Úvodní stránka  »  Témata

evropská integrace

Historie v ohrožení

Sebemrskačství jako módní trend

Tomáš Břicháček | 20. 9. 2010 | Články a komentáře

V posledních týdnech pookřála diskuse nad jinak již poměrně vyčpělým tématem poválečného odsunu sudetských Němců a některých excesů, které jej provázely. Povzbudilo ji odhalení kosterních pozůstatků v Dobroníně na Jihlavsku, které mohou být památkou jednoho z incidentů, ale také několik pořadů České televize, jako byl kontroverzní dokument Zabíjení po Česku. celý článek »

Proč by si EU občas měla dát oraz

Ondřej Krutílek | 12. 8. 2010 | Bruselky

Eurofilové i euroskeptici měli donedávna jednu jistotu: EU sama sebe dvakrát ročně uložila k ledu. Pokud se neobjevila událost typu rusko-gruzínského konfliktu v roce 2008, klesala míra unijní aktivity vždy o Vánocích a v červenci a srpnu. Letos je tomu jinak. celý článek »

EU se mění v superstát aneb pár doporučení pro premiéra Nečase

Ivo Strejček | 7. 7. 2010 | Bruselky

Katastrofální stav veřejných financí valné většiny členských států Evropské měnové unie (EMU), tedy zemí, jejichž měnou je euro, děsí jak zastánce tohoto projektu, tak bankéře v Evropské centrální bance. celý článek »

Soustřeďme se na šest základních úkolů

Europoslanec Derk Jan Eppink vydal knihu Bonfire of Bureaucracy in Europe

20. 6. 2010 | Zaujalo nás...

Loni jsem byl zvolen europoslancem, a protože má rodina žije v New Yorku, sám sebe jsem se ptal, co budu na všech těch cestách mezi hlavním městem Evropy a hlavním městem světa dělat. Zanedlouho jsem slyšel všechnu hudbu a viděl všechny filmy, co stály za to, a tak jsem si řekl, proč nenapsat knihu. A když už jsem tím europoslancem, nejlépe o Evropě. celý článek »

Dvanáct „moudrých“ předložilo svoji vizi budoucnosti EU

Tomáš Břicháček | 26. 5. 2010 | Bruselky

Asi si sotva umíme představit, že by náš parlament nebo vláda vybraly skupinu jedinců různého vzdělání a povolání, třeba významných ve svých oborech, a zadaly jim úkol připravit návrh obecné koncepce rozvoje České republiky na dalších deset či dvacet let. Na úrovni Evropské unie takové pozoruhodné postupy možné jsou. celý článek »

Výhody a rizika vícerychlostní integrace

V EU možná bude poprvé aktivována tzv. posílená spolupráce

Tomáš Břicháček | 21. 4. 2010 | Bruselky

V předposledním březnovém týdnu došlo v EU k pozoruhodnému precedentu. Komise na žádost skupiny členských států předložila návrh právního předpisu určeného pro režim tzv. posílené spolupráce. Významný není ani tak samotný návrh (týká se specifické oblasti určování rozhodného práva pro rozvody a odluky) jako skutečnost, že jde o historicky první iniciativu Komise, jež by mohla k posílené spolupráci vést. V tomto režimu se určité činnosti uskutečňované v rámci pravomocí a struktur Unie daných zakládacími smlouvami účastní jen ty členské státy, které si to přejí, zatímco ostatní zůstávají stranou. celý článek »

Pád evropské exkluzivity

Ondřej Šlechta | 19. 3. 2010 | Články a komentáře

Co spojuje krachující Řecko, rozšiřování Unie bez koncepce a kodaňský klimatický summit, na kterém byla Evropská unie se svými požadavky a zájmy odsunuta na vedlejší kolej? Všechny symptomy vytrácející se akceschopnosti potvrzují zjištění, že Evropa není schopna (a nedá se předpokládat, že v blízkém horizontu schopna bude) udržet svou pozici součásti řídícího centra světového systému. Její další směřování bude s největší pravděpodobností, ať už půjde o ekonomický tlak Číny, energetickou politiku nebo imigraci ze třetího světa, plně ovlivňováno silami vycházejícími z jiných oblastí. A tak zatímco v Česku se nekonečně vede poněkud archaická debata o tom, jestli nám blahobyt zajistí existence vně, nebo uvnitř Evropské unie, Evropa začíná ztrácet svůj historický význam jako celek. celý článek »

Lisabonská mašina se zadírá

Kauza navýšení počtu europoslanců ukazuje, kterak EU umí škodit sama sobě

Ondřej Krutílek | 15. 3. 2010 | Bruselky

Jedním z nejdůležitějších argumentů pro přijetí Lisabonské smlouvy byl ten, jenž hovořil o zefektivnění fungování EU. Pár měsíců poté, co Unie začala novými pravidly řídit, se ale ukazuje, že zastánci „stále užší integrace" ne všechno náležitě domysleli. celý článek »

Evropské poručnictví

Hans Magnus Enzensberger | 7. 3. 2010 | Články a komentáře

Dobré zprávy jsou vzácné; proto se doporučuje začít jimi, třebaže každý schopný reportér samozřejmě dává přednost těm špatným. Moje óda na Evropskou unii bude krátká. celý článek »

Jak vznikl europrůšvih

20. 2. 2010 | Zaujalo nás...

Finančním mediím v poslední době dominují zprávy o Řecku a dalších státech na okraji Evropy. A je to tak správně. Mě ale trápí to, že zpravodajství se soustřeďuje téměř výhradně na evropské zadlužení a deficity rozpočtu, přičemž vzniká dojem, že se jedná výlučně o marnotratnost vlád. To povzbuzuje tvrzení našich vlastních rozpočtových jestřábů, kteří chtějí prudce snížit vládní výdaje navzdory obrovské nezaměstnanosti a dávají Řecko za příklad toho, co nás čeká, pokud tak neučiníme. celý článek »

« Předchozí  |  1  |  2  |  3  |  …  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  Další »


nahoru