Úvodní stránka  »  Témata

René Guénon

Od kořenů svobody k jejím hranicím

Kritické úvahy o podstatě a charakteru lidské svobody

Ladislav Zemánek | 29. 11. 2012 | Sympozium CDK: Politika, společnost a hodnoty v české a polské perspektivě

O svobodě toho bylo v lidských dějinách napsáno mnoho. Někteří ji vyzdvihovali jako to nejcennější, co člověk může mít, jiní ji člověku ve jménu determinismu upírali. I dnes má smysl se jí zabývat, byť se může zdát, že přinejmenším v západním světě zvítězila. Možná je totiž ohrožena víc než kdy předtím. Vědomí toho, že svobodu nelze oddělovat od Boha, je totiž čím dál slabší. celý článek »

1


nahoru