Úvodní stránka  »  Témata

izraelsko-palestinský konflikt

Palestina: skutečně nelze rozeznat bílé od černých?

David Hanák | 14. 9. 2011 | Poznámky k událostem

Mladé frontě Dnes minulý týden vyšel článek Marka Čejky „Palestina: šachy bez černých a bílých". Autor v něm zastává stanovisko, že v konfliktu mezi Palestinci a Izraelem nelze rozlišit, kdo je „hodný" a kdo „zlý", a že on sám coby odborník zastává bezhodnotový postoj „mezi", který mu umožňuje vidět historickou hloubku a celkovou složitost tohoto do značné míry trvalého konfliktu. Čejka jeho „neřešitelnost" přirovnává k filmům s Jamesem Bondem: kulisy se mění, ale konflikt zůstává. Na konci pak sumarizuje: Blízký východ není „western" s hrdiny v bílém a padouchy v černém.
celý článek »

Proč se Izrael s Palestinci neusmíří?

Petr Kostka | 16. 6. 2010 | Články a komentáře

Je zřejmé, že mír mezi Palestinci a Izraelem nastat nemůže. Možná někdy ve vzdálené budoucnosti, to se ale netýká současníků a jistě ani příští generace, když se díváme na fotografie sedmiletých dětí s kalašnikovy na prsou. celý článek »

Goldstoneovská iluze

Teorie a praxe spravedlivé války na příkladu izraelsko-palestinského konfliktu

19. 12. 2009 | Články a komentáře

V roce 2000 jsem byl izraelskou armádou požádán, abych se připojil ke skupině filozofů, právníků a generálů, která měla navrhnout armádní etický kodex. Od té doby jsem se hodně věnoval zkoumání morálních otázek, které stojí před Izraelem v jeho válce s terorismem. Není divu, že když byla uveřejněna tzv. Goldstoneova zpráva OSN o válce v Gaze, doufal jsem, že získám „nový pohled". Na rozdíl od mnohých, kteří na zprávu reagovali, ať už pochvalně nebo vyčítavě, jsem tento mimořádně dlouhý dokument pozorně přečetl. celý článek »

K našemu vnímání blízkovýchodního konfliktu

Michal Petřík | 20. 1. 2009 | Poznámky k událostem

Rozhodně si nechci hrát na arbitra vynášejícího nad jednotlivými účastníky blízkovýchodního konfliktu své hodnotící závěry. Zároveň ale také nechci alibisticky krčit rameny a aprioristicky prohlašovat, že pravda bude asi někde uprostřed. Jak tedy mohou tento politický, náboženský, civilizační a ve svých každodenních důsledcích teritoriální a vojenský konflikt vnímat ti, kteří od něj žijí tisíce kilometrů vzdáleni – v Evropě? celý článek »

1


nahoru