Úvodní stránka  »  Témata

princip subsidiarity

Žlutá karta pro europrokurátora

Tomáš Břicháček | 25. 11. 2013 | Analýzy a studie

V červenci předložila Evropská komise návrh nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Úřad vytvořený na základě tohoto předpisu by měl namísto příslušných vnitrostátních orgánů (v České republice tedy státního zastupitelství) vykonávat úlohu veřejné žaloby v trestních řízeních ve vztahu k pachatelům „trestných činů poškozujících nebo ohrožujících finanční zájmy Unie“. V podtitulu tiskového sdělení Komise stálo: „Federální rozpočet potřebuje federální kontrolu“. Komise plánuje, že do budoucna by mohlo dojít k rozšíření působnosti úřadu i na jiné trestné činy s přeshraničním rozměrem. celý článek »

Robejšek: „Svoboda a rovnost už jsou passé“

Jakub Janda | 8. 7. 2013 | Rozhovory

Etablované politické strany přežijí jen za předpokladu, že se zřeknou části své moci výměnou za zachování své existence a důležitosti, tvrdí v první části prázdninového rozhovoru politolog a analytik Petr Robejšek. Druhá část interview věnovaná klíčovým německým parlamentním volbám vyjde v Revue Politika začátkem srpna. celý článek »

Naše unijní životy

Nejde jen o rum a žárovky, Evropská unie směřuje k harmonizaci daní nebo ke kvótám pro ženy

Tomáš Břicháček | 6. 3. 2013 | Analýzy a studie

Zatímco některé unijní návrhy - třeba požadavek formulovat „evropskou vizi horských masívů" - působí úsměvně, jiná euroopatření mají konkrétní dopady na naše životy. A společné mají jedno - rozhoduje se o nich daleko od občanů. celý článek »

Pro zavedení kvót na ženy nemá Unie pravomoc

„Genderová vyváženost“ z pohledu kompetencí EU

Tomáš Břicháček | 9. 1. 2013 | Analýzy a studie

Vysoce kontroverzní návrh Evropské komise na zavedení kvót na zastoupení pohlaví ve vedení velkých obchodních společností vzbudil v České republice ohlas jako málokterá iniciativa z Bruselu z posledních let. Většinové reakce jsou velmi negativní až pobouřené. Šokující sociálně-inženýrská podstata návrhu nutně vybízí především k vymezení se vůči jeho věcné stránce. Není proto divu, že poněkud stranou zůstává druhá rovina celé problematiky, a sice úroveň rozhodování. Měla by (a může) o podobných otázkách rozhodovat Unie? Sahají její kompetence tak daleko? Následující příspěvek se zabývá návrhem směrnice „o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních" právě z tohoto úhlu. Klade si otázku, zda existuje pravomoc, o kterou by Unie mohla iniciativu daného obsahu a cílů opřít, a zda by takový právní předpis mohl být v souladu s principy subsidiarity a proporcionality, což jsou nutné podmínky jeho platnosti. celý článek »

Šest českých předsudků vůči EU

Jiří Hanuš | 25. 6. 2012 | Články a komentáře

Je velmi zvláštní, že v mnoha intelektuálních prostředích v českých zemích patří ke „špatným mravům", pokud se někdo odváží kritizovat některé aspekty Evropské unie či podobu současného evropského sjednocovacího procesu. Je to o to zajímavější v době, kdy se - bohužel - naplňují některé „euroskeptické" argumenty z minulosti, zejména v oblasti měnové unie. Naopak, případná kritika vyvolává až panickou hrůzu a vede k extrémním pozicím, které znemožňují racionální debatu. Rád bych zde (s vědomím jisté reduktivnosti) upozornil na některé z panujících předsudků, s nimiž jsem se v poslední době setkal. celý článek »

EU má centralizaci vepsanou do vínku

Tomáš Břicháček | 15. 4. 2011 | Články a komentáře

Centralizační trendy v Evropské unii jsou předmětem časté diskuse. Jde nicméně o téma v neustálém pohybu, vysoce nadčasové, které se vždy objevuje v nových souvislostech, a proto je užitečné se k němu vracet. Ve svém příspěvku se budu dané problematice věnovat z pohledu právníka. V evropské integraci je to totiž právo, které působí jako její prostředek a nositel, jako její životní míza zosobňující příslušné politické záměry. Studium práva EU je proto nutné pro pochopení základní struktury Unie i aktuálního stavu integračních procesů. Budu se snažit jednak ukázat, že směřování k centralizaci je součástí genetické výbavy EU. Dále se pokusím na praktickém příkladě demonstrovat, kam už integrace na této cestě došla. Nakonec se zastavím u otázky, jakým způsobem a zda vůbec lze nastoupeným trendům do budoucna čelit. celý článek »

Bruselské kladivo na kuřáky

Tomáš Břicháček | 26. 11. 2010 | Bruselky

Evropská komise se chystá v příštím roce předložit návrhy na poměrně dramatické zostření a rozšíření protikuřácké legislativy EU. Ráda by dosáhla mimo jiné zavedení jednotných krabiček na cigarety s neatraktivním vzhledem, na kterých by zaujímaly většinu prostoru varovné nápisy a odstrašující obrázky. Co je však mnohem závažnější, chtěla by na úrovni EU prosadit zákaz kouření na tzv. veřejných místech, mezi která řadí mimo jiné restaurace, bary či zastávky hromadné dopravy. V dokumentech Komise určených pro veřejné konzultace se také objevila myšlenka na zákaz šňupacího tabáku a dalších menšinových tabákových výrobků. Tyto záměry k nám nejen znovu vrací téma vhodnosti těch či oněch protikuřáckých opatření, rozebírané v rámci naší nedávné vnitrostátní diskuse o zákazu kouření v restauracích, ale přináší i naléhavou otázku, do jaké míry je žádoucí, aby se v této oblasti angažovala Evropská unie, a jak je tomu s její pravomocí k takovým zásahům. celý článek »

Bude mít EU jednotný občanský zákoník?

Tomáš Břicháček | 25. 10. 2010 | Bruselky

Po letech opatrného přešlapování, zbavena po dokončení ratifikačního procesu Lisabonské smlouvy dřívějších rozpaků, odkryla Evropská komise konečně karty a vyjevila svůj zájem vykročit směrem k dalšímu historickému milníku evropské integrace srovnatelnému s vytvořením schengenského prostoru či měnové unie - k rozsáhlé harmonizaci, resp. unifikaci občanského práva či dokonce přijetí jednotného občanského zákoníku. celý článek »

1


nahoru