Úvodní stránka  »  Témata

historie

Je „transfer“ pouhým eufemismem pro „etnickou čistku“?

Kořeny pojmu a vývoj anglicky psané debaty o odsunu sudetských Němců z Československa

Martin D. Brown | 4. 2. 2013 | Analýzy a studie

George Orwell ve své zásadní eseji nazvané Politika a anglický jazyk z roku 1946 napsal: „Politický jazyk musí zhusta sestávat z eufemismů, kruhové argumentace a bohapustého mlžení (...) Miliony rolníků jsou okrádány o svá hospo­dářství a vyháněny na strastiplné cesty pouze s tím, co dokážou unést v ná­ručí: taková praxe se nazývá transferem obyvatelstva či úpravou hranic."1 Orwell měl nepochybně pravdu, ovšem jeho často opakovaný výrok, že „transfer" byl pouhým eufemismem, pomíjí některá klíčová fakta o kořenech a vývoji tohoto pojmu. Přesto (nebo právě proto) podobné názory v anglicky psané literatuře na téma nuceného vystěhování sude­toněmecké menšiny z Československa po druhé světové válce převládají i dnes.2 celý článek »

Ota Filip: K vypořádání se s nacismem došlo až po sjednocení Německa

S předním českým exilovým spisovatelem o německé zkušenosti s historickou vinou, toleranci vůči neonacistům a míře svobody, kterou je třeba bránit

Jakub Janda | 7. 12. 2012 | Rozhovory

celý článek »

Jak se volí POTUS?

Manuál k volbě amerického prezidenta s příklady*

Jan Kust | 6. 11. 2012 | Články a komentáře

Volba amerického prezidenta je jednou z nejzávažnějších událostí, které každé čtyři roky hýbou celým světem a ovlivňují jeho směřování. Zároveň jde o jeden z nejzářnějších příkladů oslavy demokracie a nejmasovější projev „vůle lidu". Jak se volba připravuje, jak probíhá a co jí následuje?
celý článek »

Tradice a pokrok aneb obtíže Evropanů s řešením problémů

Jacek Kloczkowski | 29. 10. 2012 | Sympozium CDK: Politika, společnost a hodnoty v české a polské perspektivě

Pády do nesnází a pokusy z nich vybřednout - tím je trvale určován životní rytmus Evropanů.1 Tímto neblahým sklonem je vina hlavně zásadní nedokonalost lidské přirozenosti v intelektuálním a mravním ohledu, přičemž na existenci tohoto zcela zřejmého omezení se znepokojivě snadno zapomíná. Nedostatek pokory před realitou je příznačný hlavně pro stoupence pokroku - jakobíny, komunisty, levicové euronadšence atd. Svět kolem nás chtějí neustále proměňovat, a nezvažují, zda vizi, jakou mají o jeho podobě, lze skloubit se zvyklostmi a potřebami společenství, jejichž život chtějí podle vlastního uznání přeorat. Další a další politická, společenská a kulturní pozdvižení mobilizují konzervativně orientované Evropany k odporu a k obhajobě tradice. Je jen málo procesů, které by podstatu evropské politiky několika uplynulých staletí ovlivňovaly stejně hluboce a byly by tak bohatým zdrojem neustálého intelektuálního kvasu. Ani nejbližší budoucnost na tom podle všeho nic nezmění. celý článek »

Zoči-voči deficitom

Mojmír Hampl | 22. 10. 2012 | Články a komentáře

Nejsem politik, jen centrální bankéř, a velmi rád bych se vyhnul tomu, aby nezávislé centrální banky byly přímo spojovány s konkrétní tvorbou fiskální politiky nebo čehokoli jiného, co mají na starosti přímo volení zástupci lidu. celý článek »

Práva versus právo

Bronisław Wildstein | 5. 10. 2012 | Sympozium CDK: Politika, společnost a hodnoty v české a polské perspektivě

V současné podobě Evropské unie můžeme vidět takřka uskutečněnou právnickou a úřednickou utopii. Právnickou, což neznamená právní. Každý neduh se léčí další - většinou s právem zaměňovanou - regulací, přičemž právníci se mění v lékaře naší neduživé reality v poslední instanci. Tudíž v suveréna postdemokratického systému. celý článek »

Základy státnosti položil Boleslav I.

Ondřej Šlechta | 28. 9. 2012 | Poznámky k událostem

Státní svátky moderní České republiky jsou tak trochu nevděčným tématem. Na většině z nich si ceníme spíše pracovního volna, a když se ptáme po jejich smyslu, zjišťujeme, že buď oslavujeme dávno neexistující státní útvar, nebo - to když přijde výročí založení České republiky - máme naopak hlavu plnou všeho možného, jen ne myšlenek na to, že republice můžeme den po Silvestru připsat další rok samostatné existence. celý článek »

Vzestup peněz?

Zamyšlení nad bestsellerem Nailla Fergusona

David Hanák | 1. 8. 2012 | Články a komentáře

S očekáváním zajímavého a poučného čtení jsem si koupil knihu Nailla Fergusona Vzestup peněz (Argo, Praha 2011). Musím ale konstatovat, že kniha tohoto skotského historika, jehož časopis Time zařadil v roce 2011 mezi sto nejvlivnějších osobností dneška, pro mne byla spíše zklamáním. celý článek »

Západ versus východ

Snižovat rozdíly mezi regiony neumí ani Německo

13. 4. 2012 | Zaujalo nás...

Rozbité ulice, tiché továrny, nezájem dělníků. Východní Německo v roce 1992? Ano, ale také některé dnešní části někdejšího Německa západního. celý článek »

Do propadla dějin?

O Václavu Havlovi s odstupem

Pavel Kopecký | 28. 3. 2012 | Články a komentáře

V roce 1991 se mi udála prapodivná věc. Na Gustáva Husáka, který abdikoval vzápětí po Listopadu, jsem jako malý kluk vlastně už zapomněl. Tehdy - dnes vím, že to bylo 18. listopadu 1991 - mne ale zničehonic napadlo, že když je bývalý prezident ročník 1913, měl by nejspíš brzy zemřít. Víc jsem se tím nezabýval. A pak ten den přišla zpráva, že se tak skutečně stalo. O dvacet let později jsem zažil de facto to samé... celý článek »

« Předchozí  |  1  |  2  |  3  |  4  |  Další »


nahoru