Úvodní stránka  »  Témata

média

Čas vzbudit historii

Jan Frank | 12. 12. 2011 | Články a komentáře

Koho se média a občané táží nejčastěji, když se řeší otázky související s krizí eurozóny? Ekonomů. Ne že by vzhledem k reálným turbulencím na finančních trzích byli irelevantní, obecně je ale jejich exploatace jen dalším zvláštním klamem spojeným s ekonomizací problémů dnešní západní civilizace. Ostatně sami špičkoví ekonomové, posloucháme-li je pozorně, to přiznávají. Je řada oborů, které by se měly probudit a začít něco produkovat. V prvé řadě historie. Neboť to, co dnes potřebujeme pochopit, fundamentálně nesouvisí s burzovními indexy, ratingy, tou či onou miliardou pro zdravotnictví nebo dopravu, nýbrž s momenty překročení hranic reálně splnitelné politiky. celý článek »

Klause na Hradě vystřídá Josef Novák

Oznámil, že je připraven kandidovat na úřad prezidenta republiky

Ota Filip | 17. 10. 2011 | Poznámky k událostem

„Denně čtu v českém tisku kritiky," píše mi někdejší spolužák Josef Novák z Moravské Ostravy, „namířené satirickým ostřím vůči osobě prezidenta České republiky Václava Klause. Ve stavu veřejně působivého morálního rozhořčení se do něj pouští hlavně ta část novinářů, kterým se nelíbí jeho stanoviska, jeho projevy a vůbec. Václav Klaus jim leží v žaludku, a proto dovedně manipulují veřejným míněním. Byl bych rád, příteli, kdybys mé psaní zpracoval pro noviny." Slíbil jsem, že se pokusím. Zde je výsledek. celý článek »

Tři důvody k českému optimismu

Hynek Fajmon | 4. 5. 2011 | Poznámky k událostem

Česká média znovu rozpoutala kampaň na téma „Česko je nejzkorumpovanější a nejvytunelovanější stát na světě". Opět jsme svědky morálního pohoršení tzv. nezávislých novinářů a lidí, kteří sami sebe pasují do role „nadstranických elit", jež nás všechny z toho „marasmu" vyvedou - dle hesla „to by se na Západě stát nemohlo". Je to nechutné divadlo, ale žel funguje, a ti, kteří jej rozehrávají, na tom báječně vydělávají. Přesto nebo právě proto je nutné upozorňovat na věci, které jsou pozitivní a které českou politiku, hospodářství a společnost staví ve srovnání s jinými státy do pravdivého světla. Dovoluji si uvést tři důvody, které by mohly být zcela vážně míněným zdrojem českého optimismu. celý článek »

Maďarsko versus demokracie

Je třeba se obávat tamějších ústavních změn?

Lucie Szymanowská | 29. 4. 2011 | Články a komentáře

Maďarská vládní koalice Fidesz-Křesťankodemokratická lidová strana (KDNP) čelí v souvislosti s vnitrostátní legislativou v krátkém časovém odstupu už druhé vlně mezinárodní i domácí kritiky. Po balíčku mediálních zákonů na přelomu let 2010-2011 je nyní jejím předmětem nová maďarská ústava, přijatá v parlamentu 18. dubna. Právě v tuto ústavu měl dle záměrů Fideszu vyústit vládní program „národní spolupráce" formulovaný poté, co vládní koalice získala před rokem 68,12 % parlamentních mandátů, umožňujících jak změnu ústavy, tak i řady dalších zákonů. Ústavotvorný proces však ve znamení národní spolupráce zdaleka neproběhl. Znamená to, že nová maďarská „společenská smlouva" nestojí na politickém ani společenském konsensu, a postrádá tedy legitimitu? Umožní, jak jí vyčítají kritici, zásadní antidemokratickou změnu systému? Nebo jen dráždí jazykem a duchem preambule? celý článek »

Kočičí krize: důvod pro velkou mediální diskusi

Jan Frank | 20. 4. 2011 | Poznámky k událostem

Na současné politické krizi je vůbec nejpozoruhodnější ochota, s jakou politici, veřejnost a veřejnoprávní média jednají podle not zveřejňovatelů důvěrných informací. Všichni říkají, že českou politiku zaplavily odposlechy a fízlování a jak je jim to odporné. Na druhé straně ale titíž lidé bez mrknutí oka jednají na jejich základě. celý článek »

Korupce: realita, nebo nouzové téma?

Jan Frank | 7. 3. 2011 | Poznámky k událostem

Gril s „dopadenými" politiky se točí už druhým rokem. Když se na něm ocitl ministr obrany Alexandr Vondra, začalo to celé připomínat všechny ty revoluce, hnutí a moralistické kampaně, které nakonec pozřou své vlastní iniciátory. Nebo snad někdo tvrdí, že intenzita vyslovování slova korupce v médiích a v politice - a celkový zájem o toto téma - je kontinuální? Kde se ta „očišťovací" vlna vzala? Před třemi, pěti lety jsme tento problém neměli? celý článek »

Zastupitelská demokracie ve spirále evropské politiky

Vít Hloušek | 17. 12. 2010 | Sympozium CDK: Podmínky politické stability a prosperity v Evropě

V současné době je módním výrazem pro pojmenování celé řady jevů spjatých s evropskou politikou, společností a ekonomikou slovo krize. V jistém slova smyslu oprávněně, v jiném ale neodpovídá skutečnosti, neboť Evropa představuje jednoznačně ve srovnání s celou řadou jiných částí světa stále ostrov klidu, blahobytu a stability. Možná bychom ale mohli hovořit o tom, že evropské dynamice nastartované po roce 1945 na západě kontinentu a přenesené po roce 1989 i do jeho středu (méně už na jih a východ) trochu dochází dech. Dvě nové a nosné konstrukce poválečného boomu Evropy - sociální stát a evropská integrace - čelí zřetelné výzvě po redefinici, které současná evropská politická elita není schopna z různých důvodů dostát. celý článek »

Spiknutí lam a geeků?

Aféra Wikileaks pomáhá tvořit nový globální protest

Ondřej Šlechta | 15. 12. 2010 | Poznámky k událostem

Fenomén Wikileaks, o kterém byly v posledních dnech vyřčeny miliony slov, zřejmě přepíše dějiny. Svět se rozdělil na tři tábory. celý článek »

Investigativní média: málo osvětlené angažmá

Jan Frank | 6. 9. 2010 | Články a komentáře

Aby si média uhájila pro svůj zásadní úkol - spojovat nás se skutečností - nezávislost, ústava chrání svobodu slova a vyčleňuje ji z dosahu každodenní politické moci. Někdy se však hovoří i o rubu svobody slova - riziku tzv. mediokracie. Její systém není příliš dobře popsán, ale jde zhruba o to, že zpravodajská média s politickými ambicemi systematicky vstupují do legitimního politického procesu skrze subjektivní manipulaci s informacemi. Občan pak dle této teorie jedná de facto podle vůle novin. Jde o závažnou věc se spoustou důkazních rizik. Přesto udivuje, jak málo se u nás výkony novin recenzují. Tím spíše, že některé si o kritiku přímo říkají. Soukromý kalkul (v lepším případě) z nich doslova čiší. celý článek »

« Předchozí  |  1  |  2


nahoru