Úvodní stránka  »  Témata

Česká republika

Reforma volebního systému pomáhá i malým stranám

Zbyněk Klíč | 12. 2. 2009 | Poznámky k událostem

Vláda v pondělí schválila reformu volebního systému, a to v takzvané řecké variantě. Podle ní se bude nově volit ve sloučených obvodech (tzv. NUTSech) a mandáty se budou rozdělovat podle Hagenbach- Bischoffovy volební kvóty. Zbylé mandáty pak dostane vítězná strana na celostátní úrovni. celý článek »

Strana svobodných občanů – šance na opravdovou diskusi o EU

Tomáš Břicháček | 7. 2. 2009 | Poznámky k událostem

Vznik nové Strany svobodných občanů je svým způsobem přelomovou událostí. Necelých pět let od vstupu do Evropské unie se u nás poprvé rodí politický subjekt, který staví významnou část svého programu na odmítavém postoji k současnému směřování evropské integrace a hodlá na něm vybudovat svou identitu v rámci politického spektra. celý článek »

Jak vypadají neformální zasedání Rady EU

Tomáš Břicháček | 20. 1. 2009 | Bruselky

Během českého předsednictví proběhne na našem území řada tzv. neformálních Rad neboli neformálních zasedání Rady EU v jejích různých sestavách. 15. a 16. ledna 2009 se takto v Praze uskutečnilo zasedání ministrů vnitra a justice, v nejbližších dnech budou následovat ministři pro zaměstnanost a sociální věci a ministři pro rozvojovou spolupráci. Postupně se vystřídají i ostatní sestavy, konče v polovině června neformální Radou ministrů životního prostředí. Vzhledem k tomu, že půjde o protokolárně nejvýznamnější události předsednictví probíhající na domácí půdě, není od věci podívat se na tento zvláštní formát ministerských setkání trochu podrobněji. celý článek »

Slovníček evropských levicových pojmů

18. Rovnost a rovnostářství (Equality and Egalitarianism)

Hynek Fajmon | 20. 12. 2008 | Články a komentáře

Klíčovou hodnotou evropské i světové levice je „rovnost“. Jedná se de facto o nejvyšší levicový princip, od něhož jsou další postoje v mnoha směrech odvozeny. Nejvyšší hodnotou pro pravicový pohled na svět je naopak svoboda. Trvalé napětí mezi rovností a svobodou je podstatou politického sporu mezi pravicí a levicí v rámci moderních demokratických společností. Mám zde na mysli osud euroatlantické civilizace od francouzské revoluce až po dnešek. celý článek »

« Předchozí  |  1  |  2  |  3  |  …  |  27  |  28  |  29  |  30


nahoru