Úvodní stránka  »  Témata

Česká republika

Je řecká varianta volební reformy opravdu proporčnější?

Reakce na argumenty Zbyňka Klíče

Vojtěch Navrátil | 12. 5. 2009 | Články a komentáře

Zbyněk Klíč ve své reakci na příspěvek Jakuba Charváta přichází s tezí, že navrhovaná řecká varianta je ve svých výsledcích spravedlivější (rozuměj proporčnější) než varianta skotská. Způsob, jakým se v první části svého textu snaží toto tvrzení doložit, je však přinejmenším podivný. celý článek »

Když se sejdou dva Češi, založí si tři strany

Ondřej Šlechta | 4. 5. 2009 | Články a komentáře

Mělo by být vytesáno do skály, že situace, kdy se „eurokritické“ síly nebyly schopny dohodnout na společné kandidátce, pohřbila počáteční potenciál pravicové alternativy, jíž se pod vlivem závažných politických proměn v Česku otevřel prostor. celý článek »

Stále tytéž hlasy

Nepolitologická reflexe debaty o změně volebního systému

Jan Kubalčík | 27. 4. 2009 | Články a komentáře

Výsledek posledních voleb byl náhoda. V krajním případě k němu může dojít v kterémkoli z předkládaných systémů. S velmi malou pravděpodobností, ale může. celý článek »

Volební reforma a spravedlnost

Odpověď Zbyňku Klíčovi

Jakub Charvát | 17. 4. 2009 | Články a komentáře

Obhajoba řecké varianty sněmovní volební reformy v podání Zbyňka Klíče, výkonného redaktora CEVRO Revue, je pochopitelná, opírá se však o nevhodně zvolenou a zavádějící argumentaci. Klíčova metoda je zvláštní a jeho závěry přinejmenším sporné. Důkazem budiž jeho poslední příspěvek (v Revue Politika 4/2009 – pozn. red.) zaobírající se otázkou „spravedlnosti“ výsledků skotské a řecké varianty. celý článek »

Když ambice přesahují možnosti

Bilance menšinové vlády Mirka Topolánka

Tomáš Břicháček | 3. 4. 2009 | Poznámky k událostem

Na pozadí sněhové vánice byla v podvečer 24. března 2009 odvanuta do historie druhá vláda Mirka Topolánka. celý článek »

Řecká varianta je spravedlivější než skotská

Pokračování diskuse o volební reformě

Zbyněk Klíč | 1. 4. 2009 | Články a komentáře

Jakub Charvát ve svém příspěvku (v Revue Politika 3/2009 – pozn. red.) reaguje na můj článek týkající se návrhu volební reformy. Dovolím si polemizovat se třemi tezemi, které v textu uvádí a na jejichž základě s původním článkem nesouhlasí. celý článek »

Méně truchlivá budoucnost

O „lisabonská novele“ jednacích řádů komor Parlamentu ČR

Tomáš Břicháček | 14. 3. 2009 | Články a komentáře

Již delší dobu se hovoří o potřebě zavést mechanismy vnitrostátní parlamentní kontroly exekutivy při rozhodování v rámci institucí EU, zejména pak v souvislosti s Lisabonskou smlouvou. Její vstup v platnost by mimo jiné přinesl široké spektrum možností dalšího posilování EU bez nutnosti klasických změn smluv vyžadujících ratifikaci; souhlas členských států by byl v mnoha případech vyjádřen pouhým přivolením jejich zástupců v Evropské radě, resp. Radě EU. celý článek »

Reforma volebního systému a reforma politiky

Ondřej Šlechta | 12. 3. 2009 | Články a komentáře

Zbyněk Klíč před časem na stránkách Revue Politika pozitivně komentoval vládou schválený návrh reformy volebního systému, který počítá s existencí sloučených obvodů NUTS a znovuzavádí volební propočet Hagenbach-Bischoffovou metodou. Nezbývá než souhlasit: jakékoli posílení většinových prvků je pro český volební systém nadějí. Zkusme ale pochopit krizi české politiky v jejím celku. Reforma volebního systému představuje pouhou část mozaiky, která otevírá dveře široké reformě struktur dědictví roku 1989. celý článek »

Reforma volebního systému malým stranám nepomáhá

Jakub Charvát | 4. 3. 2009 | Články a komentáře

V tomto příspěvku si dovolím polemizovat s několika argumenty Zbyňka Klíče uvedenými v jeho článku (v Revue Politika 2/2009 – pozn. red.). Autor se totiž na několika místech dopouští zavádějící až chybné argumentace, která by mohla neznalé čtenáře mystifikovat. celý článek »

Skeptická opatrnost

Jsou Češi jiní než většina Západoevropanů?

Bohumil Pečinka | 28. 2. 2009 | Články a komentáře

Evropským i tuzemským tiskem se přelila vlna kritiky na českou adresu v souvislosti s přijímáním Lisabonské smlouvy, která v Poslanecké sněmovně prošla těsnou většinou pěti hlasů. Nyní proběhne hlasování v Senátu, kde je počet odpůrců o něco vyšší. celý článek »

« Předchozí  |  1  |  2  |  3  |  …  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  Další »


nahoru