Úvodní stránka  »  Témata

Česká republika

Česko bez nepřítele a identity

Zahraniční politika českého státu na rozcestí

Lukáš Hoder | 30. 4. 2010 | Články a komentáře

Má Česká republika zahraniční politiku? Podle některých odhadů se bilaterální vztahy ČR s mnoha evropskými zeměmi za poslední roky až z 80 procent přesunuly na úroveň Evropské unie nebo dalších mezinárodních organizací, kandidatura Česka do Rady bezpečnosti OSN ztroskotala podobně jako předsednictví Rady EU a programové prohlášení současné české vlády Jana Fischera na jakoukoliv konkrétnější proklamaci zahraniční politiky raději rezignuje zcela. celý článek »

Krize české politiky a její skutečná příčina

František Mikš | 29. 4. 2010 | Články a komentáře

Jako člověku, který byl mnoho let šéfredaktorem časopisu zabývajícího se politikou, se mi tento text nepíše snadno. Vždy jsme se v měsíčníku Proglas, později v Revue Politika a také nyní v časopisu Kontexty stavěli proti paušálním odsudkům politiků, útokům na politické strany, hledání třetích cest nepolitické politiky, hospodskému i intelektuálskému tlachání o tom, jak jsou politici hloupí a stranická politika zkorumpovaná. Snažili jsme se ukázat, jak politika funguje či jak by fungovat měla, že má být především střetem idejí, transparentní arénou k prosazování zájmů a také půdou pro hledání kompromisů, byť se nám vždy nemusejí líbit. Náš pohled na stranickou politiku byl realistický, obhajovali jsme její pozitivní funkci navzdory občasným negativním jevům, které k ní nepochybně patří. Dnes je však bohužel stále více zřejmé, že česká politika svoji funkci přestává plnit a negativní tendence v existujících politických stranách převládají. Při pohledu na úroveň většiny politiků, a především jejich motivaci pro „dělání" politiky, člověk stěží potlačuje pocit znechucení. Tak až sem jsme dospěli po dvaceti letech svobody?1 celý článek »

Od krize k zotavení

Vítězové a poražení ve střední Evropě

28. 4. 2010 | Analýzy a studie

Zpráva Center for European Policy Analysis vypracovaná Evou M. Blaszczynski pro americké ministerstvo zahraničních věcí představuje detailní analýzu ekonomické situace v nových členských zemích EU ze střední Evropy. Podle autorky je můžeme z hlediska jejich ekonomické úspěšnosti rozdělit do tří skupin: na vítěze, zaostávající a poražené. Blaszczynski ve své analýze vysvětluje příčiny odlišného ekonomického vývoje a dopadů krize v jednotlivých zemích, posuzuje, jaké mají vyhlídky na další ekonomický růst, a nabízí i různá doporučení. celý článek »

Pochod pouští

Ondřej Šlechta | 19. 4. 2010 | Poznámky k událostem

Často skloňovaná ideová vyprázdněnost české politiky se pochopitelně týká celého politického spektra. Je ovšem na místě s povzdechem uznat, že nejvíce myšlenkově plodnou stranu dnes představují komunisté, kteří jako jediní reprezentují ryze krajně levicový program. Tristní situace vládne na pravici. Ustavení Petra Nečase lídrem kandidátky nejsilnější pravicové strany má ODS dovést k vítězství. Ve skutečnosti pouze zakryje nepředstavitelnou vnitrostranickou řevnivost. celý článek »

Nové vlnky se starým obsahem

Josef Mlejnek jr. | 19. 4. 2010 | Poznámky k událostem

Předvolební průzkumy zveřejněné v polovině dubna spojoval takřka jednotný mediální titulek: Výměna leadera nepomohla, Nečas voliče netáhne. Horká kampaň ODS teprve začíná, a dají se proto očekávat jistá zlepšení, nikoliv však zázraky. Problémy ODS jsou totiž hlubší povahy a nelze je snadno odstranit pouhou výměnou náčelníka. Dobře vyniknou, porovnáme-li si tým občanských demokratů s jeho hlavními konkurenty. celý článek »

Co dál s armádou? Potřebujeme jasnou strategii

Ondřej Šlechta | 8. 4. 2010 | Články a komentáře

Proměnlivost a nejednotnost názorů politické reprezentace země na účast českých vojáků v zahraničních misích není dobrým signálem pro spojence a neznačí nic dobrého ani ve vnitropolitické diskusi o zahraniční a bezpečnostní politice. Ukazuje se, že mnozí z našich politických představitelů zahraniční politiku stále ještě chápou jako třešničku na dortu, nikoli jako systematickou činnost. Na druhou stranu by nedávné zamítnutí návrhu posílit českou misi v Afghánistánu mohlo vyvolat debatu, na jaké bázi by měla česká armáda fungovat. Taková diskuse je důležitá nejen proto, aby v budoucnu nebyly zahraniční závazky ohrožovány vnitropolitickými spory, ale také proto, že před otázkou, zda by armáda měla být určena primárně k obraně vlasti, nebo k zahraničním misím, jíž nastolil například prezident Klaus, nelze uhýbat.
celý článek »

ODS musí ihned odejít do opozice!

Hynek Fajmon | 23. 3. 2010 | Poznámky k událostem

Nejdůležitější aktuální událostí na naší politické scéně nejsou výroky Mirka Topolánka, ale tichá a rychlá instalace sociálního demokrata Šebesty do funkce ministra životního prostředí. Toto jmenování jasně ukazuje, že skutečná moc v této zemi se od krajských voleb 2008 trvale a soustavně přesouvá do rukou ČSSD, byť tato strana vytváří dojem, že za nic nenese odpovědnost a představuje jakousi "opoziční naději". To ale neodpovídá realitě. ČSSD s výjimkou několika málo radnic vládne prakticky všude a veřejnost to musí vědět. Proto musí ODS okamžitě odejít do opozice. celý článek »

Velký návrat do Evropy

Dopady posledních dvou rozšíření EU pohledem Američana

11. 3. 2010 | Analýzy a studie

Přední expert amerického ministerstva zahraničních věcí na evropskou politiku David T. Armitage jr. se ve své zprávě pro Centrum pro analýzu evropské politiky pokouší odpovědět na otázku, jaký měl vstup tzv. středoevropské desítky do EU vliv na Unii jako celek. Armitage nejdříve krátce shrnuje vývoj vztahů od konce studené války, poté se pokouší posoudit, jak se novým členským zemím daří hrát evropskou hru. Nakonec uvádí několik pozitivních a negativních dopadů rozšíření. celý článek »

Vize 2020: Velká deziluze

Dušan Šrámek | 5. 3. 2010 | Články a komentáře

ODS v polovině února představila svou Vizi 2020. Materiál by měl stanovit perspektivy České republiky na dalších deset let a nastínit cesty, jak jich dosáhnout, pokud občanští demokraté ponesou vládní odpovědnost. Poptávka po podobném dokumentu vznikla jako reakce určité části ODS na neexistující diskusi ve straně. Poslední kongresy se bohužel staly pouze přehlídkou předem připravených projevů a na řádnou diskusi o směřování ODS se nedostávalo. Přestaly se konat i ideové konference, které reagovaly na nově se objevivší politické problémy a společenské výzvy. Současné vedení ODS bylo k přijetí jakéhosi politického dokumentu - či lépe řečeno k formulování ideových východisek - dotlačeno posledním kongresem. Je však otázkou, do jaké míry se expertnímu týmu Vize 2020 podařilo volání části členské základny po vyjasnění ideových východisek vyslyšet. celý článek »

Rozporuplná vládní exit strategy

Dušan Šrámek | 22. 2. 2010 | Články a komentáře

Fischerova vláda přijala počátkem února napodruhé takzvanou exit strategy. Materiál má být reakcí vlády na odeznívající ekonomickou krizi a stav veřejných financí. Podle vlády obsahuje usnesení soubor konkrétních opatření, jejichž realizací bude možné v krátkém časovém období zpomalit negativní důsledky krize, stabilizovat ekonomicko-sociální prostředí a znovu nastartovat ekonomický růst. celý článek »

« Předchozí  |  1  |  2  |  3  |  …  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  Další »


nahoru