Úvodní stránka  »  Témata

patriotismus

Politické společenství a národ

Stanislav Balík | 7. 11. 2012 | Sympozium CDK: Politika, společnost a hodnoty v české a polské perspektivě

Téma patriotismu či vlastenectví, klíčové pro společenskou kohezi, neboť právě ono buduje politické společenství a národ, stojí v české veřejné debatě zcela na okraji zájmu. Pomiňme skupiny nacionálně-šovinistické z nejrůznějších skinheadských a neonacistických kruhů, které v pomatení pojmů a historických skutečností mají národa plná ústa či pera, aniž by jim samotný pojem byl zřejmý. Na neextremistické, intelektuální scéně je v tomto ohledu pusto a prázdno. Snad v obavě, aby nebyli za zpátečnické, prachem konce devatenáctého a začátku dvacátého století zapadané exoty se čeští veřejní intelektuálové tématu národa, procesu jeho budování, péči o vztah k vlasti až na skromné výjimky nevěnují. celý článek »

Zrcadlo 2029: poznáme se ještě?

Ondřej Šlechta | 19. 11. 2009 | Články a komentáře

Říká se, že revoluce přicházejí proto, aby nespravedlnost a chaos změnily v přirozený řád. Revoluce je vlastně svátkem politiky - přináší nejenom změnu, ale stává se legitimizujícím základem nového systému; právě revoluce bývá nezpochybnitelným (nebo nezpochybňovaným) základem nového režimu. Z ní se odvozuje nejenom étos, hodnoty, hesla, ale někdy i normy a standardy.
Dvacet let od 17. listopadu se masově slaví a tvrdě kritizuje. Na místě není ani jedno. Uplynulých dvacet let lze nazvat v jistém smyslu deziluzí, rozhodně je však nelze odbýt slovy „nic se nezměnilo". Kritizovat aspekty polistopadového vývoje lze, ale musí to mít hlavu a patu. celý článek »

1


nahoru