Úvodní stránka  »  Témata

sociální politika

Sociální politika EU – tragikomedie na pokračování

Tomáš Břicháček | 29. 7. 2013 | Analýzy a studie

Evropská integrace už dávno není zaměřena výlučně nebo dominantně na hospodářskou spolupráci. V průběhu let vstoupila do nejrozmanitějších sfér od ochrany životního prostředí, přes oblast vnitra a justice až po témata, jako je sport, civilní ochrana nebo výzkum vesmíru. Těžko dnes najít v rámci věcí veřejných problematiku, která by stála zcela mimo působnost unijních kompetencí a zájmů. Jednou z klíčových oblastí, kde se Unie pevně usadila v sedle, její činnost zažívá velkou expanzi a ambice jdou ještě mnohem dále, je sociální politika. O jejím významu svědčí už nasměrování prvních dvou unijních desetiletek, totiž tzv. Lisabonské strategie a nynější strategie EU 2020. Témata sociální politiky zde spolu s ochranou životního prostředí figurují jako dvě hlavní složky vedle okruhů ryze ekonomických. Příslušné pravomoci EU se vztahují především k podpoře zaměstnanosti, ochraně zaměstnanců a antidiskriminační agendě, unijní instituce nicméně dlouhodobě projevují dychtivost hovořit i do nejrůznějších jiných aspektů sociálních věcí členských států bez ohledu na hranice kompetencí EU. Čím dál odvážnější a radikálnější počiny Bruselu vzbuzují ve vzrůstající míře nevoli a kontroverze. Tento příspěvek by měl vést k zamyšlení nad vhodností rozhodování o sociální politice na nadnárodní úrovni, nad současným rozsahem pravomocí Unie, ale i nad způsobem, jak jsou tyto pravomoci využívány. celý článek »

Mladí a neodborní

13. 12. 2012 | Zaujalo nás...

V některých částech světa je bez práce více než čtvrtina mladých lidí mezi 15-24 lety. V některých zemích - jako je Španělsko a Egypt - je to dokonce více jak polovina. Celkem je na světě bez práce 75 milionů mladých lidí. Neznamená to jen ohromnou ztrátu kapacit a produktivity, ale i potenciální zdroj sociálního napětí. Japonci mají pro „svých" 700 000 mladých lidí, kteří fakticky žijí mimo společnost, speciální označení: hikikomori. celý článek »

Zákona o veřejné službě není škoda

Jan Frank | 10. 12. 2012 | Poznámky k událostem

Když Ústavní soud na základě podnětu ČSSD zrušil novelu zákona o zaměstnanosti týkající se tzv. veřejné služby, vysloužil si rozsáhlou kritiku. Lenka Zlámalová z Lidových novin, ale i ústavní soudce Stanislav Balík od základu polemizovali s tím, že by veřejná služba, jak pravil předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, snižovala lidskou důstojnost až za hranici lidských práv. Šlo o zákon, který měli řešit výhradně politici, ne Ústavní soud, ale když už se tak stalo, nelitujme. Neboť vedle sporného „donucovacího" principu byla veřejná služba pochybná i z hlediska pohledu na rovné podmínky na trhu práce. celý článek »

Jaká vlastně je?

Realita sociální reformy měsíc po spuštění

Ladislav Ptáček | 10. 2. 2012 | Poznámky k událostem

Po měsíci od spuštění sociální reformy, kdy byly veřejnosti ze strany oficiálních míst předkládány informace o tom, že vše je v pořádku, zničehonic přicházejí odvolání těch, kteří byli učiněni zodpovědnými za to, že to, co se dařilo zvládat s přijatelnými porodními bolestmi, je nefunkční. Co se to vlastně děje?
celý článek »

1


nahoru