Úvodní stránka  »  Témata

Evropská unie

Na volný pohyb služeb zapomeňme

Ondřej Krutílek | 20. 1. 2009 | Bruselky

Jindy bych se rozčiloval, tentokrát však fakt, že jsem se o českém zákonu majícím inkorporovat unijní směrnici o službách v novinách nedočetl (vláda jej schválila 5. ledna), spíše vítám. Onu normu totiž socialisté všech stran v Evropském parlamentu v únoru 2006 tak vykuchali, že z ní zůstala jen chabá fasáda, jež poskytovatelům služeb napříč Unií napomůže jen velmi omezeně – pokud vůbec. celý článek »

Ošidnost historických paralel

Aleš Dvořák | 20. 1. 2009 | Články a komentáře

Druhá polovina roku 2008 byla neobyčejně bohatá na kulatá výročí událostí, jež úzce souvisejí s neuralgickými body vývoje naší státnosti nebo je přímo ztělesňují. 21. srpna jsme si připomněli 40. výročí sovětské okupace, 3. září 60. výročí skonu druhého prezidenta Edvarda Beneše, 30. září 70. výročí mnichovského diktátu, 28. října 90. výročí československé státní samostatnosti, 14. listopadu 90. výročí proklamace republiky a volby prvního prezidenta T. G. Masaryka a konečně 2. prosince 160. výročí nastoupení našeho jediného významného konstitučního monarchy, císaře a krále Františka Josefa I., na trůn. Všechny tyto pobídky k přemítání o české státnosti a jejím vnějším zakotvení navíc aktualizoval stupňující se tlak na ratifikaci Lisabonské reformní smlouvy, která Českou republiku spolu s celou Evropskou unií staví na nakloněnou rovinu, jež se neúprosně svažuje k federálnímu státu jménem Evropa. celý článek »

Slovníček evropských levicových pojmů

18. Rovnost a rovnostářství (Equality and Egalitarianism)

Hynek Fajmon | 20. 12. 2008 | Články a komentáře

Klíčovou hodnotou evropské i světové levice je „rovnost“. Jedná se de facto o nejvyšší levicový princip, od něhož jsou další postoje v mnoha směrech odvozeny. Nejvyšší hodnotou pro pravicový pohled na svět je naopak svoboda. Trvalé napětí mezi rovností a svobodou je podstatou politického sporu mezi pravicí a levicí v rámci moderních demokratických společností. Mám zde na mysli osud euroatlantické civilizace od francouzské revoluce až po dnešek. celý článek »

Možnářství

Co Evropská unie je a co není

A. Wess Mitchell | 20. 12. 2008 | Články a komentáře

Až 44. prezident Spojených států převezme v lednu svoji funkci, bude dvanáctým reprezentantem Bílého domu v řadě, který ekonomické a politické integraci Evropy nabídne svou podporu. Patrně také nebude prvním, koho bude zajímat, čemu se tato podpora – a především námaha samotné Evropy – vlastně rovná. celý článek »

Boj s globálním oteplováním je chybnou prioritou

Václav Klaus | 20. 12. 2008 | Články a komentáře

Priority nepadají z nebe. Odrážejí naše vnímání věcí, náš pohled na svět. Ten dnešní se začal utvářet před desítkami let. V tomto článku se pokusím objasnit, proč nejsem s dnešními prioritami spokojen. celý článek »

Legislativní loupež za bílého dne

Rozhovor s poslancem a stínovým ministrem zemědělství Jiřím Papežem o novele transformačního zákona, situaci soukromých zemědělců a perspektivách českého zemědělství v rámci společné evropské zemědělské politiky

Petra Kuchyňková | 20. 11. 2004 | Články a komentáře

celý článek »

Proevropský pravičák

Může pravicový politik zastávat proevropské postoje?

Michal Tošovský | 20. 10. 2004 | Články a komentáře

V evropských volbách se nám objevilo heslo "proevropská pravicová alternativa". Bohužel jsem nezaznamenal, že by se někdo pokusil toto zajímavé slovní spojení rozebrat. Zdá se totiž, že odpovědi na otázky, skryté v tomto sousloví, mohou být pomocí pro formulování české pravicové politiky vůči Evropské unii. Podle mého soudu je postava "proevropského pravičáka" pouze z říše pohádek. Argumenty snesu dále a přivítám, pokud budou diskutovány a oponovány z obou stran - pravičáků "proevropských" i "realistických". celý článek »

Zápisník evropského pozorovatele

Miroslav Beneš | 20. 7. 2004 | Evropské stránky

Poslanec Miroslav Beneš byl v minulých měsících pozorovatelem Poslanecké sněmovny v Evropském parlamentu. Při této příležitosti si vedl zápisník, který by měl vyjít knižně. Z textu jsme vybrali několik úryvků. celý článek »

Síla a nebezpečí Evropské unie

Miroslav Tuček | 20. 7. 2004 | Evropské stránky

Jsou již pryč ohňostroje a oslavné řeči o našem vstupu do Evropské unie a jsou za námi i volby do Evropského parlamentu, které je možné chápat jako nesouhlas voličů s politikou vládnoucích stran (ve většině zemí E-25) nebo jako odpor k politice vůbec, kterou demonstrovali ti, kdo vůbec volit nepřišli (snad s výjimkou Belgie a Lucemburska). V západní Evropě ožívají hlasy tázající se, zda rozšíření EU na východ je pro Unii skutečně ekonomickou výhodou nebo zda neskrývá nějaká nebezpečí. Znovu se diskutuje o preambuli ústavní smlouvy a o tom, zda Evropa navazuje na křesťanské či židovsko-křesťanské tradice, a to přesto, že právní řád navazuje na římské právo, kulturní vývoj na řecké výtvarné umění a v jižní Evropě i na islámskou architekturu. A navíc: německá vláda prosazuje přijetí Turecka za člena EU, což má jistě vojensko-strategický, ale stěží ideologický význam. Jen se nediskutuje o tom, co, komu a jak prospívá. celý článek »

« Předchozí  |  1  |  2  |  3  |  …  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  Další »


nahoru