Úvodní stránka  »  Témata

společná zahraniční a bezpečnostní politika

„Každý národ má svůj úkol a také my máme svůj úkol…“

S prvním náměstkem ministra zahraničních věcí Jiřím Schneiderem o Libyi, potenciálu NATO, nové koncepci zahraniční politiky ČR, maločešství a prosazování našich zájmů v EU

Jakub Janda | 20. 7. 2011 | Rozhovory

celý článek »

Evropský zatykač – efektivní protiteroristický nástroj nebo záminka k posílení moci EU?

20. 11. 2004 | Analýza Centra strategických studií

Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta republiky, kterým se pokusil zablokovat přijetí novel trestního řádu a trestního zákona, které do českého práva zaváděly materii tzv. evropského zatykače. Mediální prezentace této problematiky často směřovala k vytvoření dojmu, že antievropský prezident Klaus kvůli svému euroskepticismu nechce v ČR stíhat teroristy a vydávat je vyspělým evropským zemím. Skutečnost je však mnohem složitější. Evropský zatýkací rozkaz byl sice přijat v době, kdy se EU pokoušela přispět k boji proti terorismu, avšak dotýká se i mnoha dalších oblastí kriminality. Za přílišné omezení svobody je v Evropě kritizován i řadou nevládních organizací zaměřených na ochranu lidských práv. Nabízí se otázka, zda se pod záminkou protiteroristického boje nepokusily europeistické síly prosadit zásadní posílení svého vlivu, který by nejenom oslabil tradiční ochranu občanů ze strany národních států, ale který by snad v budoucnu mohl být zneužit i při postupech proti politickým oponentům stávajícího vývoje evropské integrace a kvazihodnot, které jsou s ním spojovány. celý článek »

1


nahoru