Úvodní stránka  »  Témata

ochrana lidských práv

Evropský zatykač – efektivní protiteroristický nástroj nebo záminka k posílení moci EU?

20. 11. 2004 | Analýza Centra strategických studií

Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta republiky, kterým se pokusil zablokovat přijetí novel trestního řádu a trestního zákona, které do českého práva zaváděly materii tzv. evropského zatykače. Mediální prezentace této problematiky často směřovala k vytvoření dojmu, že antievropský prezident Klaus kvůli svému euroskepticismu nechce v ČR stíhat teroristy a vydávat je vyspělým evropským zemím. Skutečnost je však mnohem složitější. Evropský zatýkací rozkaz byl sice přijat v době, kdy se EU pokoušela přispět k boji proti terorismu, avšak dotýká se i mnoha dalších oblastí kriminality. Za přílišné omezení svobody je v Evropě kritizován i řadou nevládních organizací zaměřených na ochranu lidských práv. Nabízí se otázka, zda se pod záminkou protiteroristického boje nepokusily europeistické síly prosadit zásadní posílení svého vlivu, který by nejenom oslabil tradiční ochranu občanů ze strany národních států, ale který by snad v budoucnu mohl být zneužit i při postupech proti politickým oponentům stávajícího vývoje evropské integrace a kvazihodnot, které jsou s ním spojovány. celý článek »

1


nahoru