Úvodní stránka  »  Témata

Lisabonská strategie

Udržitelný rozvoj a sjednocená Evropa

Lubomír Nondek | 28. 12. 2012 | Analýzy a studie

Často užívané termíny „udržitelnost" nebo „udržitelný rozvoj" jsou nejasné, což pramení nejen z formulační vágnosti, ale i z jejich různých výkladů. Právě to bylo předmětem mé předchozí kritiky týkající se udržitelného rozvoje na národní úrovni, hierarchicky podřízené úrovni EU. Úvaha byla zakončena otázkou, „zda zvolený referenční rámec EU je sám o sobě realistický, zda ho každodenní politika členských zemí i evropských institucí respektuje". Následující text je pokusem o analýzu tohoto referenčního rámce ustaveného Strategií udržitelného rozvoje EU (2003) a její revidovanou verzí (2006). celý článek »

Zdravice 9. květnu

Petr Strejček | 9. 5. 2012 | Poznámky k událostem

Devátý květnový den má trochu paradoxní a historicky ambivalentní obsah. V Moskvě se budou po Rudém náměstí prohánět tanky, obrněné transportéry, pochodovat vojáci a nad Kremlem se proletí „sučka". Rusové budou slavit vybojovaný Den vítězství a vládní elita jim bude mávat z Leninova mauzolea. Obyčejní Rusové mohou být v tento den právem hrdi - vyhráli druhou světovou válku. My bychom měli slavit „náš" Den Evropy. 9. května 1950 byla uveřejněna Schumanova deklarace s nově narýsovanou vizí jednotného starého kontinentu. Má se ale půlmiliarda Evropanů z čeho radovat? celý článek »

„Evropa 2020“ – nová Lisabonská strategie na obzoru

O novém desetiletém plánu Evropské unie

Tomáš Břicháček | 1. 4. 2010 | Bruselky

Podle desetiletého plánu přijatého v roce 2000 vedoucími představiteli EU a jejích tehdejších patnácti členských států, který se stal známý pod názvem „Lisabonská strategie", měla být Unie dnes „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností". Celá „strategie" byla ve skutečnosti nepřehlednou změtí cílů hospodářských, sociálních a ekologi(sti)ckých, z nichž mnohé si navzájem odporovaly; jejich současné naplnění bylo čirou utopií. Problematickým rysem byla také hybridní povaha strategie co do pravomocí EU a členských států; jen část z plánovaných cílů bylo možné sledovat činností Unie. Není proto žádným překvapením, že „lisabonské" ambice (kritiky často sarkasticky připodobňované k chruščovovskému „dohnat a předehnat") zcela ztroskotaly.
Přes to všechno právě probíhají přípravy nové desetiletky. V listopadu 2009 předložila Komise k veřejné konzultaci diskusní dokument s nastíněním možných hlavních témat nové strategie. Začátkem března 2010 uveřejnila v návaznosti na konzultaci sdělení, ve kterém předkládá členským státům návrh základní koncepce plánu. celý článek »

1


nahoru