Úvodní stránka  »  Témata

homosexualita

Slova dnes o ničem nevypovídají

Filozof Guy Sorman nejen o francouzské levici

Lukasz Pawłowski | 19. 9. 2013 | Rozhovory

celý článek »

Ještě k pražské parádě hrdosti

Alexander Tomský | 5. 9. 2012 | Poznámky k událostem

Ty tam jsou kdysi povinné prvomájové pochody s transparenty, mávátky, tanečky a alegorickými vozy, a přesto se jako by vrátily v podobě daleko barevnějšího letního bláznivého karnevalu homosexuálních menšin, těch zmalovaných, polonahých těl i tváří třetího pohlaví. Přemítám, co chtějí tou parádou demonstrovat a snad i prosadit. celý článek »

Homo optikou hetero

František Mikš | 12. 9. 2011 | Poznámky k událostem

Zprvu jsem chtěl psát vážný text, o politice a kultuře, jak jinak, viděno z mého brněnského domova v žáru doznívajícího léta. Chtěl jsem psát o Prague Pride, naší pražské hrdosti, queer festivalu pořádaném pod záštitou primátora zastupujícího pravicovou stranu, u níž bychom předpokládali, že bude klást důraz na kulturnost a prosazovat rodinné hodnoty. O tom, jak je možné, že je něco podobného médii téměř unisono vydáváno za příklad svobody a tolerance, ne-li rovnou za důkaz dospělosti české demokracie. Chtěl jsem se podrobněji rozepsat o nutnosti rozlišovat mezi homosexualitou (vrozenou sexuální orientací) a homosexualismem (organizovaným hnutím), na niž upozornil prezident Václav Klaus, což bohužel, jako většina podstatných věcí, zaniklo ve všeobecném mediálním tlachání. Ale nějak se mi k tomu všemu v těch tropických letních dnech nedostávalo sil. Vše je vlastně věcí optiky, říkal jsem si, určitého úhlu pohledu, ze kterého člověk danou věc vidí. celý článek »

Homosexualita v zajetí sociálního inženýrství

Jsou vinni liberálové, nebo konzervativci?

Tomáš Bílek | 3. 12. 2010 | Články a komentáře

Poslední dobou se v konzervativních médiích doslova roztrhl pytel s teoriemi o formování nového „homosexuálního náboženství". Z příkladů uvedu třeba specializované číslo Konzervativních listů 3/10 či Bulletin Občanského institutu 3/2010 (s podtitulem „Když se homosexualita stává druhem náboženství") A pokud je možné bývalého ředitele Občanského institutu Michala Semína stále nazývat „pravověrným" konzervativcem, pak zmínka o „homosexualismu" nechybí (alespoň mezi řádky) ve většině jeho publikovaných článků. S trochou nadsázky se dá říci, že vztah k homosexualitě je dnes jedním z nejvěrnějších indikátorů sociologického vymezení na škále liberalismus - konzervatismus. Je alfou a omegou občanského konzervatismu (reprezentovaného u nás např. Občanským institutem či Konzervativní stranou) i konzervatismu národního (reprezentovaného mj. Institutem sv. Josefa, iniciativou D.O.S.T., stranou Právo a spravedlnost či některými zaměstnanci Hradu).1 celý článek »

1


nahoru