Úvodní stránka  »  Témata

komunismus

Hmongové a jejich vůdce

Zemřel údajně největší hrdina války ve Vietnamu

Ondřej Šlechta | 24. 1. 2011 | Poznámky k událostem

Jednou z polozapomenutých oblastí historie studené války zůstává pohnutý osud Laosu. Šestého ledna 2011 ve věku 81 let zemřel v americkém exilu muž, kterého bývalý šéf CIA Colby nazval největším hrdinou války ve Vietnamu. Laoský generál Vang Pao, představitel národa Hmongů. V šedesátých letech bojoval po boku USA proti severovietnamským a laoským ultralevicovým silám.
celý článek »

Koncert velmocí pro 21. století

Zhoršení americko-čínských vztahů ukazuje pravou tvář současného mezinárodního uspořádání

Lukáš Hoder | 1. 12. 2010 | Články a komentáře

Jak je možné charakterizovat současné mezinárodní uspořádání? Jestli studená válka znamenala souboj dvou mocností, jestli „konec historie" během 90. let znamenal nadvládu jediné supervelmoci USA, jakou podobu má mezinárodní mocenská politika téměř deset let od 11. září? Pohled na současnou americkou zahraniční politiku a vzrůstající komplikace ve vztazích mezi USA a Čínou by měly na tyto otázky pomoci odpovědět. celý článek »

Blázni byli oni!

K sedmému výročí úmrtí Augustina Navrátila

Vojtěch Navrátil | 12. 5. 2010 | Články a komentáře

2. května uplynulo už sedm let, co tento svět navždy opustil člověk, který stál za nejmasovějším vystoupením československé veřejnosti vůči normalizačnímu komunistickému režimu, široké veřejnosti naprosto neznámý katolický aktivista Augustin Navrátil. Dokázal to navzdory tomu, že se ho totalitní režim snažil pomocí soustavného mocenského zneužívání psychiatrie vydávat duševně nemocného.
celý článek »

Kořeny komunismu v české společnosti

Stanislav Balík | 11. 1. 2010 | Články a komentáře

Přijmeme-li normativní tezi, že komunistická ideologie českou společnost zdevastovala a neměla by dostat k témuž opětovnou příležitost, mají všechny dosavadní úvahy jeden nedostatek - neplyne z nich žádné poučení. Klíčovou otázkou pro pochopení úlohy českého komunismu by nemělo být, proč se tak snadno zhroutil, ale daleko spíš: Jak se vůbec mohlo stát, že po druhé světové válce tak snadno uspěl? celý článek »

Svoboda po komunismu

Ryszard Legutko | 21. 12. 2009 | Články a komentáře

Dějiny naplňování negativní svobody během procesu, v němž despotismus přichází o své pole působnosti, jsou samozřejmě mnohem složitější, než by vyplývalo z jednoduchého schématu známého v literatuře jako „whigovské pojetí dějin". Především existuje celá řada nedorozumění kolem samotného pojmu „despotismus". Obvykle bývá prezentován jako centralizovaná státní moc disponující silným represivním aparátem. Z jiné perspektivy bývá ale ona byrokratická struktura hodnocena kladně jako základ novodobého státu, který je v politickém myšlení nastiňován a popisován přinejmenším od Jeana Bodina. celý článek »

Leszek Kołakowski: jedinec, svoboda, rozum

16. 11. 2009 | Články a komentáře

Plodná a složitá životní cesta Leszka Kołakowského se uzavřela 17. července letošního roku. S některými jeho texty se mohli čtenáři seznámit i na stránkách Revue Politika nebo Revue Proglas. Vyšel zde také překlad studie Rogera Kimballa s názvem „Leszek Kołakowski a anatomie totalitarismu", jež představuje výklad jeho stěžejního díla Hlavní směry marxismu s podtitulem Vznik, rozvoj, rozklad. Tato trilogie o celkovém rozsahu 1500 stran, na níž autor pracoval zhruba deset let, byla přeložena do všech světových jazyků (včetně čínštiny a vyjma ruštiny). Není pochyb o tom, že by bylo navýsost potřebné, aby se právě tato kniha objevila i česky, neboť znalost doktríny, která v našich zemích vládla po čtyřicet let a jež má stále dosti početný okruh vyznavačů, je často povrchní a fragmentární, a to nejen u politiků, ale i u lidí reprezentujících český myšlenkový svět. celý článek »

Obama a „Meteorologové“

Kdo jsou Bill Ayers a Bernardine Dohrnová?

15. 4. 2009 | Články a komentáře

Právě ve chvíli, kdy se vítězství Baracka Obamy zdálo jisté, padl na jeho obraz coby spasitele přebírajícího úřad prezidenta Spojených států stín politického extremismu šedesátých let 20. století. Byl nucen čelit obviněním, že udržuje dlouholeté přátelství s předními americkými teroristy, Billem Ayersem a Bernardine Dohrnovou, bývalými vůdci teroristické skupiny Weathermen („Meteorologové“), jež v současnosti patří mezi význačné představitele chicagské extrémní levice. celý článek »

Proč tentokrát Jiřímu Paroubkovi věřit, že to myslí upřímně

Jiří Holík | 22. 2. 2009 | Poznámky k událostem

Jiří Paroubek ve zjevné souvislosti s blížícími se eurovolbami veřejně vyhlásil, že sociální demokraté do vlády s nereformovanými komunisty nepůjdou, protože by prý ztratili až třetinu svých voličů. Ačkoli můžeme o upřímnosti náhlého Paroubkova antikomunismu se značnou nadějí na úspěch pochybovat, tato jeho slova bychom mu měli věřit. ČSSD totiž KSČM do vlády nikdy nevezme. Ledaže by sociální demokraté přišli o rozum. celý článek »

Co nám říká dnešek o budoucnosti Evropy?

Václav Klaus | 20. 2. 2009 | Články a komentáře

Budoucnost Evropy je nepochybně tématem, které přesahuje naši současnost. Je však otázka, zda je i výzvou, respektive v jakém smyslu. celý článek »

Paměti jako duševní terapie

Barbora Osvaldová | 20. 12. 2008 | Články a komentáře

Knihu Stanislava Budína Jak to vlastně bylo je možné číst několika způsoby a v různých kombinacích. Generace pamětníků si může oživit události, na které se pomalu zapomíná. Například odmítavé postoje prvo­republikové KSČ k T. G. Masarykovi nebo hlasování komunistických poslanců proti rozpuštění nacistické strany v takzvaných Sudetech ve třicátých letech. Generace synů, dcer a vnoučat v jeho biografickém líčení možná najde pozadí některých postojů, které levice mezi dvěma světovými válkami zastávala. A generace pravnuků v údivu čte o rocích, kdy osud strany, míněno komunistické, byl důležitější než život jedince. celý článek »

« Předchozí  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  Další »


nahoru