Úvodní stránka  »  Témata

ekonomika

Patří byznys do politiky?

15. 10. 2010 | Zaujalo nás...

Meg Whitmanová je jedním z mála šéfů, kteří si zaslouží poklonu. V okamžiku, kdy spatřila podnikatelský plán eBay, věděla, že internetová aukce má budoucnost, a začínající firmu s třiceti zaměstnanci proměnila v kolos s 15 000 lidmi. Navíc vytvořila skvělou platformu pro budoucí podnikatele: eBay stojí za zrodem více firem než jakákoli jiná organizace v historii USA. V současnosti se ovšem Whitmanová angažuje v daleko riskantnějším podniku - kandiduje na guvernérku státu Kalifornie. celý článek »

Selhání Obamova ekonomického experimentu

4. 10. 2010 | Články a komentáře

Finanční krize znamenala porážku kapitalismu volného trhu. Pak se ale stalo něco zvláštního. celý článek »

Evropskému projektu odzvonilo

Doug Bandow | 24. 9. 2010 | Články a komentáře

Po závěrečném schválení Lisabonské smlouvy v minulém roce stavěla Evropská unie na odiv novou, konsolidovanou vládu. Evropská politická elita byla přesvědčena, že zodpověděla posměšnou otázku ministra zahraničí Henryho Kissingera: jaké telefonní číslo má Evropa? Avšak kontinentální politika je nadále chaotická a evropské národy se ekonomicky potácejí. Budoucnost Evropské unie je ohrožena. Otázkou již není, zda se EU dokáže vyrovnat Spojeným státům, ale zda dokáže přežít. celý článek »

Zajímalo mne, proč ji komunisté tak nenávidí...

Ondřej Krutílek | 22. 9. 2010 | Rozhovory

... odpovídá europoslanec Hynek Fajmon v rozhovoru na otázku, proč se rozhodl sepsat biografii Margaret Thatcherové. Interview vychází u příležitosti druhého vydání jeho knihy Margaret Thatcherová a její politika.
celý článek »

Evropský globalizační fond se nevyplácí

8. 9. 2010 | Zaujalo nás...

Deník Financial Times rozproudil debatu na téma efektivity Evropského globalizačního fondu (EGF) a tvrdí, že fond od svého založení nefunguje tak dobře, jak Komise ve svých tiskových zprávách prezentuje. Fond vznikl během funkčního období Vladimíra Špidly, někdejšího komisaře pro zaměstnanost a sociální věci, který jej od samého počátku podporoval. Vladimír Špidla kritiku Financial Times odmítá a postavení EGF obhajuje. Níže přinášíme originální text. celý článek »

Koalice „rozpočtové odpovědnosti“ se ujímá vlády

Dušan Šrámek | 19. 8. 2010 | Články a komentáře

V úterý 10. srpna získala Nečasova vláda důvěru v Poslanecké sněmovně. Výsledek i přes celodenní tirády opozice nebyl nijak překvapivý. Celkový počet 118 koaličních hlasů dává vládě manévrovací prostor, jaký zde ještě v moderní historii českého státu nebyl. Jak jej ale vláda využije a zda se jí podaří naplnit její čtyřleté priority i naděje do ní vkládané, je jiná otázka. celý článek »

Zhouba rent-seekingu

Příběh Ukrajiny posledních 20 let ve vynikající knize Anderse Aslunda

Martin Laryš | 18. 8. 2010 | Články a komentáře

V Česku neexistuje mnoho odborných knih pojednávajících o Ukrajině. Kniha Anderse Aslunda How Ukraine Became a Market Economy and Democracy je ovšem jediná svého druhu i v anglojazyčné literatuře: pojednává o celém období ukrajinské nezávislosti až do roku 2008, a to jak z hlediska politického, tak z hlediska ekonomického. Aslund má nespornou výhodu v tom, že se s většinou aktérů, o nichž ve své knize píše, osobně setkal a má mnohem hlubší vhled do situace než drtivá většina ostatních expertů západní provenience. celý článek »

Čína versus Amerika: souboj století

18. 5. 2010 | Články a komentáře

Ian Bremmer v březnovém čísle časopisu Prospect popisuje příznaky rostoucího nepřátelství mezi USA a Čínou. Čeká nás nová studená válka? celý článek »

Od krize k zotavení

Vítězové a poražení ve střední Evropě

28. 4. 2010 | Analýzy a studie

Zpráva Center for European Policy Analysis vypracovaná Evou M. Blaszczynski pro americké ministerstvo zahraničních věcí představuje detailní analýzu ekonomické situace v nových členských zemích EU ze střední Evropy. Podle autorky je můžeme z hlediska jejich ekonomické úspěšnosti rozdělit do tří skupin: na vítěze, zaostávající a poražené. Blaszczynski ve své analýze vysvětluje příčiny odlišného ekonomického vývoje a dopadů krize v jednotlivých zemích, posuzuje, jaké mají vyhlídky na další ekonomický růst, a nabízí i různá doporučení. celý článek »

„Evropa 2020“ – nová Lisabonská strategie na obzoru

O novém desetiletém plánu Evropské unie

Tomáš Břicháček | 1. 4. 2010 | Bruselky

Podle desetiletého plánu přijatého v roce 2000 vedoucími představiteli EU a jejích tehdejších patnácti členských států, který se stal známý pod názvem „Lisabonská strategie", měla být Unie dnes „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností". Celá „strategie" byla ve skutečnosti nepřehlednou změtí cílů hospodářských, sociálních a ekologi(sti)ckých, z nichž mnohé si navzájem odporovaly; jejich současné naplnění bylo čirou utopií. Problematickým rysem byla také hybridní povaha strategie co do pravomocí EU a členských států; jen část z plánovaných cílů bylo možné sledovat činností Unie. Není proto žádným překvapením, že „lisabonské" ambice (kritiky často sarkasticky připodobňované k chruščovovskému „dohnat a předehnat") zcela ztroskotaly.
Přes to všechno právě probíhají přípravy nové desetiletky. V listopadu 2009 předložila Komise k veřejné konzultaci diskusní dokument s nastíněním možných hlavních témat nové strategie. Začátkem března 2010 uveřejnila v návaznosti na konzultaci sdělení, ve kterém předkládá členským státům návrh základní koncepce plánu. celý článek »

« Předchozí  |  1  |  2  |  3  |  …  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  Další »


nahoru