Úvodní stránka  »  Témata

Polsko

Svoboda po komunismu

Ryszard Legutko | 21. 12. 2009 | Články a komentáře

Dějiny naplňování negativní svobody během procesu, v němž despotismus přichází o své pole působnosti, jsou samozřejmě mnohem složitější, než by vyplývalo z jednoduchého schématu známého v literatuře jako „whigovské pojetí dějin". Především existuje celá řada nedorozumění kolem samotného pojmu „despotismus". Obvykle bývá prezentován jako centralizovaná státní moc disponující silným represivním aparátem. Z jiné perspektivy bývá ale ona byrokratická struktura hodnocena kladně jako základ novodobého státu, který je v politickém myšlení nastiňován a popisován přinejmenším od Jeana Bodina. celý článek »

Mohou mít Evropané stejný postoj k minulosti?

Jakub Lubelski | 17. 12. 2009 | Články a komentáře

Evropské společenství lze definovat mnoha způsoby, osobně jsem ovšem velmi skeptický ohledně možnosti vytvoření evropského společenství paměti a (v jeho důsledku) evropského politického společenství. Pokusím se vysvětlit proč. celý článek »

Postpolitika: pro pravici nepřítel číslo jedna

Michał Szułdrzyński | 4. 12. 2009 | Články a komentáře

Ačkoli dnes polskou politickou scénu ovládá pravice, její převaha se brzy může stát minulostí. Jejím největším nepřítelem je ona sama. Ne levice, ale technokratický způsob vlády vlastní většině Občanské platformy (PO), ale i některým skupinám uvnitř Práva a spravedlnosti (PiS). Nazval bych jej postpolitikou nebo liberálním populismem. Byť termín užívají především sociologové a politologové, pro mě je důležité, jakým způsobem funguje v polské veřejné debatě. celý článek »

Politika je něco jiného než akademický seminář

Rozhovor s Ryszardem Legutkem

Josef Mlejnek | 19. 10. 2009 | Rozhovory

Polský filozof a poslanec Evropského parlamentu za stranu Právo a spravedlnost (PiS) poskytl Revue Politika rozhovor u příležitosti semináře, jenž se uskuteční 22. října 2009 v 17.00 v pražském Autoklubu (Opletalova 29). V Centru pro studium demokracie mu letos vyšla kniha Ošklivost demokracie a jiné eseje. celý článek »

Ošklivá demokracie

Legutkovy eseje boří posvátné modly dneška

Ondřej Šlechta | 9. 10. 2009 | Články a komentáře

Český čtenář nemá v současné době příliš šancí seznámit se s myšlením konzervativních autorů aktuální světové provenience, nemluvě o scéně domácí. Od vydání fenomenální Kirkovy knihy Konzervativní myšlení uplynula už řada let a od smrti Vladimíra Čermáka je české intelektuální prostředí až na některé výjimky „konzervativně chudé". V roce 2006 vyšla slavná Smrt západu Patricka Buchanana, avšak při vší úctě, přes nesčetné skvělé postřehy, ji nelze považovat za „průvodce konzervatismem"; je orientována spíše na kulturní problematiku a praktickou situaci ve Spojených státech. Změna přichází nyní - v podobě průřezové sbírky tvorbou polského konzervativního publicisty Ryszarda Legutka, jíž vydalo Centrum pro studium demokracie a kultury. celý článek »

Léto 1989 – poslední triumf Solidarity?

Před patnácti lety se v Polsku začal definitivně hroutit komunismus

Josef Mlejnek jr. | 20. 7. 2004 | Články a komentáře

celý článek »

Nice, nebo smrt

Vít Hloušek | 20. 1. 2004 | Články a komentáře

Nevydařený summit Evropské unie v Bruselu, který se konal 12.-13. prosince loňského roku, bývá velmi často interpretován jako krach úsilí o posunutí evropské integrace do nové - jaksi předem se předpokládá, že kvalitnější - dimenze. Vzhledem k obecné vlastnosti hledat za neúspěchem vždy nějakého obětního beránka dopadá ostrá kritika zejména na odpůrce návrhu evropského Konventu a jmenovitě na Polsko. Poláci jsou ale v tomto případě nevinní. Vykonali pouze "špinavou práci", za kterou by jim diplomaté (nejen) z ostatních kandidátských zemí měli co nejsrdečněji poděkovat. Pokud bychom hledali viníka krachu bruselského summitu, který nedokázal přimět alespoň k formální demonstraci jednoty a rozhodnosti ani Silvio Berlusconi, neuspěli bychom ani s Finskem, Velkou Británií či Španělskem, které dávaly od začátku jasně najevo svůj radikálně opoziční postoj k návrhu ústavy. Museli bychom patrně poukázat na nenapravitelné eurooptimisty ovládající jednání Konventu, kteří hrubě překročili původní mandát a přišli s kontroverzním a ve svém důsledku zhoubným návrhem evropské ústavy, která od začátku neměla dostatečnou politickou podporu. celý článek »

„Zázrak na Visle“ a nejen tam

Několik poznámek k uskutečněným referendům o přistoupení k EU ve středovýchodní Evropě

Michal Kubát | 20. 6. 2003 | Články a komentáře

celý článek »

« Předchozí  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7


nahoru