Úvodní stránka  »  Rubriky

Analýzy a studie

První poznámky k smlouvě o rozpočtové unii

Tomáš Břicháček | 3. 2. 2012 | Analýzy a studie

Na mimořádném summitu 30. ledna 2012 dojednali představitelé členských států EU obsah nové smlouvy, která získává v médiích nejrůznější označení jako „Pakt o rozpočtové disciplíně", „Smlouva o rozpočtové unii", „Smlouva o rozpočtové odpovědnosti" a další. Ve skutečnosti nese název „Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii". Její koncept se rodil (v návaznosti na výsledky zasedání Evropské rady 8. a 9. prosince 2011) několik týdnů v pracovní skupině vyjednavačů členských států nazvané „Ad hoc pracovní skupina k unii fiskální stability". Doladěný text by měl být podepsán na zasedání Evropské rady 1. a 2 března. V tuto chvíli se k smlouvě hodlá připojit 25 států; stranou zůstává Velká Británie a Česká republika. Následující příspěvek v první části stručně představuje obsah zamýšlené smlouvy, v druhé části pak přináší několik prvních komentářů k vybraným aspektům z pohledu právníka. Vycházím z textu návrhu, který byl zveřejněn 31. ledna v návaznosti na výsledky diskuse na summitu. celý článek »

Kdy začala voličská emancipace?

Polozapomenutá kauza preferenčních hlasů Koalice v roce 2002

Vojtěch Navrátil | 23. 12. 2011 | Analýzy a studie

Ve sněmovních volbách v roce 2002 došlo oproti předchozím volbám v druhé půli 90. let ke zdvojnásobení míry využití preferenčních hlasů. Způsobili to především voliči Koalice, kteří v těchto volbách „vykroužkovali" řadu kandidátů US-DEU. Titíž voliči využívali preferenčních hlasů už v krajských volbách o dva roky dříve. Tentokrát se je ovšem naučili lépe využívat. celý článek »

Bude mít EU jednotný občanský zákoník? (2. díl)

K návrhu nařízení o společné evropské právní úpravě prodeje

Tomáš Břicháček | 23. 11. 2011 | Analýzy a studie

11. října 2011 předložila Evropská komise návrh nařízení o společné evropské právní úpravě prodeje (Common European Sales Law, CESL). Za tímto poměrně šedým, technicky znějícím titulem se skrývá projekt s velkou politickou citlivostí, kterým pokračují letité snahy Komise o významnější vkročení unijní legislativy do oblasti občanského práva. Komisařka Viviane Redingová otevřeně hovoří o tom, že by měl pomoci vydláždit cestu k evropskému občanskému zákoníku. celý článek »

Páchali čelní představitelé USA zločiny?

Jan Bureš | 11. 11. 2011 | Analýzy a studie

Politika Spojených států amerických po útocích 11. září 2001 a následná válka s terorismem vyvolává již více než deset let značné kontroverze. V USA se pomalu rozbíhá kampaň před prezidentskými volbami v roce 2012 a lze očekávat, že právě tažení proti terorismu bude jedním z klíčových témat. Barack Obama se ani po více než třech letech ve funkci nedokázal plně vypořádat s „dědictvím" svého předchůdce. A pochybnosti o oprávněnosti protiteroristické kampaně přetrvávají. Vojenská intervence v Afghánistánu a především v Iráku, praxe mimořádného vydávání podezřelých (extraordinary renditions) a držení osob podezřelých z terorismu na vojenské základně v Guantánamu jsou z hlediska mezinárodního práva problematické asi nejvíce. celý článek »

Pro západní unii

Philippe Nemo | 13. 6. 2011 | Analýzy a studie

Jaké jsou podmínky eventuálního rozšíření stávajících hranic Západu a jaký institucionální tvar bychom se měli snažit tomuto celku vtisknout? Přečtěte si ukázku z knihy Co je Západ?, již před nedávnem vydalo Centrum pro studium demokracie a kultury. celý článek »

Rok po Lisabonu další změna smluv

Zjednodušený postup změn má premiéru kvůli euru

Tomáš Břicháček | 30. 3. 2011 | Analýzy a studie

Jedním z prvků Lisabonské smlouvy, které vzbuzovaly během jejího projednávání největší pochybnosti a obavy, bylo zavedení pestré škály možností pro změnu právního rámce EU daného zakládacími smlouvami, které nevyžadují klasickou plnohodnotnou změnu smluv zahrnující ratifikaci ze strany všech členských států. Mezi takové mechanismy patří mimo jiné různá překlenovací ustanovení (paserely) umožňující přechod od jednomyslného hlasování v Radě k většinovému nebo četné klauzule, jež dávají prostor, aby na základě určitého mezikroku (např. jednomyslného rozhodnutí Evropské rady) byl rozšířen prostor pro činnost EU do nových oblastí, kam prozatím bez tohoto mezikroku nemůže. Jedním z mechanismů tohoto druhu je i zjednodušený postup pro přijímání změn upravený v článku 48 odst. 6 Smlouvy o Evropské unii (SEU). celý článek »

Komunální volby v Praze a otázka ústavnosti

Jakub Charvát | 4. 3. 2011 | Analýzy a studie

Po předchozích neúspěších se stížnostmi na manipulaci s volebními pravidly před pražskými komunálními volbami u Nejvyššího správního soudu a bezprostředně po nich u Městského soudu se menší politické strany obrátily se stížností na neplatnost voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy na Soud ústavní, a to zejména s odkazem na nové vymezení volebních obvodů. Jak na tuto kauzu pohlížet? celý článek »

Přímá volba prezidenta

Jak, kým… Nebo vůbec ne?

Vlastimil Havlík | 31. 1. 2011 | Analýzy a studie

Za posledních přibližně patnáct let jsme si už zvykli, že čas od času se ve veřejné diskusi objeví hlasy volající po zavedení přímé volby prezidenta. Hlasy jsou to někdy důrazné (zejména v období posledních dvou voleb hlavy státu), v řadě případů dokonce přetavené ve více či méně detailní (a více či méně povedené) návrhy změn Ústavy ČR. Po nástupu vlády Petra Nečase a jasně stanoveném cíli vlády přenést volbu prezidenta z parlamentu na občany se zdá být více než kdy jindy pravděpodobné, že v brzké době čeká Českou republiku prozatím největší zásah do konstelace politického systému od rozpadu federace. celý článek »

Fotovoltaika: úspěšný příklad prosazování skupinových zájmů

Michal Petřík | 27. 12. 2010 | Analýzy a studie

Opravdu žijeme ve světě, v němž přestává existovat podnikatelské riziko? A nutil stát energetické firmy k investicím do fotovoltaiky? Takto formulované otázky si ve druhé polovině roku 2010 kladl u nás bohužel jen málokdo. Během celého roku Energetický regulační úřad (ERÚ) uděloval povolení pro solární elektrárny za výrazně zvýhodněných podmínek. Přitom takové garance po ČR nechtějí ani evropské směrnice: ničím neomezený povinný výkup elektřiny z tzv. obnovitelných zdrojů. celý článek »

Rozpory v energetických vztazích EU – Rusko

Lukáš Tichý | 8. 12. 2010 | Analýzy a studie

V souvislosti s pořádáním jubilejní konference, která se uskutečnila v Bruselu 22. listopadu 2010 u příležitosti desátého výročí energetického dialogu Rusko - EU, se začali političtí činitelé z Ruska a Evropské unie předhánět v projevech hodnotících dosavadní vývoj energetických vztahů. Deset let nabízí poměrně slušné časové období pro bilancování úspěchů a neúspěchů a hledání příčin rozporů. Obecně lze za hlavní faktory, které negativně brání efektivní kooperaci, definovat rozdílnou míru interdependence v energetických vztazích mezi EU a Ruskem; odlišné ideové vnímání energetické politiky a stanovení jejích cílů ze strany EU a Ruska; rozdílnou logiku přístupu EU a Ruska ke spolupráci. celý článek »

« Předchozí  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  Další »


nahoru