Úvodní stránka  »  Rubriky

Články a komentáře

Nová inkvizice

Jak se ve jménu „svobody“ oklešťuje svoboda slova

Ondřej Šlechta | 20. 1. 2008 | Články a komentáře

Pád totalitních režimů, zhroucení východního bloku, „westernizace" velké části západního světa a nástup supermoderních technologií, posouvajících hranice lidské komunikace na úroveň, která umožňuje vyjádřit se k určitému problému ve stejnou chvíli, kdy se stal - to všechno podstatným způsobem nejen mění běžné lidské životy, ale znovu vybízí i k diskuzi nad fenoménem názorových střetů, politické propagandy, mediální reality, jakož i cenzury a stavu svobody slova obecně. celý článek »

Celebrity, zahraniční politika a světové problémy

20. 1. 2008 | Články a komentáře

Sedli byste si raději na příští konferenci Council on Foreign Relations vedle Henryho Kissingera nebo Angeliny Jolie? Příslušníky profesní zahraničněpolitické elity by nikdy v životě nenapadlo, že jim někdy bude položena taková otázka. Celebrity se stále aktivněji zajímají o svět politiky. Ve chvíli, kdy paparazzi Tina Brown navštěvuje jednání Council on Foreign Relations, je zřejmé, že ve vztahu světa celebrit a světa politiky se něco fundamentálního změnilo. Co je ještě podivnější, tyto snahy dodat lesku zahraniční politice ovlivňují i to, co dělají a říkají vlády. celý článek »

Svoboda a komunismus

Bohuslav Fic | 20. 1. 2008 | Články a komentáře

Bohuslav Fic (†67) patřil k tomu typu gymnaziálních učitelů, kteří v českých zemích už od 19. století systematicky zvyšovali úroveň vzdělanosti, takže oslovení „pan profesor" nebylo v jeho případě jenom licencí. Ficovy politické texty s filozofickým přesahem se čas od času objevovaly v celostátních médiích, několikrát i na stránkách Revue Politika. Proto nás tak zasáhla zpráva o jeho tragické smrti, kterou lze zkoncentrovat do tří slov: náhlá, předčasná a zbytečná. celý článek »

Únor 1948 po šedesáti letech

Rozhovor s Jiřím Ješem

Bohumil Pečinka | 20. 1. 2008 | Články a komentáře

Kdysi jsem napsal, že novinář Jiří Ješ (81) nejlépe ztělesňuje komplex hodnot, postojů a hledisek, které si vybavíme při vyslovení pojmu „první republika". Tématem našeho rozhovoru bylo kulaté výročí února 1948, které formálně uzavřelo demokratickou kapitolu Masarykova Československa. celý článek »

Před prezidentskými volbami

Bohumil Pečinka | 20. 1. 2008 | Články a komentáře

Letošní volby prezidenta republiky budou mít jedno unikum: poprvé od roku 1918 nejde radikální (KSČM) ani reformní levice (ČSSD) do voleb se svým kandidátem. celý článek »

Podkopává kapitalismus morálku?

Recenze nové knihy Francise Fukuyamy Velký rozvrat

Marek Loužek | 20. 12. 2007 | Články a komentáře

Francise Fukuyamu, který se proslavil svou knihou Konec dějin a poslední člověk, podle níž vývoj politických institucí ve světě směřuje nezadržitelně k liberální demokracii a tržní ekonomice, jistě netřeba představovat. Ve své nové knize The Great Disruption, jejíž český překlad Velký rozvrat vydalo loni pražské nakladatelství Academia, klade autor další vzrušující otázku: Podkopává kapitalismus morálku? celý článek »

Proč muži vydělávají více než ženy?

Zamyšlení nad novou knihou Warrena Farrella

Jaroslav Zvěřina | 20. 12. 2007 | Články a komentáře

Dnes a denně jsme z různých stran informováni o tom, že existují značné rozdíly v odměňování mužů a žen za práci. Na tuto skutečnost upozorňují dlouhé roky feministky a s nimi spříznění politici a političky v rámci moderní „politické korektnosti". Dostupné produkty z dílny různých „gender studies" se většinou spokojí s konstatováním rozdílů mezi příjmy mužů a žen a blíže se o příčiny tohoto jevu nezajímají. Jim je totiž příčina zřejmá: jde o výsledek dlouhodobého utiskování žen ze strany „mužsky" organizované společnosti. Autor amerického bestselleru Warren Farrell se ve své knížce Why Men Earn More pokouší o hlubší pohled na příčiny rozdílů v odměňování příslušníků obou pohlaví za nejrůznější druhy práce. Výsledkem je zjištění, že zdaleka ne vždy a ve všem jsme svědky útisku žen. Do úvahy je třeba vzít např. odlišnou životní filozofii obou pohlaví či jejich odlišné postoje ve vztahu k pracovnímu nasazení. Pro naše feministky bude nepochybně překvapením, že autor této knížky byl opakovaně zvolen do výboru Národní organizace žen (NOW) v New York City. celý článek »

Finanční svět a jeho proměny

Miroslav Tuček | 20. 12. 2007 | Články a komentáře

Co vše je možné zahrnout pod pojem „finanční svět", je možná sporné. Určitě to je fungování peněz jako důchodu, jako prostředku směny, jako peněžního kapitálu či různých veřejných a soukromých fondů, snad i jako měřítka cen. V užším pojetí se tímto výrazem rozumí znovurozdělování kupní síly subjektů určité společnosti, ať již jde o veřejnoprávní nebo soukromé subjekty. V každém případě se svět financí dotýká osobních hmotných zájmů každého občana a občané by o něm měli vědět co nejvíce. celý článek »

Postdemokracie naměkko a natvrdo

Ladislav Jakl | 20. 12. 2007 | Články a komentáře

Jestliže demokracie je nejvlídnější formou kolektivistického násilí, co máme rozumět pod pojmem postdemokracie? Evidentně je to cosi, co by demokracii údajně mělo překonat nebo nahradit v její funkci nástroje kolektivního rozhodování, moci a vynucovaných rozhodnutí.
Za nejdůležitější považuji tezi, že postdemokracie vzniká na základě frustrace z demokracie. Její matkou je pocit některých lidí či skupin, že v demokratické soutěži priorit a zájmů se neprosazují jejich zájmy a priority podle jejich představ - a s tím se nechtějí smířit. Nevidí problém frustrace ve svých přemrštěných představách a nárocích, ale vidí je ve společenské realitě, kterou pak chtějí nepokorně a neuvážlivě měnit. A tak si hledají jiné nástroje k prosazení svých zájmů a společenských priorit. celý článek »

Čtyři důvody proti euru

Stanislava Janáčková | 20. 12. 2007 | Články a komentáře

Z pohledu ekonomické analýzy není situace ohledně vstupu České republiky do eurozóny příznivá. Nelze vyloučit, že přijetí eura nebude v nejbližších minimálně deseti letech na pořadu dne. celý článek »

« Předchozí  |  1  |  2  |  3  |  …  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  …  |  86  |  87  |  88  |  89  |  Další »


nahoru