Úvodní stránka  »  Rubriky

Články a komentáře

Měkké jádro a tvrdý obal ODS

Bohumil Pečinka | 20. 12. 2007 | Články a komentáře

Průběhem osmnáctého kongresu Občanské demokratické strany se v Revue Politika zabýváme na jiném místě (viz Petr Havlík, "Ještě jednou k Žofínu", strana 6). Popišme proto hlubší tendence v politice současné ODS. celý článek »

„Nevěřím, že by domov byl zeměpisným pojmem“

Rozhovor s Catrionou Soukupovou, vdovou po osobním tajemníkovi Jana Masaryka dr. Lumíru Soukupovi

Markéta Fajmonová | 20. 11. 2007 | Články a komentáře

Dr. Lumír Soukup (1915-1991) patřil k tomu druhu československých vlastenců, kteří, ač v emigraci, nikdy nepožádali o jinou státní příslušnost. Jen se špetkou naděje čekali více než čtyřicet let, aby získali zpět svou vlastní, která jim byla vinou tragických historických událostí nespravedlivě odebrána. Původ, kvalitní vzdělání a neocenitelné zkušenosti dr. Soukupa z práce v těsném kontaktu s ministrem zahraničních věcí ČSR Janem Masarykem mu umožnily udržovat alespoň duševní kontakt s vlastí, jejíž jazykové a kulturní bohatství se snažil zprostředkovat mnoha generacím bohemistů z Velké Británie.
Z velmi silně věřící české evangelické rodiny odešel student teologie Husovy fakulty Karlovy univerzity nasbírat zkušenosti do Paříže a válečného Španělska. Krátce po Mnichově se však rozhodl znovu odjet (přes Prahu) a pokračovat ve studiu ve skotském Edinburku, kde nakonec získal doktorát za práci na téma osobnosti TGM. Srdeční choroba mu neumožnila bojovat na obranu své vlasti; hledal tudíž jinou cestu, jak se zúčastnit války. Přednášel proto po celém Skotsku o ČSR a Mnichovu. V této době získal důvěru Jana Masaryka, který si poté u něj po léta uschovával svůj osobní a politický archiv. O této zkušenosti napsal knihu Chvíle s Janem Masarykem (Univerzita Karlova, 1994). celý článek »

Skutečné nebezpečí justice: soudcovský stát, nebo pád do bezvýznamnosti?

Vojtěch Šimíček | 20. 11. 2007 | Články a komentáře

V poslední době se v odborných i publicistických textech opakovaně setkáváme s obavami z přemíry moci soustředěné u soudů. Argumentuje se tím, že soudy nejsou voleny, takže nutně trpí demokratickým deficitem, že nejsou prakticky nikomu odpovědny a že často deformují vůli zákonodárného sboru tím, jak jeho produkty (zákony) vykládají. Dokonce se mluví o „soudcokracii" (viz např. monotematicky zaměřený sborník textů Soudcokracie v ČR - fikce, nebo realita?, který loni vydalo Centrum pro ekonomiku a politiku). Tento příspěvek však nepíši proto, abych termín „soudcokracie" (případně učeněji znějící „justokracie") vyvracel z metodologického či teoretického hlediska. Jde mi o prokázání toho, že úvahy o přebujelosti soudní moci v současné České republice nemají žádné reálné opodstatnění a že naopak skutečným nebezpečím justice je její případný pád do bezvýznamnosti. celý článek »

Dožije se koruna roku 2018?

Bohumil Pečinka | 20. 11. 2007 | Články a komentáře

Přijetí nebo nepřijetí eura už není v posledním půlroce výhradním projevem dobré politické vůle jednotlivých států Evropské unie stojících mimo eurozónu. Z mnoha indicií vyplývá, že je překonán dosavadní přístupový vzorec ve stylu "splň maastrichtská kritéria a budeš přijat". celý článek »

Romale 2007

Pohled psychologa

Pavel Říčan | 20. 11. 2007 | Články a komentáře

Raketový start Jiřího Čunka ve velké politice svědčí o tom, jak je romský problém - problém, který máme v této zemi s Romy, ale stejně tak problém, který mají oni s námi, gádži - aktuální a bolestný. Důvěra, kterou tento muž získal v KDU-ČSL, a sympatie většiny veřejnosti (před obviněním z korupce) znamenají, že svým postupem vůči vsetínským Romům vyvolal naději na řešení, na konec bezradného přešlapování. Počítáme osmnáctý rok obnovené demokracie, kdy už nelze svalovat vinu na "ty nahoře". Stačí číst noviny, ať ty naše, gádžovské, nebo ty romské, aby bylo zřejmé, že jsme příliš nepokročili a že nemáme jasnou vizi vzájemného soužití. Ať už přijmeme Čunka jako partnera v diskuzi nebo jen jako signál, že jsme problém příliš dlouho v podstatě zametali pod koberec, cítíme: je nejvyšší čas. Romská otázka se vyjevuje jako naléhavý úkol a výzva i pro politiky. Petr Příhoda už před jedenácti lety řekl, že jde o největší společenský problém této země, a platí to - bohužel - dodnes. celý článek »

„Globální oteplování“ jako postmodernistický kolaps

Lukáš Kovanda | 20. 11. 2007 | Články a komentáře

V celosvětové debatě ohledně „globálního oteplování" přituhuje. Málokdo z těch, kdo nejsou imunní vůči diskuzím ve veřejném prostoru, se nad nastolenou agendou nezamyslel. Zkusme nyní tuto debatu nahlédnout v obecnějším duchu jako krizi postmodernismu. Jako „krizi krize" židovsko-křesťanské civilizace, která avizuje částečný obrat od postmodernistického relativismu k tradičnějším, pevněji ukotveným světonázorům. celý článek »

„Lhář dostal Nobelovu cenu míru...“

Říká v rozhovoru pro Revue politika skeptický ekolog a publicista Ivan Brezina, s nímž jsme si povídali o Al Goreovi a zelených prognózách, které většinou nevycházejí.

Bohumil Pečinka | 20. 11. 2007 | Články a komentáře

celý článek »

Antiamerikanismus v Evropě

Petr Vilímek | 20. 10. 2007 | Články a komentáře

Spory, které charakterizovaly vztahy Spojených států a Evropy během irácké krize (2002-2003), a jejich důsledky pro transatlantické vztahy se staly tématem nesčetné řady knih. Hned několik z nich se přitom věnovalo problematice antiamerikanismu v dnešní Evropě. Jednou z nejnovějších je kniha Uncouth Nation: Why Europe dislikes America Andreie S. Markovitse, kterou na počátku roku 2007 vydalo významné univerzitní nakladatelství Princeton University Press. celý článek »

Maliova mluvnice revolucí

Nad knihou History’s Locomotives, Revolution and the Making of the Modern World

Alain Besançon | 20. 10. 2007 | Články a komentáře

V minulém vydání Revue Politika jsme otiskli první část rozsáhlé eseje Alaina Besançona věnované knize Martina Malii History's Locomotives, Revolution and the Making of the Modern World. V tomto čísle vám přinášíme její dokončení. celý článek »

« Předchozí  |  1  |  2  |  3  |  …  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  …  |  85  |  86  |  87  |  88  |  Další »


nahoru