Úvodní stránka  »  Rubriky

Články a komentáře

Čtyři důvody proti euru

Stanislava Janáčková | 20. 12. 2007 | Články a komentáře

Z pohledu ekonomické analýzy není situace ohledně vstupu České republiky do eurozóny příznivá. Nelze vyloučit, že přijetí eura nebude v nejbližších minimálně deseti letech na pořadu dne. celý článek »

Ideály státu a jejich realizace

Konkretizace ideálů a hodnot prostřednictvím zpřítomňování minulosti

Petr Fiala | 20. 12. 2007 | Články a komentáře

Věta Tomáše G. Masaryka, že "státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily", je dnes často zmiňována. Nemusíme provádět žádný rozsáhlý výzkum - už jen letmý pohled na internet nám ukáže, že snad nenajdeme českého politika, který by v posledních letech alespoň jednou právě tuto větu Masarykovu větu ve svém projevu nezmínil. Politici i mnoho žurnalistů tak činí často s velkou naléhavostí, takže by se na první pohled mohlo zdát, že jsme si všichni vědomi ideálů, z nichž se stát zrodil a jimiž je udržován. Nicméně když se důkladněji podíváme na projevy a články, v nichž je dnes tato Masarykova myšlenka citována, zjistíme, že v nich něco chybí. Nenalezneme v nich uvedení či připomenutí toho, co to vlastně je za ideály, z nichž náš současný stát vznikl a čerpá. Téměř nikdo už je neidentifikuje, neříká, co jimi rozumí. celý článek »

„Média nevytvářejí klipovitý svět...“

Říká v rozhovoru pro Revue Politika novinář a spisovatel Petr Hájek, s nímž jsme si povídali o tom, kam podle jeho názoru směřuje svět informačních technologií, o čipech zabudovaných v našich hlavách a způsobu, jímž Západ hledá nového nepřítele, kterým by

Bohumil Pečinka | 20. 12. 2007 | Články a komentáře

celý článek »

Měkké jádro a tvrdý obal ODS

Bohumil Pečinka | 20. 12. 2007 | Články a komentáře

Průběhem osmnáctého kongresu Občanské demokratické strany se v Revue Politika zabýváme na jiném místě (viz Petr Havlík, "Ještě jednou k Žofínu", strana 6). Popišme proto hlubší tendence v politice současné ODS. celý článek »

„Nevěřím, že by domov byl zeměpisným pojmem“

Rozhovor s Catrionou Soukupovou, vdovou po osobním tajemníkovi Jana Masaryka dr. Lumíru Soukupovi

Markéta Fajmonová | 20. 11. 2007 | Články a komentáře

Dr. Lumír Soukup (1915-1991) patřil k tomu druhu československých vlastenců, kteří, ač v emigraci, nikdy nepožádali o jinou státní příslušnost. Jen se špetkou naděje čekali více než čtyřicet let, aby získali zpět svou vlastní, která jim byla vinou tragických historických událostí nespravedlivě odebrána. Původ, kvalitní vzdělání a neocenitelné zkušenosti dr. Soukupa z práce v těsném kontaktu s ministrem zahraničních věcí ČSR Janem Masarykem mu umožnily udržovat alespoň duševní kontakt s vlastí, jejíž jazykové a kulturní bohatství se snažil zprostředkovat mnoha generacím bohemistů z Velké Británie.
Z velmi silně věřící české evangelické rodiny odešel student teologie Husovy fakulty Karlovy univerzity nasbírat zkušenosti do Paříže a válečného Španělska. Krátce po Mnichově se však rozhodl znovu odjet (přes Prahu) a pokračovat ve studiu ve skotském Edinburku, kde nakonec získal doktorát za práci na téma osobnosti TGM. Srdeční choroba mu neumožnila bojovat na obranu své vlasti; hledal tudíž jinou cestu, jak se zúčastnit války. Přednášel proto po celém Skotsku o ČSR a Mnichovu. V této době získal důvěru Jana Masaryka, který si poté u něj po léta uschovával svůj osobní a politický archiv. O této zkušenosti napsal knihu Chvíle s Janem Masarykem (Univerzita Karlova, 1994). celý článek »

Skutečné nebezpečí justice: soudcovský stát, nebo pád do bezvýznamnosti?

Vojtěch Šimíček | 20. 11. 2007 | Články a komentáře

V poslední době se v odborných i publicistických textech opakovaně setkáváme s obavami z přemíry moci soustředěné u soudů. Argumentuje se tím, že soudy nejsou voleny, takže nutně trpí demokratickým deficitem, že nejsou prakticky nikomu odpovědny a že často deformují vůli zákonodárného sboru tím, jak jeho produkty (zákony) vykládají. Dokonce se mluví o „soudcokracii" (viz např. monotematicky zaměřený sborník textů Soudcokracie v ČR - fikce, nebo realita?, který loni vydalo Centrum pro ekonomiku a politiku). Tento příspěvek však nepíši proto, abych termín „soudcokracie" (případně učeněji znějící „justokracie") vyvracel z metodologického či teoretického hlediska. Jde mi o prokázání toho, že úvahy o přebujelosti soudní moci v současné České republice nemají žádné reálné opodstatnění a že naopak skutečným nebezpečím justice je její případný pád do bezvýznamnosti. celý článek »

Dožije se koruna roku 2018?

Bohumil Pečinka | 20. 11. 2007 | Články a komentáře

Přijetí nebo nepřijetí eura už není v posledním půlroce výhradním projevem dobré politické vůle jednotlivých států Evropské unie stojících mimo eurozónu. Z mnoha indicií vyplývá, že je překonán dosavadní přístupový vzorec ve stylu "splň maastrichtská kritéria a budeš přijat". celý článek »

Romale 2007

Pohled psychologa

Pavel Říčan | 20. 11. 2007 | Články a komentáře

Raketový start Jiřího Čunka ve velké politice svědčí o tom, jak je romský problém - problém, který máme v této zemi s Romy, ale stejně tak problém, který mají oni s námi, gádži - aktuální a bolestný. Důvěra, kterou tento muž získal v KDU-ČSL, a sympatie většiny veřejnosti (před obviněním z korupce) znamenají, že svým postupem vůči vsetínským Romům vyvolal naději na řešení, na konec bezradného přešlapování. Počítáme osmnáctý rok obnovené demokracie, kdy už nelze svalovat vinu na "ty nahoře". Stačí číst noviny, ať ty naše, gádžovské, nebo ty romské, aby bylo zřejmé, že jsme příliš nepokročili a že nemáme jasnou vizi vzájemného soužití. Ať už přijmeme Čunka jako partnera v diskuzi nebo jen jako signál, že jsme problém příliš dlouho v podstatě zametali pod koberec, cítíme: je nejvyšší čas. Romská otázka se vyjevuje jako naléhavý úkol a výzva i pro politiky. Petr Příhoda už před jedenácti lety řekl, že jde o největší společenský problém této země, a platí to - bohužel - dodnes. celý článek »

„Globální oteplování“ jako postmodernistický kolaps

Lukáš Kovanda | 20. 11. 2007 | Články a komentáře

V celosvětové debatě ohledně „globálního oteplování" přituhuje. Málokdo z těch, kdo nejsou imunní vůči diskuzím ve veřejném prostoru, se nad nastolenou agendou nezamyslel. Zkusme nyní tuto debatu nahlédnout v obecnějším duchu jako krizi postmodernismu. Jako „krizi krize" židovsko-křesťanské civilizace, která avizuje částečný obrat od postmodernistického relativismu k tradičnějším, pevněji ukotveným světonázorům. celý článek »

„Lhář dostal Nobelovu cenu míru...“

Říká v rozhovoru pro Revue politika skeptický ekolog a publicista Ivan Brezina, s nímž jsme si povídali o Al Goreovi a zelených prognózách, které většinou nevycházejí.

Bohumil Pečinka | 20. 11. 2007 | Články a komentáře

celý článek »

« Předchozí  |  1  |  2  |  3  |  …  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  …  |  85  |  86  |  87  |  88  |  Další »


nahoru