Úvodní stránka  »  Rubriky

Články a komentáře

Svoboda a komunismus

Bohuslav Fic | 20. 1. 2008 | Články a komentáře

Bohuslav Fic (†67) patřil k tomu typu gymnaziálních učitelů, kteří v českých zemích už od 19. století systematicky zvyšovali úroveň vzdělanosti, takže oslovení „pan profesor" nebylo v jeho případě jenom licencí. Ficovy politické texty s filozofickým přesahem se čas od času objevovaly v celostátních médiích, několikrát i na stránkách Revue Politika. Proto nás tak zasáhla zpráva o jeho tragické smrti, kterou lze zkoncentrovat do tří slov: náhlá, předčasná a zbytečná. celý článek »

Únor 1948 po šedesáti letech

Rozhovor s Jiřím Ješem

Bohumil Pečinka | 20. 1. 2008 | Články a komentáře

Kdysi jsem napsal, že novinář Jiří Ješ (81) nejlépe ztělesňuje komplex hodnot, postojů a hledisek, které si vybavíme při vyslovení pojmu „první republika". Tématem našeho rozhovoru bylo kulaté výročí února 1948, které formálně uzavřelo demokratickou kapitolu Masarykova Československa. celý článek »

Před prezidentskými volbami

Bohumil Pečinka | 20. 1. 2008 | Články a komentáře

Letošní volby prezidenta republiky budou mít jedno unikum: poprvé od roku 1918 nejde radikální (KSČM) ani reformní levice (ČSSD) do voleb se svým kandidátem. celý článek »

Podkopává kapitalismus morálku?

Recenze nové knihy Francise Fukuyamy Velký rozvrat

Marek Loužek | 20. 12. 2007 | Články a komentáře

Francise Fukuyamu, který se proslavil svou knihou Konec dějin a poslední člověk, podle níž vývoj politických institucí ve světě směřuje nezadržitelně k liberální demokracii a tržní ekonomice, jistě netřeba představovat. Ve své nové knize The Great Disruption, jejíž český překlad Velký rozvrat vydalo loni pražské nakladatelství Academia, klade autor další vzrušující otázku: Podkopává kapitalismus morálku? celý článek »

Proč muži vydělávají více než ženy?

Zamyšlení nad novou knihou Warrena Farrella

Jaroslav Zvěřina | 20. 12. 2007 | Články a komentáře

Dnes a denně jsme z různých stran informováni o tom, že existují značné rozdíly v odměňování mužů a žen za práci. Na tuto skutečnost upozorňují dlouhé roky feministky a s nimi spříznění politici a političky v rámci moderní „politické korektnosti". Dostupné produkty z dílny různých „gender studies" se většinou spokojí s konstatováním rozdílů mezi příjmy mužů a žen a blíže se o příčiny tohoto jevu nezajímají. Jim je totiž příčina zřejmá: jde o výsledek dlouhodobého utiskování žen ze strany „mužsky" organizované společnosti. Autor amerického bestselleru Warren Farrell se ve své knížce Why Men Earn More pokouší o hlubší pohled na příčiny rozdílů v odměňování příslušníků obou pohlaví za nejrůznější druhy práce. Výsledkem je zjištění, že zdaleka ne vždy a ve všem jsme svědky útisku žen. Do úvahy je třeba vzít např. odlišnou životní filozofii obou pohlaví či jejich odlišné postoje ve vztahu k pracovnímu nasazení. Pro naše feministky bude nepochybně překvapením, že autor této knížky byl opakovaně zvolen do výboru Národní organizace žen (NOW) v New York City. celý článek »

Finanční svět a jeho proměny

Miroslav Tuček | 20. 12. 2007 | Články a komentáře

Co vše je možné zahrnout pod pojem „finanční svět", je možná sporné. Určitě to je fungování peněz jako důchodu, jako prostředku směny, jako peněžního kapitálu či různých veřejných a soukromých fondů, snad i jako měřítka cen. V užším pojetí se tímto výrazem rozumí znovurozdělování kupní síly subjektů určité společnosti, ať již jde o veřejnoprávní nebo soukromé subjekty. V každém případě se svět financí dotýká osobních hmotných zájmů každého občana a občané by o něm měli vědět co nejvíce. celý článek »

Postdemokracie naměkko a natvrdo

Ladislav Jakl | 20. 12. 2007 | Články a komentáře

Jestliže demokracie je nejvlídnější formou kolektivistického násilí, co máme rozumět pod pojmem postdemokracie? Evidentně je to cosi, co by demokracii údajně mělo překonat nebo nahradit v její funkci nástroje kolektivního rozhodování, moci a vynucovaných rozhodnutí.
Za nejdůležitější považuji tezi, že postdemokracie vzniká na základě frustrace z demokracie. Její matkou je pocit některých lidí či skupin, že v demokratické soutěži priorit a zájmů se neprosazují jejich zájmy a priority podle jejich představ - a s tím se nechtějí smířit. Nevidí problém frustrace ve svých přemrštěných představách a nárocích, ale vidí je ve společenské realitě, kterou pak chtějí nepokorně a neuvážlivě měnit. A tak si hledají jiné nástroje k prosazení svých zájmů a společenských priorit. celý článek »

Čtyři důvody proti euru

Stanislava Janáčková | 20. 12. 2007 | Články a komentáře

Z pohledu ekonomické analýzy není situace ohledně vstupu České republiky do eurozóny příznivá. Nelze vyloučit, že přijetí eura nebude v nejbližších minimálně deseti letech na pořadu dne. celý článek »

Ideály státu a jejich realizace

Konkretizace ideálů a hodnot prostřednictvím zpřítomňování minulosti

Petr Fiala | 20. 12. 2007 | Články a komentáře

Věta Tomáše G. Masaryka, že "státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily", je dnes často zmiňována. Nemusíme provádět žádný rozsáhlý výzkum - už jen letmý pohled na internet nám ukáže, že snad nenajdeme českého politika, který by v posledních letech alespoň jednou právě tuto větu Masarykovu větu ve svém projevu nezmínil. Politici i mnoho žurnalistů tak činí často s velkou naléhavostí, takže by se na první pohled mohlo zdát, že jsme si všichni vědomi ideálů, z nichž se stát zrodil a jimiž je udržován. Nicméně když se důkladněji podíváme na projevy a články, v nichž je dnes tato Masarykova myšlenka citována, zjistíme, že v nich něco chybí. Nenalezneme v nich uvedení či připomenutí toho, co to vlastně je za ideály, z nichž náš současný stát vznikl a čerpá. Téměř nikdo už je neidentifikuje, neříká, co jimi rozumí. celý článek »

„Média nevytvářejí klipovitý svět...“

Říká v rozhovoru pro Revue Politika novinář a spisovatel Petr Hájek, s nímž jsme si povídali o tom, kam podle jeho názoru směřuje svět informačních technologií, o čipech zabudovaných v našich hlavách a způsobu, jímž Západ hledá nového nepřítele, kterým by

Bohumil Pečinka | 20. 12. 2007 | Články a komentáře

celý článek »

« Předchozí  |  1  |  2  |  3  |  …  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  …  |  86  |  87  |  88  |  89  |  Další »


nahoru