Úvodní stránka  »  Rubriky

Články a komentáře

Ochrana přírody jako politické vyjednávání

Ivan Brezina | 20. 10. 2007 | Články a komentáře

Existuje spor ekonomického a ekologického? Mohou regulace ochránit přírodu? Je angažovanost ekologických hnutí v rozhodování samospráv uměřená? Co si pod konceptem "rozumné užívání", respektive "rozumné řízení ekonomických aktivit" představit? celý článek »

„Politické vzorce chování se nemění...“

Říká v rozhovoru pro Revue Politika ministr průmyslu a obchodu Martin Říman

Bohumil Pečinka | 20. 10. 2007 | Články a komentáře

celý článek »

S Paroubkem proti Paroubkovi

Bohumil Pečinka | 20. 10. 2007 | Články a komentáře

Opoziční sociální demokracie diskutuje o své nové tváři. Jádrem všeho je ovšem otázka, jaký má být přístup ke komunistické straně. Teprve od toho se odvodí další strategie hlavní levicové politické strany. celý článek »

Maliova mluvnice revolucí

Nad knihou History’s Locomotives, Revolution and the Making of the Modern World

Alain Besançon | 20. 7. 2007 | Články a komentáře

Ve svém dosavadním životě jsem se jako historik setkal jen s nemnoha tak hutnými a hlubokými díly, jako je kniha Martina Malii History's Locomotives, Revolution and the Making of the Modern World (Lokomotivy dějin, revoluce a utváření moderního světa), kterou s předmluvou Terrence Emmonse vydalo v únoru letošního roku Yale University Press a o níž tu hodlám hovořit. Pro poutavý styl, obecné rozpětí a ctižádost bych knihu přirovnal k přednáškám Dějiny civilizace v Evropě, které měl na Sorbonně v letech 1828-1830 mladý Guizot. Jde o stejně střízlivé a hluboké posuzování veškerých evropských dějin v rámci ústředního problému uchopeného nikoliv jako příčina, ale jako osa celkového porozumění, chápání. Tím je v Guizotově případě vzestup středních tříd, u Malii jde o opakující se rytmus a průběh revolucí. Nelze tu nevzpomenout, což by bylo mému někdejšímu učiteli obzvlášť milé, na de Tocquevilla a jeho Starý režim a revoluci. Stejné potěšení skýtají elegance a přesnost Maliova uvažování. celý článek »

Hledání smyslu demokracie

Nad knihou W. J. Stankiewicze Hledání politické filosofie

Pavel Dufek | 20. 7. 2007 | Články a komentáře

Co znamená, hovoříme-li o svobodě, autoritě, rovnosti, demokracii či spravedlnosti? Že se jedná o pojmy (koncepty), které mají co do činění s politikou, případně s fungováním moderního státu, je nasnadě - koneckonců se s nimi každodenně setkáváme v médiích i ve společenském styku. V běžném užívání však přirozeně dochází k jistému vyprázdnění těchto (a řady dalších) pojmů - jednoduše proto, že na jejich hlubší reflexi není čas ani prostor. Přitom nelze tvrdit, že si důkladnější rozbor nezaslouží; vyjasnění otázky, co znamená, hovoříme-li o fundamentálních pojmech definujících současné společnosti liberálně-demokratického Západu, je nutným předpokladem pro smysluplnou debatu, ať už se má týkat popisu, hodnocení či normativních doporučení na adresu společnosti, v níž žijeme. Tím je zároveň zodpovězena často vznášená otázka, k čemu vlastně může být politická filosofie dobrá. Můžeme přidat i konkrétní případy: to, zdali má existovat bezplatné zdravotnictví či systém rovné daně, zdali naše chápání individuální svobody zahrnuje i právo ženy na potrat nebo zda je správné zavádět programy „pozitivní diskriminace" různě definovaných menšin, nezávisí v posledku na momentální náladě odpovědných politiků, ale na systému idejí, jež s podporou svých stran (a voličů) prosazují, tedy na převládajících politických ideologiích.1 celý článek »

Boží země?

Evangelikálové a zahraniční politika USA

Walter Russell Mead | 20. 7. 2007 | Články a komentáře

V USA bylo náboženství vždy důležitou silou v oblasti politiky, identity a kultury. Náboženství formuje národní charakter, pomáhá americkým idejím na celém světě a ovlivňuje reakce Američanů na události za jejich hranicemi. Vysvětluje jak americké vidění sebe sama jako vyvoleného národa, tak jejich přesvědčení, že mají za povinnost šířit své hodnoty po celém světě. Všichni Američané v to samozřejmě nevěří - a ti, kteří ano, pak právě s tím často hořce nesouhlasí. Dost jich však zastává názor, že tyto ideje mají velký vliv na chování jejich země v zahraničí i doma. celý článek »

Džihádismus proti demokracii

Nová kniha Walida Pharese

Jaroslav Zvěřina | 20. 7. 2007 | Články a komentáře

Známý expert na politické problémy Blízkého východu Walid Phares navštívil 12. června 2007 Evropský parlament, aby zde seznámil poslance se svou novou publikací o džihádismu: Jihadism against democracy. The War of Ideas. celý článek »

Česká balkánská politika

Rozhovor s Tomášem Pojarem o výzvách českého předsednictví v EU

Michal Plavec | 20. 7. 2007 | Články a komentáře

V České republice nepůsobí mnoho lidí, kteří znají problematiku Balkánu lépe než Tomáš Pojar. Většina lidí jej v současné době zná jako 1. náměstka ministra zahraničních věcí a hlavního vyjednavače ohledně umístění amerického radaru v Čechách. Předtím ovšem působil skoro patnáct let jako pracovník a později ředitel obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni. Právě on se se Šimonem Pánkem a dalšími podílel mimo jiné na pomoci balkánským zemím, od Bosny po Kosovo. V tomto regionu také došlo k prvnímu rozvoji humanitární pomoci. V souvislosti s připravovaným předsednictvím v EU je jistě zajímavé, jakým způsobem se ČR postaví k balkánské problematice a jakým státům dá prioritu. celý článek »

Strach z antisemitismu se vleče Evropou

David Neuwirth | 20. 7. 2007 | Články a komentáře

V posledních šesti letech zažila západní Evropa dramatický vzestup útoků na židovské osoby (případně osoby považované za Židy), instituce a majetek. Nadto se dříve neakceptované projevy antisemitismu nyní běžně objevují mezi širokou veřejností, v tisku a politických kruzích. Jaká je ale povaha tohoto fenoménu, důvody pro jeho opětovný výskyt a čím je závažný? celý článek »

Reagan: pravý muž na pravém místě v pravý čas

Seminář

Pavel Bratinka, Tomáš Klvaňa, Pavel Žáček | 20. 7. 2007 | Články a komentáře

Nedávno uplynuly tři roky od úmrtí bývalého amerického prezidenta Ronalda Reagana. Při této příležitosti se v Senátu PČR konal seminář, z něhož vám přinášíme nejzajímavější postřehy. celý článek »

« Předchozí  |  1  |  2  |  3  |  …  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  …  |  84  |  85  |  86  |  87  |  Další »


nahoru