Úvodní stránka  »  Rubriky

Analýza Centra strategických studií

NATO po summitu v Rize

20. 12. 2006 | Analýza Centra strategických studií

V lotyšském hlavní městě Riga se ve dnech 28.-29. listopadu 2006 uskutečnilo setkání nejvyšších představitelů členských zemí Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO). Jeho výsledky byly přijaty s relativním uspokojením, protože potvrdily zájem zúčastněných států o aktivní činnost Aliance, zvláště pak v souvislosti s formálním dobudováním Sil rychlé reakce (NRF), s působením NATO v Afghánistánu a se snahou o další rozšíření NATO i programu Partnerství pro mír (PfP). O nalezení jednoznačné vize a shody o budoucnosti NATO je však stále obtížné hovořit. celý článek »

Severokorejský jaderný pokus a bezpečnost ČR

20. 11. 2006 | Analýza Centra strategických studií

Dne 9. října 2006 vstoupila Korejská lidově demokratická republika (KLDR) do tzv. jaderného klubu, když s vysokou pravděpodobností provedla alespoň zčásti úspěšný jaderný pokus (i zprávy amerických výzvědných služeb hovořily o zvýšené radiaci nad oblastí, kde měl proběhnout). Zkouška byla významnými aktéry mezinárodních vztahů pochopena jako hrozba stabilitě a bezpečnosti, o čemž svědčí i reakce Rady bezpečnosti OSN. Vliv pokusu může mít dopady i na českou bezpečnost. celý článek »

Základna amerického systému protiraketové obrany v ČR

20. 10. 2006 | Analýza Centra strategických studií

V létě 2006 se jedním z dominantních témat české politické diskuse stalo možné umístění základny amerického protiraketového systému v České republice. Země se tak dostala do interakce s jedním z nejdůležitějších strategických projektů, které mohou určovat charakter globální bezpečnosti ve 21. století. Veřejnost v ČR však podle průzkumů veřejného mínění z větší části se základnou nesouhlasí. Debaty o základně vyvolaly intenzivní aktivitu řady důležitých aktérů politického spektra, přičemž výsledek celého sporu může silně determinovat budoucí charakter české zahraniční politiky a mezinárodní pozici ČR. celý článek »

Bezpečnost na silnicích jako záminka pro posílení moci státu

20. 7. 2006 | Analýza Centra strategických studií

V poslední době je v různých souvislostech posilována moc státu nad vlastními občany pod záminkou zvýšení jejich bezpečnosti. Jedním z příkladů je i novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která nabyla účinnosti dne 1. července 2006. Na bezesporu důležitém tématu zajištění bezpečnosti na silnicích se snažilo vyprofilovat několik politiků a několik represivních složek jej využilo k posílení vlastních pravomocí, aniž by bylo jasné, zda celá zásadní změna bude mít očekávaný efekt a zda nedojde spíše k nárůstu různých negativních jevů (korupce policistů, nejasné právní spory o výklad zákona, šikana běžných řidičů apod.). celý článek »

Soudobé problémy policie ČR

20. 5. 2006 | Analýza Centra strategických studií

Policie ČR se stala v jarních měsících roku 2006 důležitým tématem předvolební kampaně. Většina politických stran měla ve svých programech požadavky na zlepšení situace v oblasti vnitřní bezpečnosti v ČR, ty ovšem nebyly doplněny konkrétními návrhy na řešení situace v policii. Mediální aféra s napadením kandidátky Strany zelených Kateřiny Jacques při jejím protinacistickém angažmá v Praze dne 1. května 2006 a následná mediální exhibice předsedy vlády Jiřího Paroubka a ministra vnitra Františka Bublana přitom zastínila řadu důležitých problémů, které je potřeba v Policii ČR řešit, přičemž kvalita personálu je pouze jedním z nich. celý článek »

Válka proti Íránu a česká politika: konec proamerické loajality?

20. 4. 2006 | Analýza Centra strategických studií

Proces formulování české vnější bezpečnostní politiky ve vnitřní politice od poloviny devadesátých let probíhal podle poměrně stabilních schémat, což souviselo i s relativně ustálenou situací na české politické scéně a neměnností názorů jejích hlavních protagonistů. Případná válka proti Íránu, vedená USA a jejich spojenci, o níž se v souvislosti se stupňováním íránského jaderného programu stále častěji hovoří, by ale mohla znamenat zásadní zlom ve výsledné podobě českých postojů k americkým vojenským tažením (zvláště pokud by Američané uvažovali o použití jaderných zbraní). celý článek »

Zneužívání informací v obchodním styku

Zbraň proti tunelářům, nebo proti svobodnému podnikání?

20. 3. 2006 | Analýza Centra strategických studií

Na přelomu února a března 2006 se v centru pozornosti médií i veřejné sféry ocitnul problém, který souvisí s procesem přijímání nového trestního zákoníku (viz analýza v Revue Politika 1/2006). Z podnětu poslance Marka Bendy (ODS) byl z jeho návrhu při schvalování vypuštěn již v září 2005 jeden odstavec z paragrafu upravujícího zneužívání informací v obchodním styku, který podle Bendy umožňoval nespravedlivou kriminalizaci podnikatelů. Tato skutečnost byla tehdy bez větších problémů akceptována a schválena poslanci ODS, ČSSD a US-DEU. Poté, co se zjistilo, že by tento krok mohl mít i původně nečekané důsledky (včetně osvobození některých stíhaných či odsouzených údajných „tunelářů"), celá kauza se výrazně zpolitizovala a může mít dopady i na ekonomickou a politickou bezpečnost ČR. celý článek »

Evropsko-islámský konflikt kvůli karikaturám proroka Mohameda

20. 2. 2006 | Analýza Centra strategických studií

Na počátku roku 2006 byly oficiální reprezentace evropských států konfrontovány s několika bezpečnostními problémy, které souvisely s islámem. Vedle nejasné situace v palestinsko-evropských vztazích po volebním vítězství Hamásu a vyostření atomové krize s Íránem se jednalo především o masové a agresivní protesty muslimů proti zveřejnění karikatur proroka Mohameda v dánském a norském tisku. Ve svém důsledku vedly k růstu islamofobie i k debatám o rozsahu ochrany hodnot muslimů v kontextu evropského pojetí svobody slova. celý článek »

Nový trestní zákoník: diskuse musí pokračovat

20. 1. 2006 | Analýza Centra strategických studií

Poslanecká sněmovna schválila dne 30. listopadu 2005 hlasy 106 z přítomných 185 poslanců návrh nového trestního zákoníku, který by v případě schválení v Senátu a podpisu prezidentem měl začít platit od 1. ledna 2007. Nový trestní zákoník přináší celou řadu změn, které jsou chápány jako součást „poevropštění" českého trestního práva. Několik nových úprav trestů i skutkových podstat trestných činů bude mít zřejmě zásadní dopad na bezpečnost ČR, a to v pozitivním i negativním směru. S ohledem na zásadní omezení svobody projevu, které s sebou tento návrh nese, by měl být projednávaný text ještě podroben zásadnější diskusi. celý článek »

Hrozí v Evropě islámská městská guerilla?

20. 12. 2005 | Analýza Centra strategických studií

Koncem října a v první polovině listopadu 2005 byla Francie (a v menší míře i několik dalších západoevropských zemí) zasažena vlnou rozsáhlých nepokojů, jejichž hlavními strůjci byla převážně muslimská mládež z chudinských předměstí (banlieues). V souvislosti s masovou eskalací násilí a vzhledem k rétorice některých účastníků nepokojů se začalo spekulovat i o možném vývoji muslimského násilí v Evropě směrem k městské guerille. Co tato strategie znamená a může být v Evropě přeměněna v realitu? celý článek »

1  |  2  |  3  |  Další »


nahoru