Úvodní stránka  »  Rubriky

Evropské stránky

Obtížná výzva před Evropskou unií

Sjednocení Německa a otázka členství Turecka v EU

Kateřina Hodická | 20. 12. 2007 | Evropské stránky

Málokteré z rozhodnutí, jež Evropskou unii v budoucím období čekají, je tak zásadního charakteru, jako to týkající se přijetí Turecka. S touto otázkou je totiž spjata i otázka samotné podstaty evropských integračních procesů, kdy je zapotřebí jasně definovat to, co chápeme pod pojmem Evropské unie, a stanovit záměry stran jejího dalšího směrování. Příznivci posilování federalistických struktur a nadnárodních principů integrace se obávají rozmělnění či pozastavení integračního úsilí právě v důsledku zapojení Turecka do Evropské unie. Naopak zastánci mezivládního evropského uspořádání se ze stejného důvodu o členství Turecka v Unii zasazují. celý článek »

Slovníček evropských levicových pojmů

9. Globální oteplování a změna klimatu (Global Warming and Climate Change)

Hynek Fajmon | 20. 12. 2007 | Evropské stránky

Pojmy „globální oteplování" a „změna klimatu" jsou v současné evropské i světové politice velkými „hity". Na toto téma se organizují desítky a stovky mezinárodních konferencí a přijímají se legislativní akty, které mají přímý dopad na život lidí nejen v České republice, ale v celé Evropě a na celém světě.
Cílem tohoto článku je přinést do české diskuze především informace o současném stavu „oteplovací" politiky na úrovni Evropské unie a o jejím dalším výhledu. celý článek »

Slovníček evropských levicových pojmů

8. Evropský sociální model (European Social Model)

Hynek Fajmon | 20. 11. 2007 | Evropské stránky

Pojem "evropský sociální model" je poměrně mladý a v české politické debatě dosud málo frekventovaný. V evropských institucích se jej ale používá velmi často a lze tedy důvodně předpokládat, že v nadcházejících letech bude četnost jeho využívání růst i u nás. Právě proto je nejvyšší čas podívat se blíže na to, co vlastně tento pojem znamená a jak může ovlivnit českou politiku. celý článek »

Princip subsidiarity 15 let od podpisu Maastrichtské smlouvy

Tomáš Břicháček | 20. 10. 2007 | Evropské stránky

Spolu s letošním patnáctiletým výročím od podpisu Maastrichtské smlouvy je vhodné si připomenout jeden z institutů, který tato smlouva přinesla a který sehrál při jejím vyjednávání a ratifikaci tak významnou roli, že o něm někteří mluví jako o „slovu, které zachránilo Maastricht". Mám na mysli tzv. princip subsidiarity, který tato smlouva označila za základní zásadu evropského práva. Definovala jej tak, že v oblastech, které nespadají do jeho výlučné pravomoci, vyvíjí Společenství činnost pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto z důvodu jejich rozsahu či účinků jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství (v současnosti čl. 5 odst. 2 Smlouvy ES). celý článek »

Slovníček evropských levicových pojmů

7. Sociální dialog (Social Dialogue)

Hynek Fajmon | 20. 10. 2007 | Evropské stránky

"Sociální dialog" je na první pohled líbivým pojmem. Dialog se prostě nosí a nikdo nechce být označen za kazisvěta, který "odmítá dialog". A když jde navíc o dialog "sociální", netroufne si protestovat skoro nikdo, protože být proti "sociálnu" a proti "evropskému sociálnímu modelu" je v dnešní Evropské unii jedním z největších hříchů. Termín "sociální dialog" sice není v poslední době tak frekventovaný jako jiné levicové pojmy, ale v každodenní praxi ovlivňuje politiku více, než si řada občanů myslí. Je tomu především díky velkému vlivu odborů a také různých komor, které se tváří, že zastupují zájmy občanů lépe než volený parlament. Ostatně "evropský sociální model", o kterém mluví mnoho evropských politiků, je založen právě na "sociálním dialogu". celý článek »

Budíček, Evropo!

Iveta Frízlová | 20. 7. 2007 | Evropské stránky

Protekcionismus, silný sociální stát a slabá míra liberalizace trhu se zbožím a službami - tak by se dala v kostce charakterizovat současná Evropa a Evropská unie. Spojené státy jsou představiteli opačného přístupu, který vychází z přes dvě stě let staré ústavy a historické zkušenosti. Američané považují svobodu a ekonomiku volného trhu za svoje priority. Jaká je budoucnost současné Evropy, je otázka, kterou si klade kniha Alberta Alesiny a Francesca Giavazziho Budoucnost Evropy - reforma, nebo úpadek. celý článek »

Slovníček evropských levicových pojmů

6. Mírová politika a mírové hnutí (Peace Policy and Peace Movement)

Hynek Fajmon | 20. 7. 2007 | Evropské stránky

Pojem „mírové politiky" a „mírového hnutí" jsem se rozhodl zařadit do slovníčku z toho důvodu, že úzce souvisí s probíhající debatou o možném umístění amerického vojenského radaru na území České republiky. Navíc i sama Evropská unie se definuje jako „mírový projekt". celý článek »

Slovníček evropských levicových pojmů

5. Globalizace (Globalization)

Hynek Fajmon | 20. 6. 2007 | Evropské stránky

Seriál tentokrát pokračuje pojmem "globalizace". Je pro to celá řada důvodů, ale ten hlavní spočívá v tom, že letos začal díky úsilí Vladimíra Špidly v Evropské unii fungovat "Evropský globalizační fond". Takže se jedná o věc velmi aktuální. celý článek »

Euro versus koruna

Z nové knihy Centra pro studium demokracie a kultury

Hynek Fajmon, Jiří Jonáš, Pavel Kohout, Petr Mach, Miroslav Singer, Miroslav Ševčík, Michal Tomášek | 20. 6. 2007 | Evropské stránky

CDK právě vydává knihu Euro versus koruna, jež se v kontextu věnuje otázkám souvisejícím se zaváděním společné evropské měny v České republice. Následující stránky přinášejí výběr některých nejzajímavějších postřehů, jimiž autorský tým složený z politiků, politologů, ekonomů a právníků do publikace přispěl. celý článek »

„Europreteky“ a „europasce“ (nielen) na Slovensku

Peter Gonda | 20. 6. 2007 | Evropské stránky

Zdá sa, že preteky v "behu do eurozóny" sú v plnom prúde a pokračujú. Slovinsko nahradilo svoju menu eurom v tomto roku, Malta a Cyprus chcú tak urobiť začiatkom ďalšieho roku a slovenská vláda a Národná banka Slovenska (NBS) plánujú pripojiť Slovensko k experimentu centrálne zavádzanej a výlučnej meny vo viacerých krajinách Európy v januári 2009. Česko, Maďarsko a Poľsko "zaostávajú". Poľská ministerka financií sa dokonca odvážila avizovať zámer poľskej vlády usporiadať referendum o prijatí eura. Európska komisia však (nielen) Poľsku pripomenula, že diskutovať o vstupe alebo nevstupe do eurozóny sa nebude. "Nové krajiny" Únie sa k členstvu v eurozóne zaviazali v zmluvách o pristúpení k EÚ, i keď pri hlasovaní v referende o vstupe do EÚ o tom pravdepodobne vedel málokto. celý článek »

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  Další »


nahoru