Úvodní stránka

O revui

Revue Politika je politicko-společenská revue brněnského Centra pro studium demokracie a kultury (CDK) přímo navazující na samizdatový časopis Střední Evropa – brněnská verze z let 1988-1989 a na časopis Revue Proglas, který vycházel mezi lety 1990-2002. CDK vydává Revue Politika (Revue Proglas) od roku 1994. Počínaje rokem 2009 je revue k dispozici výhradně v elektronické podobě na www.revuepolitika.cz.

Redakce se hlásí ke konzervativně-liberálním názorovým pozicím a jejím cílem je podílet se na zprostředkovávání diskuse o aktuálních společenských, politických a kulturních problémech. Do revue přispívají přední domácí i zahraniční autoři (vědci, publicisté, politici, spisovatelé), jsou zde pravidelně publikovány aktuální politické analýzy a úvahy, rozhovory a studie a překlady nejzajímavějších statí ze zahraničních periodik.

Šéfredaktor

Ondřej Krutílek

Výkonný redaktor

Ondřej Šlechta

Redakční rada

Stanislav Balík, Tomáš Břicháček, Iveta Paličková, Petra Kuchyňková, František Mikš (předseda), Josef Mlejnek jr., Ondřej Šlechta

E-mail: redakce@revuepolitika.cz

ISSN: 1803-8468


nahoru