Úvodní stránka  »  Články

Články

2008: staronoví léčitelé

Bohumil Pečinka | 20. 12. 2008 | Články a komentáře

Obavy z právě končícího osmičkového roku byly zase jednou na místě. Skončilo dvanáct měsíců a politický svět se změnil k nepoznání. celý článek »

Slovníček evropských levicových pojmů

17. Diskriminace (Discrimination)

Hynek Fajmon | 20. 11. 2008 | Články a komentáře

Dalším pojmem v našem seriálu je „diskriminace". Zařazuji jej proto, že je velmi aktuální. V českém parlamentu se v současné době vede diskuse o tom, jak do českého právního řádu zavést tzv. antidiskriminační směrnici EU týkající se oblasti zaměstnání. Evropská komise navíc nedávno představila další návrh z podobného ranku - antidiskriminační směrnici, která se má týkat i všech ostatních oblastí života (mimo práci a zaměstnání). Diskuse o diskriminaci se tak bezpochyby opět dostane do centra pozornosti. celý článek »

Evropská unie na rozcestí

Jak dál po irském referendu o Lisabonské smlouvě

Marek Chmel, Jan Kust | 20. 11. 2008 | Články a komentáře

V referendu, které se konalo 12. června 2008, odmítli občané Irska ratifikaci tzv. Lisabonské smlouvy, která si kladla za cíl po neúspěchu Smlouvy o Ústavě pro Evropu zajistit prostřednictvím institucionálních reforem efektivní fungování EU pro futuro. Irsko je přitom jediným členským státem EU, kde se elektorát mohl v referendu ke smlouvě vyjádřit; zbylých šestadvacet států se rozhodlo pro proces ratifikace smlouvy skrze národní parlamenty. celý článek »

Znevýhodňování příští velmoci

Jak neporovnávat Čínu s Indií

20. 11. 2008 | Články a komentáře

Většina Američanů si jistě vzpomene na televizní reklamu na jistý druh „nízkokalorického" piva, která rozpoutala debatu mezi zastánci „chutná skvěle" a „málo vydatné". Debata byla absurdní a také nebyla od počátku myšlena vážně. Bohužel stejný argument se v současnosti používá v debatě o tom, jestli je to Čína nebo Indie, která jde jakožto velmoc vstříc světlejším zítřkům. Ve své podstatě je tento spor ideologické povahy a staví proti sobě potenciály „autoritativního" a „demokratického" státu. celý článek »

Rusko: genealogie obra

Petr Kostka | 20. 11. 2008 | Články a komentáře

Dvě konstanty determinují dějiny Ruska. A to až do dnešních dnů. Rusko bylo vždy autokracií a zároveň nikdy nedošlo k oddělení ekonomiky od politiky. Proto zde ani nevyrostl standardní trh. Soukromé vlastnictví bylo vždy podmíněné, podléhalo zájmům politické moci. Nemohlo se stát oporou nezávislosti na autoritě, známe i období, kdy bylo zcela vymýceno. Individuální svoboda nikdy neexistovala. O podřízenosti soukromého vlastnictví vůli vládnoucí moci svědčí i slova momentálně nejbohatšího Rusa Olega Děripasky. Ten prohlásil, že když bude požádán, předá svůj majetek rád do rukou státu. Dobře ví, jak a čí zásluhou se v Rusku bohatství získává a jak se udržuje. celý článek »

Absurdní panika kolem globálního oteplování

Václav Klaus | 20. 11. 2008 | Články a komentáře

Jsem přesvědčen - a záměrně to zmiňuji hned v úvodu - že panika, která je v poslední době vytvářena kolem dramatických, v minulosti údajně neznámých globálních klimatických změn a jejich následných katastrofálních důsledků pro budoucnost lidské civilizace, nesmí zůstat bez rezolutní odpovědi dosud více či méně mlčící většiny racionálně uvažujících lidí, zejména klasických liberálů, libertariánů a dalších, svobodu jako hlavní hodnotu vyznávajících mužů a žen. celý článek »

« Předchozí  |  1  |  2  |  3  |  …  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  …  |  190  |  191  |  192  |  193  |  Další »


nahoru