Úvodní stránka  »  Články

Články

Slovníček evropských levicových pojmů

16. Spravedlivý obchod (Fair Trade)

Hynek Fajmon | 20. 10. 2008 | Články a komentáře

Dalším pojmem v našem pravidelném seriálu je „spravedlivý obchod". Tento termín není v českém prostředí dosud příliš rozšířen. Svědčí o tom především skutečnost, že je spíše znám ve své anglické verzi „fair trade". V evropské politické hantýrce ovšem tento pojem hraje velmi důležitou roli, a je mu tedy nutno věnovat pozornost. Bezpochyby se začne častěji objevovat i v české diskusi. celý článek »

Vatikán a islám

Alain Besançon | 20. 10. 2008 | Články a komentáře

Základní text pojednávající o vztazích mezi katolickou církví a islámem byl teologicky formulován před dvaačtyřiceti lety na druhém vatikánském koncilu. Lze události, které následovaly, dostatečně vysvětlit na základě deklarace Nostra Aetate? Alain Besançon nekritizuje islám, ale klade si otázku, byl-li v oné době skutečně pochopen takový, jaký skutečně je. (Dokončení z minulého čísla) celý článek »

Občan Havel aneb síla interpretace

Marta Davouze | 20. 10. 2008 | Články a komentáře

V době vlny zvýšeného zájmu o osobu prvního polistopadového prezidenta Václava Havla přinášíme alternativní pohled na jeho dosavadní veřejné angažmá. První část eseje vyšla v Revue Politika 6-7/2008. celý článek »

Reagan, Bush, McCain

Cesta americké pravice k nominaci Johna McCaina a jeho zahraničněpolitický program

Lukáš Hoder | 20. 10. 2008 | Články a komentáře

V únoru tohoto roku otiskla Revue Politika překlad článku Evana Thomase „Kdo je McCain", který poměrně poutavě vylíčil osobnostní rysy kandidáta amerických republikánů pro letošní prezidentské volby. Text představil námořnickou tradici McCainů i důsledky jeho dlouholetého věznění a mučení ve vietnamském zajetí, ovšem nezabýval se senátorovými politickými názory, jeho ideologickým zázemím či prostředím jeho poradců. celý článek »

Opravdu lepší něco, nežli nic?

Polemika s Petrem Sokolem

Michal Kubát | 20. 10. 2008 | Články a komentáře

Politolog Petr Sokol v minulém čísle Revue Politika („Lepší něco, nežli nic", Revue Politika 6-7/2008) polemicky reagoval na můj text („Volební reforma opět na scéně", Revue Politika 5/2008 ), jehož cílem bylo upozornit na rizika spojená s návrhy na reformu volebního systému. Reakce kolegy Sokola byla méně polemikou s mými názory a více širší obhajobou návrhů volební reformy. Je to pochopitelné, protože autor je jedním ze spoluautorů změn volebního zákona. Pokusím se tedy svá tvrzení doplnit s ohledem na poslední vývoj. celý článek »

« Předchozí  |  1  |  2  |  3  |  …  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  …  |  188  |  189  |  190  |  191  |  Další »


nahoru