Úvodní stránka  »  Články

Články

Plynová krize jako předzvěst geopolitických změn

Ondřej Šlechta | 27. 1. 2009 | Články a komentáře

Jak je možné, že na první pohled nepříliš závažný spor o ceny dodávek plynu, který na přelomu roku opět vykrystalizoval mezi Ruskou federací a Ukrajinou, způsobil rozsáhlé ochlazení nejen mnoha evropských domácností, ale i celkového zahraničně-politického klimatu východní a střední Evropy? Byť se Rusko mohlo ve vztahu k ostatním evropským odběratelům zachovat rozhodně korektněji, nemusíme být proruští, abychom uznali, že v této záležitosti bylo právo na straně Moskvy. Někteří novináři a publicisté, kteří kauzu komentovali až směšnými názory typu „Rusko zkouší, co si může dovolit vůči svým bývalým koloniím, o jejichž opětovné uchvácení usiluje“, si neuvědomili, že se hrálo spíše o budoucí postavení USA v Evropě a status Německa. celý článek »

Obchodovat, nebo pomáhat?

Hynek Fajmon | 26. 1. 2009 | Články a komentáře

Otázka, zda mají bohaté státy světa a jejich bohatí občané pomáhat chudým státům světa a jejich chudým občanům, nebo s nimi naopak více obchodovat, je velmi aktuální. Někteří lidé si myslí, že řešením je větší distribuce peněz v rámci tzv. rozvojové pomoci. Jiní jsou naopak toho názoru, že cestou z chudoby je rozvoj mezinárodního obchodu. K získání odpovědi se musíme nejprve podívat na dnešní stav světa. celý článek »

Zchlaďte tu oteplovací mánii!

Recenze knihy Nigela Lawsona An appeal to reason

Karel Dyba | 26. 1. 2009 | Články a komentáře

Bývalý ministr energetiky a ministr financí ve vládě Margaret Thatcherové a současný člen britské Horní sněmovny Nigel Lawson napsal stostránkovou kritiku současné hysterie kolem globálního oteplování. K tomu musíme přidat dvacet dvě strany odkazů či poznámek, kterými podpírá svoji argumentaci, devět stran bibliografických referencí a osmistránkový index. Lord Lawson nemá iluze o tom, že jeho argumentace může změnit názory „pravověrných", ale je přesvědčen, že je většina těch, kteří jsou přístupni rozumové debatě a již se dosud nerozhodli, na kterou stranu se přidat. Pro tyto čtenáře napsal svoji knížku. celý článek »

Politika hladu

Jak iluze s chamtivostí živí potravinou krizi

21. 1. 2009 | Analýzy a studie

V posledním loňském čísle Foreign Affairs vyšel esej profesora ekonomie a ředitele Centra pro studium afrických ekonomik na Oxfordské univerzitě Paula Colliera o možných způsobech řešení světové potravinové krize. Přesvědčivě v něm argumentuje, že politici mohou přispět ke zvýšení nabídky potravin a snížení jejich cen, pokud se zbaví zaujatosti vůči komerčnímu zemědělství a geneticky modifikovaným plodinám a skoncují se zemědělskými dotacemi, jako jsou dotace na etanol. celý článek »

Proč Rusko podněcuje blízkovýchodní zmatky?

21. 1. 2009 | Zaujalo nás...

Garry Kasparov je za hranicemi Ruska vnímán jako jeden z nejhlasitějších odpůrců současné ruské vlády. Své postoje k ruské zahraniční politice nejen vůči Evropě, ale také vůči Blízkému východu, nedávno vyjádřil v deníku The Wall Street Journal. celý článek »

K našemu vnímání blízkovýchodního konfliktu

Michal Petřík | 20. 1. 2009 | Poznámky k událostem

Rozhodně si nechci hrát na arbitra vynášejícího nad jednotlivými účastníky blízkovýchodního konfliktu své hodnotící závěry. Zároveň ale také nechci alibisticky krčit rameny a aprioristicky prohlašovat, že pravda bude asi někde uprostřed. Jak tedy mohou tento politický, náboženský, civilizační a ve svých každodenních důsledcích teritoriální a vojenský konflikt vnímat ti, kteří od něj žijí tisíce kilometrů vzdáleni – v Evropě? celý článek »

KDU-ČSL: strana pro 10 % katolíků?

Josef Mlejnek jr. | 20. 1. 2009 | Články a komentáře

Odstoupení Jiřího Čunka z vládních funkcí otevřelo – i s výhledem na červnový sjezd KDU-ČSL – otázku po jeho nástupci v čele strany. Dosavadní úvahy, alespoň většina z nich, na téma „co mají lidovci dělat, aby se jim zvedly preference“, však zpravidla nepřekračují limity triviálního marketingu. Je prý třeba nějak oslovit více lidí, nějak je přitáhnout, něčím se blýsknout, a ono to už třeba nějak půjde. celý článek »

Jak vypadají neformální zasedání Rady EU

Tomáš Břicháček | 20. 1. 2009 | Bruselky

Během českého předsednictví proběhne na našem území řada tzv. neformálních Rad neboli neformálních zasedání Rady EU v jejích různých sestavách. 15. a 16. ledna 2009 se takto v Praze uskutečnilo zasedání ministrů vnitra a justice, v nejbližších dnech budou následovat ministři pro zaměstnanost a sociální věci a ministři pro rozvojovou spolupráci. Postupně se vystřídají i ostatní sestavy, konče v polovině června neformální Radou ministrů životního prostředí. Vzhledem k tomu, že půjde o protokolárně nejvýznamnější události předsednictví probíhající na domácí půdě, není od věci podívat se na tento zvláštní formát ministerských setkání trochu podrobněji. celý článek »

Na volný pohyb služeb zapomeňme

Ondřej Krutílek | 20. 1. 2009 | Bruselky

Jindy bych se rozčiloval, tentokrát však fakt, že jsem se o českém zákonu majícím inkorporovat unijní směrnici o službách v novinách nedočetl (vláda jej schválila 5. ledna), spíše vítám. Onu normu totiž socialisté všech stran v Evropském parlamentu v únoru 2006 tak vykuchali, že z ní zůstala jen chabá fasáda, jež poskytovatelům služeb napříč Unií napomůže jen velmi omezeně – pokud vůbec. celý článek »

Ošidnost historických paralel

Aleš Dvořák | 20. 1. 2009 | Články a komentáře

Druhá polovina roku 2008 byla neobyčejně bohatá na kulatá výročí událostí, jež úzce souvisejí s neuralgickými body vývoje naší státnosti nebo je přímo ztělesňují. 21. srpna jsme si připomněli 40. výročí sovětské okupace, 3. září 60. výročí skonu druhého prezidenta Edvarda Beneše, 30. září 70. výročí mnichovského diktátu, 28. října 90. výročí československé státní samostatnosti, 14. listopadu 90. výročí proklamace republiky a volby prvního prezidenta T. G. Masaryka a konečně 2. prosince 160. výročí nastoupení našeho jediného významného konstitučního monarchy, císaře a krále Františka Josefa I., na trůn. Všechny tyto pobídky k přemítání o české státnosti a jejím vnějším zakotvení navíc aktualizoval stupňující se tlak na ratifikaci Lisabonské reformní smlouvy, která Českou republiku spolu s celou Evropskou unií staví na nakloněnou rovinu, jež se neúprosně svažuje k federálnímu státu jménem Evropa. celý článek »

« Předchozí  |  1  |  2  |  3  |  …  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  …  |  192  |  193  |  194  |  195  |  Další »


nahoru