Úvodní stránka  »  Články

Články

Bezpečnost na silnicích jako záminka pro posílení moci státu

20. 7. 2006 | Analýza Centra strategických studií

V poslední době je v různých souvislostech posilována moc státu nad vlastními občany pod záminkou zvýšení jejich bezpečnosti. Jedním z příkladů je i novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která nabyla účinnosti dne 1. července 2006. Na bezesporu důležitém tématu zajištění bezpečnosti na silnicích se snažilo vyprofilovat několik politiků a několik represivních složek jej využilo k posílení vlastních pravomocí, aniž by bylo jasné, zda celá zásadní změna bude mít očekávaný efekt a zda nedojde spíše k nárůstu různých negativních jevů (korupce policistů, nejasné právní spory o výklad zákona, šikana běžných řidičů apod.). celý článek »

Evropská integrace, politická identita a demokracie

Petr Fiala | 20. 7. 2006 | Evropské stránky

Kniha Christophera Bookera a Richarda Northe Skryté dějiny evropské integrace umožňuje české veřejnosti seznámit se s alternativní interpretací evropské integrace, která je zajímavým doplněním tradičních integračních příběhů. Nejedná se v pravém slova smyslu o "skryté dějiny", protože uváděné skutečnosti byly již většinou v odborné literatuře popsány a jsou vcelku známy. Kniha je však pro naše prostředí zajímavá především tím, že mj. podrobně představuje britský vztah k evropskému sjednocovacímu procesu, důsledně se drží kritické interpretační linie a podává ji srozumitelným způsobem. celý článek »

„Velký podvod“ v základech evropské integrace

Rozhovor s Christopherem Bookerem

Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková | 20. 7. 2006 | Evropské stránky

Kniha Christophera Bookera a Richarda Northa Skryté dějiny evropské integrace se pokouší představit vývoj procesu evropské integrace od jeho základů v podobě počátečních idejí, hovořících o možnostech vytvoření nadnárodní struktury na počátku dvacátého století a jejich první realizace v podobě založení Evropského společenství uhlí a oceli, až po ratifikaci evropské ústavy. Její druhé vydání, které vyšlo v českém překladu brněnského nakladatelství Barrister & Principal, přitom sleduje tento proces až do loňských neúspěšných referend o euroústavě ve Francii a Nizozemí. Předmluva autorů tedy zachycuje atmosféru počátků "období reflexe", kdy se integrační proces vzpamatovával z jednoho z největších "zemětřesení" (jak jej sami nazývají), které kontinuální pokus o "splynutí ve stále těsnější unii" v roce 2005 utrpěl.
Booker a North se snažili dějiny vzniku současné Evropské unie nijak nepřikrašlovat, naopak, originální název knihy - The Great Deception, tedy Velký podvod - by mohl svědčit o pravém opaku. Přes provokativní název, který v českém překladu použit nebyl, však autoři zdůrazňují objektivitu přístupu, což podtrhuje i pečlivé studium primárních dokumentů, které tvořilo metodologický základ práce na knize. Nepokoušejí se o "alternativní" dějiny evropské integrace, spíše se snaží upozornit na to, co běžným čtenářům tisku - těm zasvěcenějším, kteří znají některé podrobnosti z dějin integračního procesu, i řadovým občanům, kteří v rámci členské země EU s realitou integrace prostě "jen žijí" - bývá často (i záměrně) skryto a skrýváno. Především v tom tkví originalita Bookerovy a Northovy knihy.
U příležitosti proběhnuvšího semináře vznikl i tento rozhovor s Christopherem Bookerem.
celý článek »

Leszek Kołakowski a anatomie totalitarismu

Roger Kimball | 20. 7. 2006 | Články a komentáře

Jacques Barzun jednou o Walteru Bagehotovi prohlásil, že byl „proslulý, aniž by byl dobře znám". Něco podobného lze říci i o Kołakowském. Těžko bychom hledali někoho, kdo by se s ním mohl srovnávat. Zdobí jej celá řada prestižních ocenění a cen včetně - omezím-li se pouze na vyjmenování několika cen amerických - Ceny MacArhurovy společnosti (které se, a v tomto případě právem, říká „cena géniů"), Jeffersonovy ceny a první Klugeho ceny, již obdržel v roce 2003 za „celoživotní dílo v oblasti humanitních věd". celý článek »

Svrchovanost svobodného jedince

Dvousté výročí narození Johna Stuarta Milla

Marek Loužek | 20. 7. 2006 | Články a komentáře

Dvě stě let od narození Johna Stuarta Milla je příležitostí připomenout dílo tohoto velikána, který významně ovlivnil nejen ekonomii, ale rovněž filozofii, etiku a politiku. Mill byl posledním anglickým klasickým politickým ekonomem. Mnozí jej pokládají spíše za velkého vykladače než originálního myslitele. Ale i ve výkladu je ohromná síla. Podívat se na díla minulosti v novém, moderním světle přináší překvapivé poznatky a náhledy. celý článek »

Perspektivy západní civilizace a pět let globálního terorismu

Petr Duchoň, Tomáš Pojar, Jiří Schneider | 20. 7. 2006 | Články a komentáře

Brněnský Mezinárodní politologický ústav uspořádal 12. dubna 2006 konferenci s názvem „Perspektivy západní civilizace a pět let globálního terorismu". V souladu s touto primárně bezpečnostní tematikou se příspěvky expertů na problematiku mezinárodní politiky a bezpečnosti dotýkaly především fenoménu terorismu jako novodobé hrozby číslo jedna, možností boje proti němu či prevence na úrovni mezinárodních organizací (NATO, EU) i otázky, do jaké míry je tato problematika reflektována v zahraničněpolitické koncepci České republiky a jejím praktickém naplňování. celý článek »

Perspektívy slovenského vidieka

Radovan Kazda, Dušan Sloboda | 20. 7. 2006 | Články a komentáře

Slovensko je ešte stále skôr vidieckou krajinou. Patrí medzi málo urbanizované štáty Európy, podiel obyvateľstva bývajúceho v mestách dosahuje len 56 %. Sídelná štruktúra SR je výrazne rozdrobená. Z 2 891 obcí krajiny tvoria tzv. malé obce (s menej než 1 000 obyvateľmi) až 67 percent, obýva ich však len 16 % celkovej populácie krajiny. celý článek »

« Předchozí  |  1  |  2  |  3  |  …  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  …  |  191  |  192  |  193  |  194  |  Další »


nahoru