Úvodní stránka  »  Články

Články

„Velký podvod“ v základech evropské integrace

Rozhovor s Christopherem Bookerem

Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková | 20. 7. 2006 | Evropské stránky

Kniha Christophera Bookera a Richarda Northa Skryté dějiny evropské integrace se pokouší představit vývoj procesu evropské integrace od jeho základů v podobě počátečních idejí, hovořících o možnostech vytvoření nadnárodní struktury na počátku dvacátého století a jejich první realizace v podobě založení Evropského společenství uhlí a oceli, až po ratifikaci evropské ústavy. Její druhé vydání, které vyšlo v českém překladu brněnského nakladatelství Barrister & Principal, přitom sleduje tento proces až do loňských neúspěšných referend o euroústavě ve Francii a Nizozemí. Předmluva autorů tedy zachycuje atmosféru počátků "období reflexe", kdy se integrační proces vzpamatovával z jednoho z největších "zemětřesení" (jak jej sami nazývají), které kontinuální pokus o "splynutí ve stále těsnější unii" v roce 2005 utrpěl.
Booker a North se snažili dějiny vzniku současné Evropské unie nijak nepřikrašlovat, naopak, originální název knihy - The Great Deception, tedy Velký podvod - by mohl svědčit o pravém opaku. Přes provokativní název, který v českém překladu použit nebyl, však autoři zdůrazňují objektivitu přístupu, což podtrhuje i pečlivé studium primárních dokumentů, které tvořilo metodologický základ práce na knize. Nepokoušejí se o "alternativní" dějiny evropské integrace, spíše se snaží upozornit na to, co běžným čtenářům tisku - těm zasvěcenějším, kteří znají některé podrobnosti z dějin integračního procesu, i řadovým občanům, kteří v rámci členské země EU s realitou integrace prostě "jen žijí" - bývá často (i záměrně) skryto a skrýváno. Především v tom tkví originalita Bookerovy a Northovy knihy.
U příležitosti proběhnuvšího semináře vznikl i tento rozhovor s Christopherem Bookerem.
celý článek »

Leszek Kołakowski a anatomie totalitarismu

Roger Kimball | 20. 7. 2006 | Články a komentáře

Jacques Barzun jednou o Walteru Bagehotovi prohlásil, že byl „proslulý, aniž by byl dobře znám". Něco podobného lze říci i o Kołakowském. Těžko bychom hledali někoho, kdo by se s ním mohl srovnávat. Zdobí jej celá řada prestižních ocenění a cen včetně - omezím-li se pouze na vyjmenování několika cen amerických - Ceny MacArhurovy společnosti (které se, a v tomto případě právem, říká „cena géniů"), Jeffersonovy ceny a první Klugeho ceny, již obdržel v roce 2003 za „celoživotní dílo v oblasti humanitních věd". celý článek »

Svrchovanost svobodného jedince

Dvousté výročí narození Johna Stuarta Milla

Marek Loužek | 20. 7. 2006 | Články a komentáře

Dvě stě let od narození Johna Stuarta Milla je příležitostí připomenout dílo tohoto velikána, který významně ovlivnil nejen ekonomii, ale rovněž filozofii, etiku a politiku. Mill byl posledním anglickým klasickým politickým ekonomem. Mnozí jej pokládají spíše za velkého vykladače než originálního myslitele. Ale i ve výkladu je ohromná síla. Podívat se na díla minulosti v novém, moderním světle přináší překvapivé poznatky a náhledy. celý článek »

Perspektivy západní civilizace a pět let globálního terorismu

Petr Duchoň, Tomáš Pojar, Jiří Schneider | 20. 7. 2006 | Články a komentáře

Brněnský Mezinárodní politologický ústav uspořádal 12. dubna 2006 konferenci s názvem „Perspektivy západní civilizace a pět let globálního terorismu". V souladu s touto primárně bezpečnostní tematikou se příspěvky expertů na problematiku mezinárodní politiky a bezpečnosti dotýkaly především fenoménu terorismu jako novodobé hrozby číslo jedna, možností boje proti němu či prevence na úrovni mezinárodních organizací (NATO, EU) i otázky, do jaké míry je tato problematika reflektována v zahraničněpolitické koncepci České republiky a jejím praktickém naplňování. celý článek »

Perspektívy slovenského vidieka

Radovan Kazda, Dušan Sloboda | 20. 7. 2006 | Články a komentáře

Slovensko je ešte stále skôr vidieckou krajinou. Patrí medzi málo urbanizované štáty Európy, podiel obyvateľstva bývajúceho v mestách dosahuje len 56 %. Sídelná štruktúra SR je výrazne rozdrobená. Z 2 891 obcí krajiny tvoria tzv. malé obce (s menej než 1 000 obyvateľmi) až 67 percent, obýva ich však len 16 % celkovej populácie krajiny. celý článek »

Evropské dilema a my

České zemědělství v rámci Evropské unie

Jaroslav Drobník | 20. 7. 2006 | Články a komentáře

Evropa řeší dilema: snížit (nebo alespoň nezvyšovat) produkci potravin a přitom udržovat zemědělskou krajinu, chránit přírodu a zlepšovat sociální strukturu a úroveň venkova. To vše v podmínkách globalizace zemědělského a potravinářského trhu. Celoevropské zadání řeší Komise i jednotlivé členské země v rámci svých přírodních a společenských podmínek. Jak jsme na tom my? celý článek »

Zemědělství čekají velké změny

Petr Havel | 20. 7. 2006 | Články a komentáře

Zejména změna přístupu, ale také změna podnikatelských podmínek, struktury podpor a činností jsou základním předpokladem budoucího udržitelného rozvoje tuzemského zemědělství. Pokud nebudou oproti současnému stavu všechny jmenované parametry zásadně přenastaveny, stane se ze zemědělce v Čechách i na Moravě postupně vymírající druh. celý článek »

Čtyři kroky k prosperitě českého venkova

Hynek Fajmon | 20. 7. 2006 | Články a komentáře

Český venkov není v dobrém stavu. Toto konstatování si může každý jednoduše ověřit srovnáním vzhledu rakouských a českých vesnic. Putování po českém venkově ukazuje i šestnáct let po sametové revoluci celkově nepěkný obrázek. Samozřejmě že při návštěvě venkova narazíme i na pozitivní příklady. Jde o desítky, ba stovky funkčních farem, drobného podnikání, turistických zařízení a tradiční upravené krajiny s mnoha krásnými hrady a zámky. Celkový obraz českého venkova ovšem rakouskou idylou rozhodně není. celý článek »

Venkov: mýty a skutečnost

Pavel Bárta | 20. 7. 2006 | Články a komentáře

Venkovan jsem a chci venkovanem býti. Vyrostl jsem v době širých a ještě širších lánů plných kukuřice a brambor. Po každém dešti spěchala ornice z našich kopců zanést čerstvě zregulované potoky, na jejichž březích probíhal urputný boj o senoseč. V lesích smrkové monokultury jsem hledal a nacházel stále méně hub mezi rigoly po těžké technice, která lesy plundrovala kvůli vývozu kulatiny za tvrdé šilinky a marky. Jako malým nám „součelka" ukazovala v lesním potoce raky. Za pár let už tam nebyli. Lepší zítřky vznikaly v polorozpadlých usedlostech po vystěhovaných kulacích. Vyrostl jsem v nejkrásnějším koutě světa, na Vysočině. Dejme venkovu šanci pro život, nechme jej být takovým, jakým být může, nenuťme jej do forem podle představ, jakkoli ušlechtilých. celý článek »

Prosím stručně

Zamyšlení nad poslední knihou Václava Havla

Jiří Hanuš | 20. 7. 2006 | Články a komentáře

Nová kniha Václava Havla nazvaná poněkud paradoxně Prosím stručně nese podtitul Rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, dokumenty. I za tímto podtitulem se skrývá něco jiného. Rozhovor není běžným rozhovorem, neboť exprezident zacházel (jak se ostatně sám přiznal) s psanými otázkami Hvížďalovými velmi „svobodně". Dalo by se říci, že je využil po svém. celý článek »

« Předchozí  |  1  |  2  |  3  |  …  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  …  |  190  |  191  |  192  |  193  |  Další »


nahoru