Úvodní stránka  »  Články

Články

Dvě kulturní války Evropy

George Weigel | 20. 11. 2006 | Evropské stránky

Dne 11. března 2004 vybuchlo v době ranní špičky na čtyřech železničních stanicích v Madridu a kolem nich deset bomb. Téměř 200 Španělů bylo zabito, asi 2000 jich utrpělo zranění. Následující den se zdálo, že se Španělsko pevně postavilo proti teroru - demonstranti po celé zemi se chopili transparentů odsuzujících „vrahy" a „atentátníky". Dlouho jim to však nevydrželo. Dvaasedmdesát hodin poté byla španělská vláda José Maríi Aznara, věrného spojence Spojených států a Velké Británii v Iráku, tvrdě poražena ve volbách, jež se opozice už dlouhou dobu snažila proměnit v referendum o roli Španělska ve válce proti teroru. celý článek »

Jako rak: vhod, nevhod

K románu Güntera Grasse

Pavel Švanda | 20. 11. 2006 | Články a komentáře

Je román Güntera Grasse Jako rak (česky Atlantis 2005) opravdu politikum? Nebo je spíše polemickou reakcí na některé aktuální mediální konvence? V německém kontextu bylo toto literární dílo vnímáno jako popud k veřejné debatě: Grassovi bylo předhazováno, že otevírá nevhodná, dosud tabuizovaná témata. celý článek »

Demokratizace na Blízkém východě: contradictio in adjecto?

Petra Kuchyňková | 20. 11. 2006 | Články a komentáře

Chopí-li se tématu možností demokratizačního procesu na Blízkém východě politolog či politický komentátor pocházející ze "Západu", zpravidla vždy riskuje, že se chytí do pasti diskuse o politicko-kulturních, společenských a jiných limitech vývozu demokracie. Pohled na tuto otázku ze strany politologů působících na samotném Blízkém východě zůstává naopak "demokratickému" či demokratizovanému světu převážně skryt. Na následujících stránkách proto přinášíme dvojí reflexi této problematiky z pera dvou politoložek pocházejících ze států, jejichž výsledky sociálně-vědní produkce (ne-li přímo samotný fakt existence této produkce) většinou nejsou v naší části světa příliš známé. celý článek »

Od internetu spásu nečekejte

Rozhovor se Zdeňkem Havelkou o tom, jak informační technologie změní fungování států směrem k občanům

Bohumil Pečinka | 20. 11. 2006 | Články a komentáře

Internet a nástup znalostní ekonomiky, nutnost států konkurovat si o zahraniční investory, elektronizace veřejné správy, outsourcing, levné cestování a stěhování lidí na druhý konec světa, daňové ráje... Nadějné trendy, které se někdy interpretují tak, že povedou ke ztrátě státní kontroly nad jednotlivci, především pak nad jejich peněženkami. Ne všechna tato očekávání však musí samospádem dojít svého naplnění. celý článek »

Vývoj české politiky po roce 1989 v politologicky poněkud méně přísném tónu

Jan Holzer | 20. 11. 2006 | Články a komentáře

Text politologa Jana Holzera přináší konfrontaci čtyř významných „tranzitologických kánonů" s vývojem české politiky v posledních přibližně dvou dekádách. celý článek »

Komunální volby 2006

Stanislav Balík | 20. 11. 2006 | Články a komentáře

Málokdo předvídal, že letošní komunální volby vyšlou tak jasný signál o síle a pozicích jednotlivých politických stran a uskupení v místní politice. Zatímco výsledky předchozích místních klání jsme mohli od roku 1994 číst a vykládat různě, data z roku 2006 jsou poměrně jasná. celý článek »

Nedohodli jsme se, že se dohodneme

Bohumil Pečinka | 20. 11. 2006 | Články a komentáře

Hlavní charakteristikou povolebního vývoje je nekonsensuální chování současných politických garnitur. Další děje a zápletky jsou z tohoto základního faktu jen odvozeny. Tato nekonsensualita je přitom v moderních českých politických dějinách něčím zcela novým. celý článek »

« Předchozí  |  1  |  2  |  3  |  …  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  …  |  193  |  194  |  195  |  196  |  Další »


nahoru