Úvodní stránka  »  Články

Články

Slovníček evropských levicových pojmů

3. Sociální spravedlnost (Social justice)

Hynek Fajmon | 20. 3. 2007 | Evropské stránky

Třetím heslem ve slovníčku evropských levicových pojmů je „sociální spravedlnost". Připomínám, že v prvním letošním čísle jsme diskutovali pojem „trvale udržitelný rozvoj" a ve druhém pak termín „pohlavní rovnost". Doufám, že i tento příspěvek vzbudí stejnou pozornost jako předchozí dva. Reakce čtenářů, včetně kritických, mne velmi těší a povzbuzují k dalšímu psaní. V příštím čísle bych se rád věnoval termínu „občanská společnost". celý článek »

Jak si ODS poradí s evropskou ústavou?

Hubert Smekal | 20. 3. 2007 | Evropské stránky

Díky neúspěšným lidovým hlasováním ve Francii a Nizozemsku se české tápání kolem Smlouvy o Ústavě pro Evropu mohlo lehce schovat v bezpečném závětří tzv. období reflexe. Německá diplomatická ofenziva motivovaná vzkříšením nového základu uspořádání Evropské unie ovšem vytrhla ústavu ze stádia hibernace a postavila země, které ji doposud neratifikovaly, před nutnost přijmout rozhodnutí - ať již schvalující, či zamítavé. Česká republika spolu s ostatními státy tak zřejmě bude muset opustit dosavadní úspěšnou taktiku oddalovat rozhodování o evropské ústavě a doufat, že celý projekt se z francouzsko-nizozemského direktu již neprobere. Na českém případu bude zajímavé sledovat zejména to, nakolik si Občanská demokratická strana udrží svou pozici vyhraněného odpůrce evropské ústavní smlouvy. Vytrvá ODS ve své tvrdé linii? Nebo se ostří rezolutního „ne" nakonec otupí na trpěné „ano" s mnoha dovětky? Následující řádky se pokusí nastínit, jaké indicie hovoří pro jednotlivé varianty. celý článek »

Ústavní smlouva EU: vítězství formy nad obsahem

Markéta Pitrová | 20. 3. 2007 | Evropské stránky

Smlouva zakládající Ústavu pro Evropu je bezpochyby nejvýznamnějším dokumentem posledního desetiletí unijní historie. Navzdory skutečnosti, že tzv. ústavní smlouva má neobyčejný dopad na členské státy i EU samotnou, odsunul se obsah tohoto textu velice brzy do pozadí. Během ratifikace jsme se stali svědky situace, kdy bylo v podstatě jedno, co je uvnitř, protože zásadním se stal samotný proces přijímání. Skutečnost, že EU dala vzniknout dokumentu s označením "ústava", na sebe poutala veškerou pozornost, a to bez ohledu na fakt, že přední právníci a politologové opakovaně upozorňovali na čistě smluvní charakter tohoto dokumentu. Glorifikaci procesu přijímání evropské ústavy nijak nezabránily ani studie zaměřené na konvent, jehož vnitřní uspořádání a procedury v mnohém neodpovídaly žádoucím pravidlům transparentnosti a demokracie. celý článek »

Princip subsidiarity: papírový tygr Evropské unie?

Lukáš Kollert | 20. 3. 2007 | Evropské stránky

Člověk je hříčka přírody. Byl by neodvratně určen k záhubě, nebýt dvou výstředních vlastností, které ho od zvířecích obyvatel planety odlišují. Člověk má schopnost za účelem dosažení určitého cíle používat rozum a také postupovat koordinovaně společně s dalšími členy svého druhu. Podmínkou jeho přežití je tedy schopnost spolupracovat a tvořit s ostatními lidmi společenství, které je následně vybaveno určitým kulturním rámcem. Aby bylo přežití a blaho všech členů společnosti zajištěno, je třeba zabývat se též otázkou, jak tuto společnost jedinců co nejlépe uspořádat. Koncepcí známe celou řadu. Princip subsidiarity je však považován za zásadu, které je přisuzována schopnost zajistit pro svobodu lidského jedince nejpřijatelnější podobu společenského řádu. celý článek »

Daňová harmonizace versus svoboda a demokracie

Tomáš Břicháček | 20. 3. 2007 | Evropské stránky

Zejména vzhledem k absenci evropského lidu a evropského veřejného prostoru je ideálním a jediným možným prostředím pro rozvíjení demokracie národní stát. Proto musí zůstat těžištěm rozhodování, těžištěm politické volby, chceme-li, aby rozhodovací procesy v EU byly demokraticky legitimní. Právě proto, že chce přenést samotný základní kámen politické volby z úrovně národního státu na nadnárodní úroveň, kde by se vymykal reálné demokratické kontrole, je daňová harmonizace přímou hrozbou demokratické legitimity rozhodování v Unii. celý článek »

Humanistická Evropa, nebo islamistická Eurábie?

Nad knihou Waltera Laquera Poslední dny Evropy

Zdeněk Škrobák | 20. 3. 2007 | Články a komentáře

Otázku o budoucí podobě Evropy si ve své nejnovější knize Poslední dny Evropy klade americký politolog židovského původu Walter Laquer. Autor, jenž se narodil v tehdy německém Breslau, s rodiči uprchl před Hitlerem do Ameriky a od té doby pendluje mezi Amerikou a Evropou, v předmluvě ke knize píše: „Viděl jsem Evropu a Evropany v dobrých i špatných časech. Po celé této době je možná čas na nějaké shrnutí, protože Evropa, kterou jsem znal, postupně mizí. Co zaujme její místo?" K odpovědi na tuto otázku se snaží dospět analýzou zmenšování role Evropy ve světě, migrací do Evropy, evropské integrace a sociálního státu a situace v Rusku. V poslední kapitole se pak vyrovnává s optimistickými představami o budoucnosti Evropy, táže se, kdo je za současný stav zodpovědný, a zamýšlí se nad evropskou budoucností. celý článek »

Proč mít děti?

Eric Cohen | 20. 3. 2007 | Články a komentáře

V průběhu několika posledních let se v centru pozornosti ocitla nová demografická krize: nejbohatší, nejvyspělejší a nejsvobodnější společnosti na světě nemají dost dětí na to, aby zachovaly samy sebe. Mnoho nedávno vydaných knih - mezi nimi například The Empty Cradle od Philips Longmana (2004) nebo Fewer od B. J. Wattenberga (2004) - popisuje potenciálně tragické důsledky poklesu porodnosti. V rámci nářků nad pádem míry porodnosti jsme se ocitli v situaci, kdy tak rozdílné přední světové osobnosti jako Vladimír Putin nebo papež Benedikt XVI. obhajují státní politiku na podporu porodnosti. Časopisy a noviny, které byly kdysi plné obav z hrůz "populační exploze" - masového hladovění v rozvojových zemích, ekologických katastrof, porobení žen drcených nadměrným břemenem neustálých porodů a mateřství - se dnes ptají, zda mají vůbec svobodné společnosti v úmyslu zachovat samy sebe. celý článek »

Je svoboda pro každého?

Natan Šaranský | 20. 3. 2007 | Články a komentáře

Natan Šaranský je členem izraelského parlamentu, působil na řadě ministerských funkcí v izraelské vládě. Jako bývalý sovětský disident byl tento matematik, který učil angličtinu Andreje Sacharova, devět let vězněn. Za své úsilí o rozvoj svobody byl zařazen časopisem Time mezi jednu ze sta nejvlivnějších osobností světa, se svou ženou Avital obdržel Gold Medal of Freedom amerického Kongresu a zařadil se tak do elitní skupiny zahrnující osobnosti, jakými jsou George Washington, Winston Churchill a papež Jan Pavel II. Od prezidenta Ronalda Reagana obdržel Medal of Freedom, nejvyšší civilní ocenění v USA. Podle amerického prezidenta George W. Bushe je jedním z klíčů k porozumění rozšiřování svobody po celém světě Šaranského kniha Case for Democracy: The Power of Freedom to Overcome Tyrany and Terror. Následující text je přepisem přednášky, kterou vedl Natan Šaranský v červnu 2006 v Margaret Thatcher Center for Freedom ve Washingtonu. celý článek »

Hra na schovávanou

Debata o radarové základně USA v ČR a česká strategická kultura

Petr Suchý, Petr Vilímek | 20. 3. 2007 | Články a komentáře

V minulém čísle Revue Politika se do debaty o umístění americké radarové základny zapojil i poradce prezidenta České republiky pan Michal Petřík. Předložil řadu argumentů, kterým stojí za to věnovat pozornost z více důvodů než jen z hlediska míry jejich případné relevance. Vykazují totiž charakteristiky evropské strategické kultury (v jejímž rámci lze dále rozlišovat individuální národní strategické kultury), která se v mnoha zásadních aspektech liší od strategické kultury americké. celý článek »

Na téma modernizace

Reflexe posledního sjezdu ČSSD

Bohumil Pečinka | 20. 3. 2007 | Články a komentáře

Čtyřiatřicátý sjezd České strany sociálně demokratické se odehrával pod heslem modernizace této nejstarší existující politické strany u nás. Do slova modernizace se promítalo příliš mnoho protikladných zájmů, aspirací a cílů. Podívejme se na některé z nich. celý článek »

« Předchozí  |  1  |  2  |  3  |  …  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  …  |  195  |  196  |  197  |  198  |  Další »


nahoru