Úvodní stránka  »  Články

Články

Evropský mezičas: provokativní otázky o budoucnosti Evropy

Nad novou knihou Petra Fialy

Lukáš Petřík | 20. 1. 2007 | Evropské stránky

Nová kniha rektora a profesora brněnské Masarykovy univerzity, politologa Petra Fialy, s názvem Evropský mezičas se zabývá palčivými problémy současné evropské integrace a Evropy obecně. Dle Fialy se po zamítnutí evropské ústavy nacházíme v mezičase, který bychom měli využít k nastolování důležitých otázek. Je evropská ústava pro fungování EU nezbytná? Je evropská integrace pod dostatečnou demokratickou kontrolou a může fungovat Evropská unie jako stát, aniž by měla svůj evropský politický národ? Jaké výzvy nám přináší imigrace a vzestup islámu? Může demokracie přežít bez pevně ukotvených hodnot? celý článek »

Slovníček evropských levicových pojmů

1. Trvale udržitelný rozvoj (Sustainable Development)

Hynek Fajmon | 20. 1. 2007 | Evropské stránky

Evropská i světová politika je charakterizována mimo jiné také neustále probíhajícím střetem myšlenek. Ten se projevuje v soutěži různých principů, na jejichž základě chtějí politikové uspořádat své společnosti a ospravedlnit své vládnutí. Výsledkem tohoto nekončícího procesu je permanentní tvorba nových konceptů a principů. Mistrem v jejich produkci je evropská levice, která tak činí již desítky let a jež na jejich základě následně proměňuje evropskou realitu. Tvorba nových principů a jejich prosazování v akademických kruzích, ve sdělovacích prostředcích a nakonec i v politickém a legislativním procesu probíhá bez hlubší reflexe. Politika a legislativa se tak mohou během velmi krátké doby velmi výrazně proměnit.
Při své činnosti v Evropském parlamentu se s tímto fenoménem setkávám dnes a denně. Pro politika je nejdůležitější, jak se rozhodne při jednotlivých hlasováních. Pokud však chce držet konzistentní názorovou linii, musí se dříve nebo později vypořádat se všemi klíčovými principy dnešní debaty a zaujmout k nim stanovisko. Na základě těchto úvah bych rád během letošního roku na stránkách Revue Politika popsal deset základních principů, které prosazuje světová a evropská levice a které zásadně ovlivňují i českou politickou diskusi.
celý článek »

Bezpečnostní aspekty rozšíření EU o Rumunsko a Bulharsko

Analýza Centra strategických studií

20. 1. 2007 | Evropské stránky

Dne 1. ledna 2007 se Evropská unie rozšířila o dva nové státy, Rumunsko a Bulharsko. Počet jejích členských zemí se zvýšil na 27. Toto rozšíření ovlivňuje bezpečnostní dimenzi evropské integrace i celkové rozložení sil v rámci evropské bezpečnostní architektury. V případě problematického začlenění jednoho či obou těchto států do EU by mohla být výrazně narušena vnitřní unijní stabilita a na dlouhou dobu zablokován proces dalšího rozšiřování. celý článek »

Rozšíření Evropské unie o Rumunsko a Bulharsko

Věra Stojarová | 20. 1. 2007 | Evropské stránky

Když došlo na jaře v roce 2004 k rozšíření EU o deset nováčků, jen velmi málo eurooptimistů předpokládalo, že k dalšímu rozšíření dojde za necelé tři roky. Zástupci Evropské unie zdůrazňovali, že integrační proces by měl zahrnout opět více států a v souvislosti se vstupem Rumunska a Bulharska bylo často zmiňováno Chorvatsko a Makedonie. Rumunsko i Bulharsko se potýkalo s celou řadou problémů, které měly dlouhodobý charakter a jejichž řešení vyžadovalo velké úsilí. Na druhé straně se Evropská unie ocitla v souvislosti s (ne)přijetím evropské ústavní smlouvy v krizi, která měla za následek zmrazení přístupových iniciativ. I přesto došlo 1. ledna 2007 k dalšímu rozšíření EU, které by mělo být předstupněm integrace celého Balkánu a Turecka do spolku evropských států. Evropská unie se rozrostla nejen o dva nové státy a dva nové oficiální jazyky, ale i o novou abecedu. Cyrilice se stane v pořadí třetí oficiální abecedou Evropské unie a přispěje tak k obohacení jazykové a kulturní pestrosti EU. celý článek »

Zrození ruské energokracie

Françoise Thomová | 20. 1. 2007 | Články a komentáře

Od chvíle, kdy se Putin dostal v roce 2000 v Rusku k moci, tvořilo podstatnou část jeho aktivit úsilí zlikvidovat tržní prvky, které existovaly v ruském energetickém sektoru na konci Jelcinova období. Tato snaha šla ruku v ruce s postupnou likvidací pluralismu v oblasti politiky a médií. celý článek »

Proč Írán popírá holocaust?

Poznámky ke konferenci popíračů v Teheránu

Matthias Küntzel | 20. 1. 2007 | Články a komentáře

V polovině prosince ukončil íránský prezident Ahmadínežád v Teheránu konferenci popíračů holocaustu. Byla to opravdu obskurní přehlídka, jež se tu sešla: bývalý vůdce Ku-klux-klanu David Duke, blázniví stoupenci židovské sekty Neturei karta, funkcionáři německé NPD a známá galerie popíračů holocaustu. Frederick Toeben měl přednášku nazvanou "Holocaust - vražedná zbraň" - zjevně mu slova Martina Walsera o "osvětimském klacku" nebyla dost efektní. Robert Faurisson označil šoa za "lživou historii", jeho kolegyně Veronika Clarková z USA prohlásila, že Židé v Osvětimi vydělávali peníze, profesor McNalley vnesl do hry "čaroděje a ježibaby" - věřit na ně je prý stejně směšné jako považovat holocaust za fakt -, zatímco Belgičan Leonardo Clerici ze svého muslimského hlediska prohlásil, že hodnota metafyziky je vyšší než hodnota historie. celý článek »

Je příčinou globálního oteplování oxid uhličitý?

Ladislav Kurc | 20. 1. 2007 | Články a komentáře

Za největší současný globální problém lidstva je stále častěji označována změna klimatu vyvolaná působením civilizace. Přesto, že se jedná o dosud nepotvrzenou hypotézu, zanechává za sebou významnou stopu. Lze skrze ni totiž snadno oslovovat veřejnost. Lidé jsou stále fascinováni přírodními živly a hypotéza dává tradičním nářkům nad počasím nevídaný, téměř apokalyptický rozměr. celý článek »

O užitečném konzervatismu

Pavel Švanda | 20. 1. 2007 | Články a komentáře

Slovo konzervatismus bylo populární několik let po roce 1990. V době velkých změn ve veřejné sféře i v soukromých životech jsme se rádi uchylovali k povšechným představám o trvalých, obecně srozumitelných hodnotách. Ale když došlo na praktická stanoviska, rychle jsme zjišťovali, že představy o konzervativních oporách se značně různí. celý článek »

Pyrrhova vláda

Pavel Bárta | 20. 1. 2007 | Články a komentáře

Drama na závěr celodenního nudného žvanění se nekonalo. Topolánkova vláda získala převahou dvou zběhlých sociálních demokratů důvěru a povolební krize skončila. Vítězem se stal neviditelný poslanec libovolné strany, jehož primárním zájmem je strávit zasloužené a ničím nezkrácené čtyři roky v poslanecké sesli. Vítězem je parlamentní frakce strany lidové, která znovu získala prostor uplácet své věrné sinekurkami ve státní správě a pacifikovat srpnové vzbouřence. Vítězem je i strana zelená, která celou krizí prošla bez ztráty květinky, prosadila do vládního prohlášení řadu nesmyslů zeleného fundamentalismu a počet jejích ministrů se nebezpečně blíží velikosti jejího poslaneckého klubu. celý článek »

« Předchozí  |  1  |  2  |  3  |  …  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  …  |  192  |  193  |  194  |  195  |  Další »


nahoru