Úvodní stránka  »  Články

Články

Reformy bez formy

Bohumil Pečinka | 20. 5. 2007 | Články a komentáře

Každá vláda dává svým stylem a programem najevo, jakou chce během svého funkčního období plnit politickou roli. Vláda Mirka Topolánka si předsevzala stabilizovat veřejné finance. Jestli dojde i na skutečné reformy, je zatím nejasné. celý článek »

Slovníček evropských levicových pojmů

3. Sociální spravedlnost (Social justice)

Hynek Fajmon | 20. 3. 2007 | Evropské stránky

Třetím heslem ve slovníčku evropských levicových pojmů je „sociální spravedlnost". Připomínám, že v prvním letošním čísle jsme diskutovali pojem „trvale udržitelný rozvoj" a ve druhém pak termín „pohlavní rovnost". Doufám, že i tento příspěvek vzbudí stejnou pozornost jako předchozí dva. Reakce čtenářů, včetně kritických, mne velmi těší a povzbuzují k dalšímu psaní. V příštím čísle bych se rád věnoval termínu „občanská společnost". celý článek »

Jak si ODS poradí s evropskou ústavou?

Hubert Smekal | 20. 3. 2007 | Evropské stránky

Díky neúspěšným lidovým hlasováním ve Francii a Nizozemsku se české tápání kolem Smlouvy o Ústavě pro Evropu mohlo lehce schovat v bezpečném závětří tzv. období reflexe. Německá diplomatická ofenziva motivovaná vzkříšením nového základu uspořádání Evropské unie ovšem vytrhla ústavu ze stádia hibernace a postavila země, které ji doposud neratifikovaly, před nutnost přijmout rozhodnutí - ať již schvalující, či zamítavé. Česká republika spolu s ostatními státy tak zřejmě bude muset opustit dosavadní úspěšnou taktiku oddalovat rozhodování o evropské ústavě a doufat, že celý projekt se z francouzsko-nizozemského direktu již neprobere. Na českém případu bude zajímavé sledovat zejména to, nakolik si Občanská demokratická strana udrží svou pozici vyhraněného odpůrce evropské ústavní smlouvy. Vytrvá ODS ve své tvrdé linii? Nebo se ostří rezolutního „ne" nakonec otupí na trpěné „ano" s mnoha dovětky? Následující řádky se pokusí nastínit, jaké indicie hovoří pro jednotlivé varianty. celý článek »

Ústavní smlouva EU: vítězství formy nad obsahem

Markéta Pitrová | 20. 3. 2007 | Evropské stránky

Smlouva zakládající Ústavu pro Evropu je bezpochyby nejvýznamnějším dokumentem posledního desetiletí unijní historie. Navzdory skutečnosti, že tzv. ústavní smlouva má neobyčejný dopad na členské státy i EU samotnou, odsunul se obsah tohoto textu velice brzy do pozadí. Během ratifikace jsme se stali svědky situace, kdy bylo v podstatě jedno, co je uvnitř, protože zásadním se stal samotný proces přijímání. Skutečnost, že EU dala vzniknout dokumentu s označením "ústava", na sebe poutala veškerou pozornost, a to bez ohledu na fakt, že přední právníci a politologové opakovaně upozorňovali na čistě smluvní charakter tohoto dokumentu. Glorifikaci procesu přijímání evropské ústavy nijak nezabránily ani studie zaměřené na konvent, jehož vnitřní uspořádání a procedury v mnohém neodpovídaly žádoucím pravidlům transparentnosti a demokracie. celý článek »

Princip subsidiarity: papírový tygr Evropské unie?

Lukáš Kollert | 20. 3. 2007 | Evropské stránky

Člověk je hříčka přírody. Byl by neodvratně určen k záhubě, nebýt dvou výstředních vlastností, které ho od zvířecích obyvatel planety odlišují. Člověk má schopnost za účelem dosažení určitého cíle používat rozum a také postupovat koordinovaně společně s dalšími členy svého druhu. Podmínkou jeho přežití je tedy schopnost spolupracovat a tvořit s ostatními lidmi společenství, které je následně vybaveno určitým kulturním rámcem. Aby bylo přežití a blaho všech členů společnosti zajištěno, je třeba zabývat se též otázkou, jak tuto společnost jedinců co nejlépe uspořádat. Koncepcí známe celou řadu. Princip subsidiarity je však považován za zásadu, které je přisuzována schopnost zajistit pro svobodu lidského jedince nejpřijatelnější podobu společenského řádu. celý článek »

Daňová harmonizace versus svoboda a demokracie

Tomáš Břicháček | 20. 3. 2007 | Evropské stránky

Zejména vzhledem k absenci evropského lidu a evropského veřejného prostoru je ideálním a jediným možným prostředím pro rozvíjení demokracie národní stát. Proto musí zůstat těžištěm rozhodování, těžištěm politické volby, chceme-li, aby rozhodovací procesy v EU byly demokraticky legitimní. Právě proto, že chce přenést samotný základní kámen politické volby z úrovně národního státu na nadnárodní úroveň, kde by se vymykal reálné demokratické kontrole, je daňová harmonizace přímou hrozbou demokratické legitimity rozhodování v Unii. celý článek »

Humanistická Evropa, nebo islamistická Eurábie?

Nad knihou Waltera Laquera Poslední dny Evropy

Zdeněk Škrobák | 20. 3. 2007 | Články a komentáře

Otázku o budoucí podobě Evropy si ve své nejnovější knize Poslední dny Evropy klade americký politolog židovského původu Walter Laquer. Autor, jenž se narodil v tehdy německém Breslau, s rodiči uprchl před Hitlerem do Ameriky a od té doby pendluje mezi Amerikou a Evropou, v předmluvě ke knize píše: „Viděl jsem Evropu a Evropany v dobrých i špatných časech. Po celé této době je možná čas na nějaké shrnutí, protože Evropa, kterou jsem znal, postupně mizí. Co zaujme její místo?" K odpovědi na tuto otázku se snaží dospět analýzou zmenšování role Evropy ve světě, migrací do Evropy, evropské integrace a sociálního státu a situace v Rusku. V poslední kapitole se pak vyrovnává s optimistickými představami o budoucnosti Evropy, táže se, kdo je za současný stav zodpovědný, a zamýšlí se nad evropskou budoucností. celý článek »

« Předchozí  |  1  |  2  |  3  |  …  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  …  |  190  |  191  |  192  |  193  |  Další »


nahoru