Úvodní stránka  »  Články

Články

Princip subsidiarity 15 let od podpisu Maastrichtské smlouvy

Tomáš Břicháček | 20. 10. 2007 | Evropské stránky

Spolu s letošním patnáctiletým výročím od podpisu Maastrichtské smlouvy je vhodné si připomenout jeden z institutů, který tato smlouva přinesla a který sehrál při jejím vyjednávání a ratifikaci tak významnou roli, že o něm někteří mluví jako o „slovu, které zachránilo Maastricht". Mám na mysli tzv. princip subsidiarity, který tato smlouva označila za základní zásadu evropského práva. Definovala jej tak, že v oblastech, které nespadají do jeho výlučné pravomoci, vyvíjí Společenství činnost pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto z důvodu jejich rozsahu či účinků jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství (v současnosti čl. 5 odst. 2 Smlouvy ES). celý článek »

Slovníček evropských levicových pojmů

7. Sociální dialog (Social Dialogue)

Hynek Fajmon | 20. 10. 2007 | Evropské stránky

"Sociální dialog" je na první pohled líbivým pojmem. Dialog se prostě nosí a nikdo nechce být označen za kazisvěta, který "odmítá dialog". A když jde navíc o dialog "sociální", netroufne si protestovat skoro nikdo, protože být proti "sociálnu" a proti "evropskému sociálnímu modelu" je v dnešní Evropské unii jedním z největších hříchů. Termín "sociální dialog" sice není v poslední době tak frekventovaný jako jiné levicové pojmy, ale v každodenní praxi ovlivňuje politiku více, než si řada občanů myslí. Je tomu především díky velkému vlivu odborů a také různých komor, které se tváří, že zastupují zájmy občanů lépe než volený parlament. Ostatně "evropský sociální model", o kterém mluví mnoho evropských politiků, je založen právě na "sociálním dialogu". celý článek »

Antiamerikanismus v Evropě

Petr Vilímek | 20. 10. 2007 | Články a komentáře

Spory, které charakterizovaly vztahy Spojených států a Evropy během irácké krize (2002-2003), a jejich důsledky pro transatlantické vztahy se staly tématem nesčetné řady knih. Hned několik z nich se přitom věnovalo problematice antiamerikanismu v dnešní Evropě. Jednou z nejnovějších je kniha Uncouth Nation: Why Europe dislikes America Andreie S. Markovitse, kterou na počátku roku 2007 vydalo významné univerzitní nakladatelství Princeton University Press. celý článek »

Maliova mluvnice revolucí

Nad knihou History’s Locomotives, Revolution and the Making of the Modern World

Alain Besançon | 20. 10. 2007 | Články a komentáře

V minulém vydání Revue Politika jsme otiskli první část rozsáhlé eseje Alaina Besançona věnované knize Martina Malii History's Locomotives, Revolution and the Making of the Modern World. V tomto čísle vám přinášíme její dokončení. celý článek »

Vítězové a poražení války v Iráku

Amatzia Baramov, Daniel Byman, Bill Emmott, Dexter Filkins, David Frum, Vali Nasr, Marina Ottawayová, Gianni Riotta, Steve Tsang, Martin Wolf | 20. 10. 2007 | Články a komentáře

Palcové titulky novin neustále přinášejí z Iráku špatné zprávy. Počet padlých spojeneckých vojáků i nadále stoupá, údaje o počtu usmrcených iráckých civilistů překonaly i ty nejpesimističtější odhady. Bombové útoky jsou stále častější a ničivější. Každá válka má však kromě poražených i své vítěze. Po čtyřech letech bojů si proto klademe otázku, které státy, instituce, myšlenky či jednotlivci si díky válce polepšily či naopak. Kdo jsou dosavadní vítězové a poražení války v Iráku? Příspěvky vycházejí z ankety, kterou provedl na jaře tohoto roku časopis Foreign Policy. celý článek »

Ochrana přírody jako politické vyjednávání

Ivan Brezina | 20. 10. 2007 | Články a komentáře

Existuje spor ekonomického a ekologického? Mohou regulace ochránit přírodu? Je angažovanost ekologických hnutí v rozhodování samospráv uměřená? Co si pod konceptem "rozumné užívání", respektive "rozumné řízení ekonomických aktivit" představit? celý článek »

« Předchozí  |  1  |  2  |  3  |  …  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  …  |  195  |  196  |  197  |  198  |  Další »


nahoru