Úvodní stránka  »  Články

Proč zavést rovnou daň?

Steve Forbes | 20. 10. 2003
Poslat do Kindlu

Rubrika: Poznámky k událostem  |  

V posledních měsících opět sílí debaty o vhodné podobě daňového systému České republiky a o případných vzorech hodných následování. Prvořadé pozornosti se v tomto kontextu těší myšlenka tzv. rovné daně, která je zejména v zemích střední a východní Evropy stále častěji brána jako vhodný nástroj pro zjednodušení a zefektivnění výběru a správy daní. Zatím posledním příkladem tohoto trendu je Slovensko. Jako příspěvek do debaty k této otázce přinášíme mírně zkrácený přepis přednášky Steva Forbese, známého amerického podnikatele a někdejšího kandidáta na funkci amerického prezidenta, která byla při příležitosti zavedení rovné daně na Slovensku proslovena 10. července 2003 v bratislavském hotelu Fórum.

Som veľmi potešený, že tu s Vami môžem byť. A zároveň by som chcel poďakovať veľvyslancovi Weiserovi za to, že ma nechal prenocovať vo svojej rezidencii. Ako ste už počuli, mám škótsky pôvod a my Škóti sme veľmi šetrní. No a keď si uvedomíte, koľko ma stáli moje prezidentské kampane, prirodzene hľadám ubytovanie a stravu zadarmo, kdekoľvek to je len možné. Ďakujem, pán veľvyslanec. Ale chcel by som taktiež poďakovať Nadácii F. A. Hayeka a Združeniu daňových poplatníkov Slovenska za to, že pripravili túto moju návštevu. Načasovanie nášho dnešného stretnutia nemohlo byť lepšie. Ako viete, Slovensko sa chystá zaviesť rovnú daň a ja by som chcel za toto rozhodnutie Slovensku zablahoželať. Týmto skutkom bude mať Slovensko výrazný vplyv na všetky ostatné krajiny Euró­py. Myšlienka jednoduchého zdaňovania sa začína presadzovať. Prvou krajinou, ktorá ju zaviedla, bol pred takmer 40 rokmi Hong Kong v podobe rovnej dane a výsledok bol mimoriadne dobrý. V polovici 90-tych rokov dva pobaltské štáty zaviedli rovnú daň - Estónsko a Lotyšsko - a aj v nich bolo toto opatrenie úspešné. Pred dvomi rokmi zaviedlo 13 %-nú rovnú daň Rusko a odvtedy sa príjmy štátu podstatne zvýšili. Zbavili ľudí bremena zložitých daní a umožnili im sústrediť sa na prácu, na to, aby boli produktívni a inovatívni a nie aby sa snažili vyhnúť daňovému zaťaženiu. Ako som už spomenul, sadzba dane v Rusku je 13 %. Keď som kandidoval na prezidenta Spojených štátov, navrhoval som 17 %-nú sadzbu a musím priznať, že by som si nikdy nebol pomyslel, že raz príde deň, keď niekto ako Vladimír Putin - bývalý komunista a bývalý agent KGB - bude rozhodnejší v znižovaní daní, ako by som bol ja. Nedávno zaviedli 13 %-nú rovnú daň na Ukra-jine a v súčasnosti sú úvahy o tom, že by sa takisto mohla rozhodnúť Čína. Neviem, čo sa to deje s ideou nízkych daňových sadzieb a zjednodušovania daňových systémov, keď ju bývalé komunistické krajiny prijímajú rýchlejšie než kapitalistické. Kapitalistické štáty v zavádzaní rovnej dane zaostávajú za bývalými komunistickými štátmi. Ale to, čo robí Slovensko, sa stane príkladom pre Európu. Výhody rovnej dane sú absolútne nespochybniteľné. Rovná daň je spravodlivá. Čím viac peňazí zarobíte, tým vyššiu daň zaplatíte. Neexistuje spôsob, ako by ste sa mohli vyhnúť svojej daňovej povinnosti. Jej jednoduchosť zaručuje väčšiu ústretovosť daňových poplatníkov. V Spojených štátoch sa daňové zákony stali príšerne zložitými. Biblia má 783 000 slov a trvalo mnoho rokov, kým tú knihu napísali. Americké daňové zákony so všetkými vykonávacími predpismi a úpravami dnes dosahujú viac ako 8 miliónov slov! Neexistuje ani jedna živá ľudská bytosť, ktorá by skutočne rozumela tomu, čo tie zákony dnes obsahujú. Možno Boh im rozumie, ale nijaká ľudská bytosť tu na Zemi. Rovná daň taktiež znižuje politickú korupciu a lobbing. A nakoniec, ak daňový systém je jednoduchý, neexistuje motivácia, aby ľudia žiadali výnimky. Žiadne zvláštne výhody nie sú, nijaké špeciálne úľavy. V Spojených štátoch získavajú členovia tých výborov Kongresu, ktoré sa venujú tvorbe daňových predpisov, viac politických výhod ako ostatní kongresmani. To nie je preto, že by tí, ktorí predpisujú dane, boli milí ľudia. Je to preto, lebo moc zdaňovať dáva moc zničiť a moc udeľovať výnimky. A preto zjednodušením daňových zákonov odstránite obrovské politické pokušenie. S každým sa zaobchádza rovnako. Je to zároveň aj morálna otázka. Ak ste úspešní a získate viac príjmov, nemali by ste za to byť potrestaní. V prípade daňových zákonov, ktoré sú platné vo väčšine krajín, ak sa vám podarí viac zarobiť, dostanete kopanec, ktorý vás postrčí do vyšších daňových pásiem. Inými slovami, vláda si vždy zabezpečí, aby jej daňové výnosy rástli rýchlejšie ako vaše príjmy. To nie je správne. Nízke dane sú zároveň motiváciou pre ľudí, aby viac pracovali. Pozrite sa na to z tohoto pohľadu. Daň zo mzdy je trestom za to, že pracujete. Daň zo zisku je trestom za to, že ste úspešní v podnikaní. Daň, ktorú platíte za nárast vášho kapitálu, je trestom za úspešné podstupovanie podnikateľského rizika. Takže sa na to pozrite takto: Ak znížite poplatky za produktívnu prácu, za podnikateľské riziko, za úspech - získate viac týchto dobrých vecí. Zvýšte dane - a získate týchto dobrých vecí menej! Dane sú trestom a záťažou. Ak znížite túto záťaž, ľudia budú môcť robiť viac a vláda získa viac príjmov. Vždy, keď prichádza k znižovaniu daňových sadzieb, hospodárstva sa posilňujú a vlády získavajú viac príjmov. Napríklad v roku 1960 v mojej vlasti, Spojených štátoch, vtedajší prezident John Kennedy navrhol zníženie daní z príjmu o 23 %. Kritici hovorili - nemôžeme si dovoliť takúto veľkú redukciu. Máme rozpočtový deficit. Ako si môžeme dovoliť stratiť 23 % našich príjmov? Ale zníženie daní bolo zavedené a viete, čo sa stalo? Výnosy vzrástli! Pretože ľudia sa mohli sústrediť na vyššiu produktivitu, mali menšie snahy skrývať svoje príjmy. To isté sa stalo v 80-tych rokoch, keď sme opäť výrazne znížili sadzby dane z príjmu. Daňové výnosy išli hore, nie dole. Napriek tomu, že sadzby daní z príjmu boli v 80-tych rokoch zredukované o 25 %, výnosy sa takmer zdvojnásobili! Skrátka - keď zjednodušíte dane, keď znížite ich sadzby, nakoniec získate vyššie výnosy. Vyberači daní nakoniec získajú viac, nie menej. A keď sa už rozhodnete zaviesť rovnú daň - čo sa práve chystáte urobiť - myslím si, že ostatné krajiny Európskej únie vás budú musieť nasledovať. Už dnes na základe reforiem, ktoré ste urobili, podniky v Českej republike uvažujú o presune na Slovensko. Dnes som na tlačovej konferencii predpovedal, že ak zavediete rovnú daň - čo práve uskutočňujete - a Česká republika zotrvá pri svojom starom daňovom systéme, nepotrvá priveľa rokov, kým príjem na obyvateľa na Slovensku prevýši príjmy v Českej republike. Kto by si bol tak pred 10 rokmi pomyslel, že to bude možné? No a skutočne som navrhol, že ak sa to stane, Slovensko bude jedného dňa môcť kúpiť Českú republiku.

Slovensko sa stáva Írskom strednej a východnej Európy. Pred 40 rokmi bolo Írsko najchudobnejšou krajinou západnej Európy. Jeho najväčším exportným artiklom neboli každý rok služby, alebo tovar, ale vlastní ľudia. Keďže hospodárstvo bolo také chudobné, ľudia museli odísť, lebo inak by sa stali nezamestnanými. Írsko uskutočnilo zmeny. Znížili daňové zaťaženie a pre zahraničných investorov položili pred dvere rohožku s nápisom „Vitajte!". Dnes má Írsko jednu z najsilnejších ekonomík v západnej Európe. Po prvý raz po stáročiach ľudia - namiesto toho, aby ho opúšťali - prichádzajú do Írska. Íri sa vracajú domov. To isté sa deje tu, na Slovensku. Stávate sa magnetom pre priame zahraničné investície. Vašou očividnou výhodou je geografická poloha. Veľvyslanec Weiser spomenul váš nový zákonník práce, kvalifikovanú pracovnú silu, pevné pripojenie sa k demokracii, vstup do NATO, stávate sa súčasťou Európskej únie. A firmy uvažujú o príchode na Slovensko. Veľvyslanec Weiser ma tiež upozornil na to, že o niekoľko rokov sa Slovensko stane jedným z popredných výrobcov automobilov na svete. Na vzdialenosť jednodňovej jazdy nákladným autom zo Slovenska máte dosah na trh s 350 miliónmi ľudí. Takže máte geografické výhody, ale robíte aj reformy, aby ste tento potenciál premenili na skutočnosť, tento potenciál ekonomického rastu. Takže, dovoľte mi opäť poblahoželať Slovensku, vám, za to, že zavádzate rovnú daň. Chcel by som však poznamenať - a veľvyslanec Weiser sa na mňa za to nebude hnevať - že si nemyslím, že potrebujete zvyšovať dane, aby ste zvládli zavedenie rovnej dane. Ale to rozhodnutie je na vás. Len čo budete mať rovnú daň zavedenú, uvidíte mnoho dobrých nových vecí, ktoré sa stanú vo vašej ekonomike v nasledujúcich rokoch.

Takže, ďakujem ešte raz za možnosť byť tu dnes s vami, ďakujem za srdečné prijatie a trpezlivosť a ak budete napredovať, ja sa budem tešiť na návrat na Slovensko, kde uvidím, ako sa uskutočňuje nový ekonomický zázrak. Ďakujem veľmi pekne.

Revue Politika 10/2003
Poslat do Kindlu

Rubrika: Poznámky k událostem  |  

Diskuse


nahoru