Úvodní stránka  »  Články

O mnohoobročnictví v řadách ČSSD

Hynek Fajmon | 21. 10. 2013
Poslat do Kindlu

Mnohoobročnictví se zdá být něčím starodávným a neaktuálním, ale fenomén, který toto slovo popisuje, stále existuje. Ba co víc, vzkvétá – především v řadách ČSSD. Ve středověku proti mnohoobročnictví veřejně bojoval Jan Hus. Tehdejší kněží poměrně často drželi ve své správě více duchovenských úřadů. Dostávali zaplaceno za všechny, ale nebyli s to je fakticky vykonávat, a tak za menší peníze najímali jiné duchovní, kteří je vykonávali místo nich. Dnes se s mnohoobročnictvím nesetkáváme v církvích, ale ve veřejném životě.

Pokud chce člověk vykonávat volenou funkci odpovědně, musí se věnovat pouze jedné. Mám tím na mysli funkce, které vyžadují každodenní soustavnou činnost. Přesto počet mnohoobročníků stoupá. Nejvíce jich je nyní v řadách ČSSD (přestože je jasné, že se tento fenomén nevyskytuje pouze v této straně).

Celostátně nejznámějším mnohoobročníkem je bezesporu Michal Hašek. Pretendent na úřad premiéra České republiky vykonává již řadu let dvě obročí – úřad poslance a úřad hejtmana Jihomoravského kraje. A kromě těchto funkcí vykonává ještě celou řadu dalších. Jak to stíhá, ukazuje sněmovní statistika, která říká, že v posledním volebním období se účastnil hlasování pouze ve 23 % případů, což je jeden z nejhorších výsledků v dějinách.

Mnohoobročník Hašek ale zdaleka není v ČSSD sám. Má mnoho kvalitních následovníků, kteří mu zdatně sekundují. Například Josef Novotný je rovněž hejtmanem a poslancem (obě tyto funkce vykonává v Karlovarském kraji), ve Středočeském kraji jsme zase měli podobného mnohoobročníka v osobě Davida Ratha, na jehož „dědictví“ navazuje například Marcel Chládek, který je zároveň senátorem a náměstkem hejtmana, či Zdeněk Syblík, jenž je náměstkem hejtmana a zároveň náměstkem primátora v Kladně. Zkrátka samí pracovití lidé, kteří by se pro blaho voličů roztrhali.

Zdaleka největším mnohoobročníkem je ovšem Miloš Petera. Tento politik nyní zastává funkci starosty města Nymburka, náměstka hejtmana Středočeského kraje a post ředitele komunální vodárenské firmy VaK Nymburk a.s. A nadto je přesvědčen, že zvládne pro voliče dělat ještě čtvrtou placenou funkci, neboť nyní kandiduje na třetím, tedy volitelném místě středočeské kandidátky ČSSD. Jsem velmi zvědav, co na to budou říkat voliči, zvláště ti socialističtí.

Je taková praxe slučitelná s politikou ČSSD? Jednoduchá odpověď: ne. Na zákaz kumulace funkcí má strana dokonce usnesení svého ÚVV. Zajímavý je také soulad mnohoobročnictví socialistů s proklamovanou snahou ČSSD o snižování nezaměstnanosti. Pokud to myslí s bojem s nezaměstnaností vážně, měla by strana své mnohoobročníky okamžitě donutit k tomu, aby se svých funkcí vzdali. Díky tomu by okamžitě vznikly desítky kvalitních placených míst ve veřejné správě!

Autor je poslancem Evropského parlamentu za ODS.

Převzato z autorova blogu, redakčně upraveno.

Revue Politika 10/2013
Poslat do Kindlu

Diskuse


nahoru