Úvodní stránka  »  Články

Církevní restituce a volební kampaň

Zdeněk Koudelka | 10. 9. 2013
Poslat do Kindlu

Ve volební kampani se objevilo téma církevních restitucí a část politiků vyrukovala s nápadem na jejich omezení. Je však nutné oddělit právní a politické kroky. Politickým cílem je získat rétorikou o omezení církevních restitucí hlasy. Ale ve volební kampani se nemá lhát. Slibovat lze jen to, co je právně možné.

Změna církevních restitucí referendem nebo zákonem bez dohody s církvemi je právně nemožná. V našem právním řádu lze majetek vyvlastnit jen za náhradu. Totéž platí i o majetkovém nároku, který již vznikl, byť má být naplněn až v budoucnu. Umenšení restitucí musí být církvím kompenzováno finančně, což z hlediska jejich odpůrců nemá smysl.

Náš právní řád je součástí evropského právního prostoru a sdílených závazků ochrany práv. I kdyby se nějakým revolučním činem církevní restituce zrušily, církvím by finanční kompenzaci přiznal Evropský soud pro lidská práva. Zásah do majetkového práva je také v rozporu s unijním právem a vedl by k sankcím, včetně možnosti pozastavení čerpání evropských peněz nebo našeho členství v Evropské unii.

Nadto máme zkušenost, kdy zákonodárce původně rozhodl, že se trvalé užívání státních pozemků mění ve vlastnictví osob, které měly právo tohoto trvalého užívání. Pak si to ale rozmyslel a ještě před účinností zákona (avšak již za jeho platnosti) byl přijat zákon nový, který to rušil. Ústavní soud vrtkavost zákonodárce nepřijal a řekl, že platným, byť ještě neúčinným zákonem založený majetkový nárok požívá ústavní ochrany, a změna zákona byla Ústavním soudem zrušena. Tím spíše by Ústavní soud zrušil zákon, ať přijatý parlamentem či referendem, že se bez náhrady zrušuje majetkový nárok vzniklý na základě již účinného zákona a následně uzavřených smluv mezi státem a církvemi.

V právním státě je nutná jistota. Noví držitelé moci musí respektovat předchozí práva daná zákonem. Mají však jistotu, že až ji ztratí, jejich nástupci zase budou respektovat právní vztahy založené jejich zákony.

Jedinou možností změny církevních restitucí je, že finanční náhrada, která se vyplácí za původně nevydávaný církevní majetek, jenž nyní nepatří státu, bude snížena náhradou za to, že se bude nově vydávat církevní majetek ve vlastnictví obcí a dalších osob jako při restitucích fyzických osob a tělovýchovných spolků v devadesátých letech. Obce věděly, že když jim stát tento majetek od roku 1991 postoupil, jde o původní majetek církví, který byl státem zabaven a může být předmětem restituce. Nesměly jej dále zcizovat na základě blokačního ustanovení v zákoně o půdě.

Změnit rozsah nároku církví na restituce je možné jen za majetkovou náhradu. Jednostranné zrušení nebo snížení tohoto nároku bez náhrady je právně nemožné. Pokud některý politik slibuje opak, klame voliče.

Autor je právník.

Revue Politika 9/2013
Poslat do Kindlu

Diskuse


nahoru