Úvodní stránka  »  Články

O trojském koni

Walter A. Marlowe | 1. 6. 2012
Poslat do Kindlu

Rubrika: Zaujalo nás...  |  Témata: USA, Německo, euro, Řecko, dluhová krize

Jedna z nejmenších ekonomik na světě má potenciál způsobit druhou a patrně ještě ničivější světovou finanční krizi, než jakou jsme zažili v letech 2007-2008.

Řecku se sice „dostalo slunce" (abych parafrázoval Beach Boys), ale téhož se dostalo kupříkladu Kalifornii. Země bohužel nedisponuje ničím dalším, co by svět nebo Evropa nějak zvlášť potřebovaly. Řecko není klíčové geopoliticky (s čímž by bezesporu souhlasil i Henry Kissinger), není bohaté na suroviny. A není ani ničím věřitelem.

Euro bylo počato špatně. Jak ekonomicky, tak socioekonomicky. Dnes už to musí uznat i ti nejzarputilejší eurokraté a nejmarnivější „europolitici".

Pokud by USA neměly dolar a New York s Connecticutem, New Jersey, Massachusetts, Kalifornií a Illinois se rozhodly zavést měnovou unii, nabídly by snad někdy členství Mississippi?

Životaschopnost eurozóny (nikoliv pouze její přežití, ale efektivní fungování) by se mohla zvýšit radikálním omezením eura na země jako Německo, Francie, Nizozemsko a Finsko. Euro bylo nevhodné i pro Irsko, protože Irům neponechalo žádný mechanismus, jenž by jim umožnil předejít tomu, aby se na průmyslu založený boom přetransformoval v nemovitostní bublinu.

Řecko, ale i Portugalsko byly upadajícími ekonomikami dávno předtím, než přijaly euro. Jak se mohl kdokoli domnívat, že bez jednotné vlády a ekonomického a sociálního systému podobného systému národního státu je správné, aby bylo Řecko a Portugalsko součástí jednotné měnové zóny s Německem, Nizozemskem a Finskem?

Jak to skončí? To ví jen Zeus. My víme toto:

  • Pro Řecko je stávající záchranný balík jen obdobou Versailleské smlouvy (viz můj blog z 25. 3. 2012). Je neudržitelný a povedek dalšímu ekonomickému poklesu země.
  • Jak může Řecko splatit svoje dluhy, když nebude ekonomicky růst a nezotaví se, nemluvě o LTRO půjčkách, které dostaly řecké banky od ECB? Návrat kdrachmě Řekům sám o sobě nepomůže. Klidně mohou zůstat členy eurozóny. A být pohřbeni zaživa.
  • Evropské banky, které se zapojily do systému LTRO, odhadují, že pokud Řecko opět zavede drachmu, budou muset odepsat 100 mld. €. Zranitelné ovšem zůstanou i v případě, že Řecko veurozóně zůstane. A potáhne ke dnu jak sebe, tak celou EU.

Ne všichni trojští koně vypadají stejně, ale zdá se, že všechny jsou plné Řeků.

Z autorova blogu Thematic Investing přeložila a redakčně upravila Iveta Paličková.

Revue Politika 6/2012
Poslat do Kindlu

Rubrika: Zaujalo nás...  |  Témata: USA, Německo, euro, Řecko, dluhová krize

Diskuse


nahoru