Úvodní stránka  »  Články

Tři důvody k českému optimismu

Hynek Fajmon | 4. 5. 2011
Poslat do Kindlu

Česká média znovu rozpoutala kampaň na téma „Česko je nejzkorumpovanější a nejvytunelovanější stát na světě". Opět jsme svědky morálního pohoršení tzv. nezávislých novinářů a lidí, kteří sami sebe pasují do role „nadstranických elit", jež nás všechny z toho „marasmu" vyvedou - dle hesla „to by se na Západě stát nemohlo". Je to nechutné divadlo, ale žel funguje, a ti, kteří jej rozehrávají, na tom báječně vydělávají. Přesto nebo právě proto je nutné upozorňovat na věci, které jsou pozitivní a které českou politiku, hospodářství a společnost staví ve srovnání s jinými státy do pravdivého světla. Dovoluji si uvést tři důvody, které by mohly být zcela vážně míněným zdrojem českého optimismu.

Zaprvé, Mezinárodní měnový fond nás před několika dny zařadil do kategorie vyspělých evropských tržních ekonomik. Zadruhé, podle posledních čísel je naše celkové zadlužení mnohem menší než u ostatních států EU i eurozóny. Zatřetí, české vlády nemusely během poslední hospodářské krize sanovat banky působící na našem trhu ani jedinou korunou.

Všechny tyto důvody jsou dle mého soudu objektivními skutečnostmi, které ukazují, že ve srovnání se všemi evropskými státy si zdaleka nevedeme tak špatně, jak si veřejnost a zvláště média myslí. Podívejme se na jednotlivé body podrobněji.

Ad 1. To, že mezinárodní instituce klasifikují státy podle různých kritérií, je známá věc. Rovněž je známo to, že jsme byli dlouhá léta řazeni do škatulky „postkomunistické státy" nebo později mezi tzv. rozvíjející se trhy střední a východní Evropy. České vlády a vedení České národní banky proti tomu řadu let bojovaly a poukazovaly na skutečnost, že státy se mají hodnotit podle objektivních ukazatelů, které jsme měli ve srovnání s ostatními státy regionu vždy jedny z nejlepších. Bylo to ale dlouho marné. Až nyní je Česko ve stejné kategorii jako Británie, Dánsko nebo Švédsko, tj. vyspělé tržní ekonomiky, které nepoužívají euro. To myslím mluví samo za sebe.

Ad 2. Před několika dny byla zveřejněna aktuální čísla celkového zadlužení států EU a eurozóny za rok 2010. I z nich vyplývají zajímavé skutečnosti. Celkové zadlužení EU činí cca 80 % jejího HDP. U eurozóny je toto číslo ještě vyšší a aktuálně činí 85 % jejího HDP. ČR se pohybuje okolo 40 %. Co to znamená? Jediné: ve srovnání s EU i eurozónou jsme na tom z hlediska veřejného dluhu nadprůměrně dobře. Zvláště je to vidět, když si uvědomíme, že zadlužení Německa, Francie i Británie přesahuje 80 %. Dobrou zprávou je i to, že finanční trhy důvěřují českým dluhopisům, a český veřejný dluh tak můžeme financovat za relativně nízkou cenu (úrok).

Ad 3. Konečně poslední pozitivní zprávou je to, že česká vláda během poslední hospodářské nemusela sanovat ani jednu banku operující na českém trhu. Na rozdíl od irské, britské, nizozemské, belgické, francouzské, německé, španělské a mnoha dalších neposkytla česká vláda žádné bance ani korunu na její záchranu. Tuto skutečnost myslím mnoho občanů stále nedoceňuje. Pokud si ale uvědomíme, že z dnešního zadlužení v EU činí sanace evropského bankovního sektoru 10-25 procentních bodů (dle situace v jednotlivých státech), mohlo by nás to docela těšit.

Poslední finanční a hospodářská krize nemilosrdně ukázala, které státy hospodaří lépe a které hůře. Nás Čechy může těšit, že touto krizí zatím procházíme relativně úspěšně a svět nás začíná vnímat takové, jací skutečně jsme, tj. jako vyspělou tržní ekonomiku. To samozřejmě neznamená, že je u nás vše bez chyby a že se nemusíme v mnoha oblastech zlepšit. Naopak. Ale mnoho států, které nyní natahují ruku k záchraně, by bylo rádo za české výsledky. Které my doma tak halasně kritizujeme.

Autor je poslancem Evropského parlamentu za ODS.

Převzato z autorova blogu, redakčně upraveno.

Revue Politika 5/2011
Poslat do Kindlu

Diskuse


nahoru