Úvodní stránka  »  Články

Knižní novinky 3/2011

Komerční prezentace

30. 3. 2011
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Peter Spáč

Priama a zastupiteľská demokracia na Slovensku

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 280 s., 212 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Slovenská politika prešla po roku 1989 viacerými skúškami, ktoré otestovali kvalitu a pevnosť jej demokracie. Pod tento vývoj sa podpísalo mnoho faktorov, avšak viacerým z nich nebol v odbornom prostredí doposiaľ venovaný adekvátny priestor. Táto kniha si tak kladie za cieľ zaplniť túto medzeru a prináša obsiahle spracovanie základných atribútov slovenskej priamej a nepriamej demokracie, teda volebného systému do parlamentu a inštitútu referenda. V prvom prípade autor rozoberá vývoj slovenského volebného inžinierstva, komplexne zhodnocuje súčasný používaný volebný systém do Národnej rady Slovenskej republiky a posudzuje jeho možné alternatívy a ich očakávateľné dôsledky. Druhá časť knihy predstavuje analytický pohľad na jednotlivé, doteraz konané slovenské referendá s cieľom posúdiť príčiny neúspechu väčšiny z nich, ako i odhaliť skutočné motívy ich iniciátorov.

„Publikácia je mimoriadne kvalitná, podáva skutočne hĺbkovú analýzu problematiky parlamentných volieb a referenda v Slovenskej republike. Závery, prezentované autorom, sú podložené fundovaným výskumom, znalosťou faktografie a pramenných materiálov, ako aj nevyhnutných teoretických poznatkov. Preto ju jednoznačne odporúčam." Mgr. Juraj Marušiak, Ph.D.

Peter Spáč (1984) vyštudoval politológiu na Masarykovej univerzite v Brne. Odborne sa zameriava na problematiku volebných a straníckych systémov a špecificky na výskum slovenskej politiky.


W. J. Stankiewicz

Politická šetření a šátrání (Political probings)

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 264 s., 212 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Nové česko-anglické vydání aforismů, jež upozorňují na pociťovaná i opomíjená nebezpečí dnešního světa: relativismus, manipulativní žargon či zažité myšlenkové stereotypy. Autor, politický filosof W. J. Stankiewicz, si po desetiletí razil cestu konceptuální změtí mnoha typů politické teorie, ale přitom se vyhýbal kategorizacím, uzavřeným definicím a postupům v rámci ustavených systémů. Zřejmě i proto mu forma krátkých textů a aforismů - konfuciánský pokus „zapálit svíčku raději než proklínat temnotu" - tolik vyhovovala. Jeho myšlení bylo nesmlouvavě racionální, ale zároveň otevřené a vnímavé k novým tématům globalizovaného světa. Stankiewicz při formulaci svých často nekompromisních a „politicky nekorektních" názorů nikdy nepouštěl ze zřetele hierarchii hodnot, dovedl se však přitom vyhnout povrchnostem a banalitám.

Čeští čtenáři se mohli s částí jeho originálních aforismů seznámit již v roce 1995, současné, definitivní vydání je rozsahem více než dvojnásobné a obsahuje mimo jiné i autorovy osobnější texty z posledních let života.

W. J. Stankiewicz (1922-2006), politický filosof, jehož zájmy pokrývaly mnoho oblastí sociálních věd. Narodil se ve Varšavě, studoval v Polsku a ve Velké Británii (univerzita St. Andrews a London School of Economics and Political Science). Za druhé světové války sloužil nejprve v Polské exilové armádě ve Francii, poté v 1. polské pancéřové divizi, jež byla součástí britské armády. Od roku 1957 přednášel na kanadské Univerzitě Britské Kolumbie. K jeho nejvýznamnějším knihám patří trilogie Aspects of Political Theory (1976), Approaches to Democracy (1980) a In Search of a Political Philosophy (1993). V češtině dosud vyšla tato díla W. J. Stankiewicze: Záznamy/Jottings (Atlantis, 1995), Politická teorie a současný svět (CDK, 2003), Hledání politické filosofie (CDK, 2006).


Miloš Doležal

Chtěl jsem být blanickým rytířem

Rozhovory s účastníky protinacistického a protikomunistického odboje

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 264 s., 212 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Kniha obsahuje rozhovory s:

 • brigádním generálem Antonínem Husníkem, muklem nacistických a komunistických kriminálů
 • Karlem Janáčkem, válečným odbojářem, písmákem a regionálním historikem
 • MUDr. Milanem Zapletalem, válečným odbojářem, který přežil Osvětim
 • Antonínem Štecherem, válečným odbojářem, příslušníkem SNB a muklem komu­nistických kriminálů
 • Josefinou Napravilovou, která po skončení války pátrala po zavlečených lidických a ležáckých dětech
 • P. Jaroslavem Olšavou, knězem, vojákem PTP, povídkářem a iniciátorem řady uměleckých realizací v chrámech a kaplích
 • brigádním generálem Zdeňkem Škarvadou, sestřeleným válečným stíhačem a věz­něm nacistických lágrů
 • Janem Zmrhalem, spolupracovníkem číhošťského kněze Josefa Toufara
 • plukovníkem Jiřím Loudou, heraldikem, válečným radiotelegrafistou ve Velké Británii, muklem komunistických kriminálů, autorem státního znaku
 • Ludmilou Vondráčkovou-Plichtovou, dcerou sedláka Antonína Plichty, válečného a protikomunistického odbojáře, popraveného v babickém procesu
 • P. Josefem Valeriánem, knězem, svědkem babických událostí a muklem komunistických lágrů
 • Miladou Všetičkovou, vdovou po popraveném generálu Bohuslavu Všetičkovi
 • Josefem Cichrou, sedlákem, válečným odbojářem, muklem komunistických kriminálů
 • generálmajorem Antonínem Petrákem, protinacistickým bojovníkem, instruktorem parašutistů ve Velké Británii a muklem komunistických kriminálů
 • P. Jaroslavem Karlem, knězem, skautem a muklem komunistických kriminálů

Miloš Doležal (1970), rozhlasový redaktor, básník a publicista. Pracuje v literární redakci Českého rozhlasu 3-Vltava. Je autorem řady rozhlasových dokumentů z období druhé světové války a komunistických represí 50. let, literárních pořadů, portrétů a cestopisných cyklů. Vydal básnické sbírky Podivice (1995, 1997), Obec (1996), Les (1998), Čas dýmu (2003), básnický deník z italských cest Sansepolcro (2004), knihu fejetonů České feferony (2000), sbírku čár, rad, zaříkání a zkazek z Podivicka Režná bába (2007) oceněnou jako Nejkrásnější kniha roku, prozaickou knihu Bodla stínu do hrudního koše (2009) a tři knihy rozhovorů s pamětníky, vězni nacistických a komunistických kriminálů Cesty Božím (ne)časem (2003), Prosil jsem a přiletěla moucha (2004) a Proti zlému krompáč a lopata (2006). Připravil knihy Antonín Bradna - Zaradoval jsem se (2002), Jan Franz - Eseje, kritiky, korespondence (2006) a Jiří Louda - Svým dějinám neutečeme (2010). Žije v Praze a na Vysočině.


Stanislav Balík, Ondřej Císař, Petr Fiala a kol.

Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 696 s., 423 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Jak se vyvíjely české politiky po roce 1989? Jací jsou jejich hlavní aktéři, jaký vliv na ně má evropeizace? Právě takové otázky si klade unikátní kniha, která v osmnácti kapitolách popisuje evoluci důležitých politik i jejich stav na konci dvacetiletí, které uplynulo od listopadových změn roku 1989. Podobná publikace, která by zachycovala české veřejné politiky v tak širokém záběru, v českém prostředí dosud chyběla.

Kniha se vedle úvodní kapitoly zaměřuje na osmnáct „resortních" politik. Předmětem zájmu je politika:

 • bezpečnostní
 • církevní
 • dopravní
 • energetická
 • hospodářská
 • finanční
 • informační
 • kulturní
 • obranná
 • životního prostředí
 • regionální
 • sociální
 • sportovní
 • školská
 • vysokoškolská a výzkumná
 • zahraniční
 • zdravotní
 • zemědělská

Jean Clair

Protivný deník

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 174 s., 168 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Chcete se seznámit s názory skutečného francouzského konzervativce? S nepopulárními a politicky nekorektními úvahami vytříbeného estéta a erudovaného kunsthistorika, pro kterého je moderní doba především synonymem kulturního úpadku a zpovrchnění? Přečtěte si Protivný deník Jeana Claira! Myšlenkově hutná a jazykově vytříbená kniha deníkových záznamů, jež po vydání ve Francii okamžitě vyvolala vlnu vášnivých diskusí, rozhodně nenechá nikoho chladným ani u nás. Konzervativně založené čtenáře uchvátí, liberály nejspíše dovede k zuřivosti..., i když autor vlastně píše pouze o tom, co ho jen tak napadne...

Jean Clair je přední francouzský teoretik umění, bývalý dlouholetý ředitel Picassova muzea. Zaměřuje se především na osobnosti francouzského i světového moderního umění, jako jsou Marcel Duchamp, Gustav Klimt, Pablo Picasso, Balthus či fotograf Henri Cartier-Bresson, ale i na obecnější teoretické úvahy z oblasti výtvarného umění a estetiky. Český čtenář měl možnost seznámit se zatím pouze se dvěma kratšími, byť myšlenkově hutnými Clairovými pracemi - Úvahami o stavu moderního umění z roku 1983 a Odpovědností umělce z roku 1997 (Barrister & Principal, 2006). Totéž nakladatelství připravuje k vydání i Clairovu kontroverzní a hodně diskutovanou práci O surrealismu z roku 2003. Jean Clair je také autorem provokativních deníkových záznamů, které vydal ve dvou svazcích, Protivný deník (2006) a Černé mléko svítání (2007).


Marek Jakoubek

Vojvodovo

Etnologie krajanské obce v Bulharsku

Centrum pro studium demokracie a kultury, váz., 372 s., 293 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Předmětem knihy je dnes již neexistující společenství českých evangelíků ve vesnici Vojvodovo v severozápadním Bulharsku. Tato obec byla založena v roce 1900 asi dvaceti rodinami, které z důvodu náboženských rozporů a nedostatku půdy opustily českou vesnici Svatá Helena v (dnes rumunské části) Banátu. Ve Vojvodovu se pak v letech 1900-1950 utvářelo a vzkvétalo specifické společenství, charakteristické relativním ekonomickým blahobytem a vypjatou protestantskou morálkou, které se v mnoha ohledech odlišovalo od bulharského okolí. Byla to nejen odlišná architektura, efektivní hospodářské postupy, pečlivě udržovaná čistota veřejných prostor, ale také náboženská horlivost, morální bezúhonnost, píle a pracovitost či proslulá zpěvnost vojvodovských obyvatel, co vysloužilo Vojvodovu široko daleko pověst vzorové obce. Stabilní populační růst a nedostatek půdy sice během první poloviny 20. století vyvolal dvě vystěhovalecké vlny - první z nich směřovala v letech 1928-1929 do Argentiny, druhá pak v letech 1934-1935 do obce Belinci v severovýchodním Bulharsku - přesto však Vojvodovo coby česká obec existovalo až do konce 2. světové války. Bulharská historie tohoto společenství pak končí v letech 1949-1950, kdy se naprostá většina zdejších Čechů v rámci poválečných přesunů obyvatelstva vystěhovala do řady obcí na jižní Moravě. Tato kniha rozkrývá mnoho rovin vojvodovské české komunity, ať již je to religiozita, hospodářství, jazyk či vztah ke smrti, a zpracovává je způsobem, který dává vyniknout životu vojvodovských obyvatel v první polovině minulého století v jeho rozmanitosti i kráse.

„Jakoubkova kniha Vojvodovo - etnologie krajanské obce je soustavné, syntetické a systematické dílo pojednávající z několika možných stran o vojvodovské otázce. Zabývá se dějinami, religiozitou, jazykem, obsahuje epigrafické prameny, memoáry a archivní materiály, zahrnuje i bulharské názory na soužití s Čechy. A toto vše nakonec přispívá k našemu zevrubnému poznání Vojvodova. Neřekl bych, že je to klasická monografie vesnice, ale právě v tom je její šmrnc. Nejen suchým vědeckým, ale také živým a emotivním jazykem je před námi postupně vykreslován obraz vojvodovské komunity se všemi jejími charakteristickými črtami a zvláštnostmi..."   z úvodního slova V. Penčeva


Paul Williams

Neočekávaná cesta

O konverzi z buddhismu ke katolictví

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 216 s., 212 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Neočekávaná cesta je velmi osobním vyznáním Paula Williamse, anglického profesora religionistiky a bývalého čelného propagátora buddhismu, v němž vysvětluje důvody své konverze k římskokatolické církvi. Autor seznamuje čtenáře s vlastním duchovním vývojem a privátními souvislostmi svého obrácení. Jádro knihy nicméně spočívá nikoli ve výčtu soukromých důvodů příklonu ke katolictví, nýbrž ve věcné, filosoficko-teologické diskusi s buddhismem. Tu vede Williams z tradičních, novotomistických pozic a ostře v ní napadá buddhismus, především pro jeho sobecké pojetí člověka. Kromě polemiky s buddhistickým učením autor diskutuje i se současnou postmoderní filosofií a proti jejímu subjektivismu a relativismu klade víru v objektivní, jasně poznatelnou pravdu a mravní hodnoty.

České vydání je doplněno předmluvou Tomáše Halíka.


Pavlína Springerová

Analýza vývoje a činnosti moravistických politických subjektů v letech 1989-2005

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 260 s., 212 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Nedílnou součást našeho polistopadového vývoje tvořila „moravská otázka", jež nalezla svou intenzivní politickou artikulaci v rámci moravistických subjektů hájících specifickou pozici Moravy. Tato kniha předkládá první komplexní analýzu vývoje a činnosti moravistického proudu v období mezi lety 1989 až 2005. Důraz je kladen zejména na nejvýznamnější moravistický subjekt Hnutí za samosprávnou demokracii-Společnost pro Moravu a Slezsko a jeho nástupnická uskupení. Opomenuta však nezůstává ani paralelní linie vývoje sledující ostatní moravistické strany a hnutí a jejich mnohdy komplikované vzájemné vztahy. Práce se soustředí především na pojmenování důvodů polistopadového nárůstu moravismu, rozbor klíčových aktivit subjektů hájících moravské zájmy a analýzu moravistických postojů vůči konkrétním akcentovaným tématům, jako byly např. státoprávní ideje, názory na ne/existenci moravského národa či vztah k EU. V neposlední řadě kniha rozbírá příčiny úpadku tohoto politického proudu, jenž v roce 1996 definitivně ztrácí parlamentní zastoupení a v následujících letech marně usiluje o návrat na politickou scénu.

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. je vedoucí Katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a členkou Kabinetu ibero-amerických studií FF UHK. Zabývá se latinskoamerickými politickými systémy se zaměřením na andskou oblast, postavením Latinské Ameriky v systému mezinárodních vztahů, politickým systémem Španělska, otázkou dekolonizace Západní Sahary a v neposlední řadě také problematikou regionálních moravistických politických uskupení. Publikovala více než dvacet odborných statí, kapitol či editovaných knih a je spoluautorkou dvou monografií.


Věra Stojarová

Security perspectives on the Western Balkan countries

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 124 s., 152 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

This volume aims at an analysis of security perspectives on the Western Balkan countries which reflects military, political and societal, economic and environmental security issues. The first chapter, written by Richard Stojar from University of Defence details military security threats. The second chapter is written by Miroslav Mareš, a security expert from FSS MU, and reflects political-societal issues in the region. The third chapter was authored by Věra Stojarová, who also lectures at FSS MU and deals with economic security. The final chapter was written by Srdjan Prtina and focuses on environmental issues.

Authors: Věra Stojarová, Miroslav Mareš, Richard Stojar, Srdjan Prtina


Peter Burke

Co je kulturní historie?

Dokořán, brož., 220 s., 265 Kč

Kniha je stručným a čtivým úvodem do disciplíny zvané kulturní historie. Definuje kulturní historii, seznamuje s jejím předmětem, vznikem, metodami, klíčovými tématy a otázkami, hlavními představiteli a díly, a to v celosvětovém měřítku. Autor, který je emeritním profesorem tohoto oboru na univerzitě v Cambridgi, sleduje vývoj této disciplíny od tzv. klasického období (1800-1950), přes reakci marxistů a následnou renesanci tohoto oboru v 70. letech 20. století (tzv. nová kulturní historie) až do současnosti. Pozornost je věnována také vztahu mezi kulturní historií a příbuznými vědními disciplínami, z nichž některé se z ní vyvinuly a postupně se osamostatnily. Nechybí ani zamyšlení nad budoucností kulturní historie či chronologický přehled stěžejních děl tohoto oboru od počátků a do dnešní doby.

www.dokoran.cz


Vojtěch Bednář

Internetová publicistika

Grada, brož., 216 s., 279 Kč

Praktický průvodce pro publicisty přibližuje technické nástroje k publikování on-line a funkční a obchodní modely on-line médií. Popisuje základní pravidla pro tvorbu textu k on-line publikaci a poskytuje čtenářům ucelený pohled na internetová média nejen v českém prostředí. Přináší informace potřebné k samostatné tvorbě a publikaci autorských děl na webu i ke spolupráci s redakcemi on-line médií.

Publikaci jistě ocení všichni studenti žurnalistiky a mediálních studií, publicisté pracující s on-line médii a píšící pro ně a lidé zajímající se o problematiku fungování žurnalistiky v prostředí internetu.

www.grada.cz


Lenka Krejčová

Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících

Grada, brož., 232 s., 259 Kč

Publikace se primárně zabývá procesem socializace a rozvojem sociálních dovedností dospívajících v prostředí střední školy. V této souvislosti se věnuje také motivaci středoškolských studentů ke školní práci, interakci s vrstevníky i učiteli, výskytu rizikového chování ve škole a jeho prevenci. Prezentované informace jsou založeny na soudobých tuzemských i zahraničních výzkumech i současné praxi středních škol v ČR.

Publikace je určena studentům učitelství a učitelům se zaměřením na terciární vzdělávání. Mohou z ní čerpat také studenti psychologie a pedagogiky, kteří se věnují práci s dospívajícími. V neposlední řadě je užitečná poradenským pracovníkům, kteří působí ve školských poradenských zařízeních.

www.grada.cz


Jan Sokol

Etika a život

Pokus o praktickou filosofii

Vyšehrad, brož., 240 s., 248 Kč

Prof. Jan Sokol, filosof, překladatel a pedagog, se v knize věnuje snad nejzávažnější otázce: Jak žít dobře? Dle autora chce kniha „přispět ke zřetelnějšímu rozlišování mravně významných fenoménů, aby se o nich dalo přesněji uvažovat a smysluplně hovořit; připomenout změněnou situaci, v níž se jako jednající lidé dnes pohybujeme: situaci ,globalizovaného' světa, kde hrají stále významnější roli instituce; a vyjít vstříc naléhavé potřebě společných východisek či základů univerzální a ,všelidské' mravnosti, jak ji tyto proměny vyvolávají". Tuto potřebu podle J. Sokola nemohou naplnit mravní systémy pozitivních náboženství, ale je třeba užít „prekérnějších postupů praktické filosofie". Ve svých úvahách vychází z širokého spektra filosofické tradice, historických zkušeností i z výsledků biologických a antropologických věd.

www.ivysehrad.cz


Jiří Beneš

Nevystižitelný bůh?

Vyšehrad, váz., 288 s., 288 Kč

Kniha obsahuje biblické rozhlasové pořady, které moderuje Petr Vaďura. Autor, ThDr. Jiří Beneš, český teolog, biblista a starozákoník, žák profesora Jana Hellera, hledá odpovědi na otázky smyslu bolesti a utrpení, zkoumá lidské nitro a nahlíží, co o sobě odhaluje Hospodin. Jedinečnost Benešova přístupu k biblickému textu je v preciznosti a v poctivosti, s níž jej zkoumá. Nebojí se klást si otázky, na něž nezná odpovědi, aby se mohl znovu důkladně zabývat místem či problémem, kterému je těžké porozumět. Beneš se nechá vést slovem a promýšlí jeho význam. Po vzoru židovských rabínů dává průchod asociacím, které v něm hebrejský tvar konkrétního pojmu vyvolává. Důsledkem tohoto přístupu je skutečnost, že čtenář i známá místa Bible začíná chápat nově a v nečekaných souvislostech. Pro Beneše je Bible kniha živá, skrze niž promlouvá Hospodin. Její četba nemá vést ani tak k novým poznatkům či intelektuálnímu potěšení, nýbrž především k proměně našich postojů a vztahů.

www.ivysehrad.cz


Jana Soukupová

Nepoddajní aneb nešlo to jinak

Příběhy jihomoravských disidentů v 70. a 80. letech 20. století

Host, brož., 268 s., 239 Kč

O českém disentu vyšla již řada knih i studií. Většinou se však jednalo o pohled historiků a v centru pozornosti stála pražská skupina chartistů. Kniha Jany Soukupové nabízí jiný pohled. Cíleně mapuje situaci disentu v Brně a na jižní Moravě a její reportáže-portréty vycházejí z autentických vzpomínek samotných aktérů. Příběhy disidentů vytvářejí plastický obraz moravských opozičních aktivit v době normalizace a ukazují, že zde vyrostla řada osobností, které pak v mnoha oblastech ovlivnily i polistopadový vývoj u nás. Kniha je specifická i tím, že autorka sama byla součástí tohoto hnutí, což jí umožňuje pohlížet na jednotlivé aktéry i události zevnitř. Čtenáři se zde setkají s příběhem Jaroslava Šabaty, Petra Cibulky, Evy Trúdy Vidlařové a mnoha dalších, stejně jako se studentskými či kulturními protirežimními aktivitami, brněnskou hudební novou vlnou, Ochotnickým kroužkem i koncertem zpěvačky Nico v brněnském hospodském sálku.

www.hostbrno.cz

Revue Politika 3/2011
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Diskuse


nahoru