Úvodní stránka  »  Články

Knižní novinky 12/2010

Komerční prezentace

29. 12. 2010
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Stanislav Balík, Jiří Hanuš a kol.

Primasové katolické církve

Země střední Evropy v čase komunismu

Centrum pro studium demokracie a kultury, váz., 212 s., 253 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Publikace přináší v českém i středoevropském prostředí unikátní perspektivu - zkoumá životy a roli primasů katolické církve v Československu, Polsku, Maďarsku, NDR, Rakousku a na Ukrajině v druhé polovině dvacátého století v čase komunismu v komparativním pohledu. Kniha si všímá až zarážejících rozdílů mezi první a druhou generací primasů. Jednotlivé příspěvky jsou věnovány kardinálům Josefu Beranovi, Jozefu Mindszentymu, Štefanu Wyszynskému, Josyfu Slipyjovi, Františku Tomáškovi, Józefu Glempovi, László Lékaiovi, Franzi Königovi a arci­biskupům Alfredu Bengschovi či Pavolu Peteru Gojdičovi.


Věra Stojarová, Miroslav Mareš, Richard Stojar, Srdjan Prtina

Security perspectives on the Western Balkan countries

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož, 124 s., 152 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

This volume aims at an analysis of security perspectives on the Western Balkan countries which reflects military, political and societal, economic and environmental security issues. The first chapter, written by Richard Stojar from University of Defence details military security threats. The second chapter is written by Miroslav Mareš, a security expert from FSS MU, and reflects political-societal issues in the region. The third chapter was authored by Věra Stojarová, who also lectures at FSS MU and deals with economic security. The final chapter was written by Srdjan Prtina and focuses on environmental issues.


Andrzej Nowak

Impérium a ti druzí

Rusko, Polsko a moderní dějiny východní Evropy

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož, 264 s., 229 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Kniha Impérium a ti druzí je fascinujícím průřezem moderními dějinami středovýchodní Evropy, v němž se neustále střídají perspektivy imperiálního centra (Moskvy a Petrohradu) a jeho „západních periferií". Publikace představuje výběr esejů uznávaného odborníka na tento region a průkopníka pohledu na jeho dějiny z hlediska tzv. „imperiologie", polského historika Andrzeje Nowaka. První část je věnována historii i současnosti ruského uvažování o vztahu k „Západu", o místě a dějinné roli impéria a o paradigmatech ruské politiky vůči „blízkému zahraničí". Druhá část zahrnuje tři studie „imperiální praxe" carského Ruska 18. a 19. století. Poskytuje jedinečné a ilustrativní vhledy do příběhů lidí - jak obětí, tak budovatelů impéria - a míst rozesetých na obrovském prostoru mezi Vladivostokem a Vislou. Poslední sekce knihy se vyznačuje opačnou perspektivou - jde o analýzu role a politiky Polska směrem k východu a jeho opakovaných pokusů o vytvoření alternativního geopolitického řešení pro prostor středovýchodní Evropy.


Stanislav Balík a kol.

Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož, 288 s., 212 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se dočkaly řady přívlastků, jako např. přelomové či překvapivé. Jejich výsledky jsou označovány jako nečekané a revoluční, odrážející jasný vzkaz veřejnosti politické elitě. Publikace Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010 se snaží volební proces analyzovat v co největší možné šíři. Knihu lze rozdělit do tří pomyslných oddílů. První se věnuje okolnostem, jež volbám předcházely: vývoji politických stran a stranického systému ve volebním období 2006-2010 a otázce neuskutečněných předčasných voleb 2009. Ve druhém oddílu se nacházejí texty věnované samotným volbám 2010: otázce volebních programů, volební kampani jednotlivých stran, roli médií v kampani, volebním průzkumům, využití preferenčních hlasů, vlivu osobnosti kandidáta na rozhodování voličů a volební geografii, tedy územnímu rozložení volebních výsledků. Poslední oddíl je reprezentován jedinou kapitolou, která se zabývá možnostmi eventuálního volebního inženýrství aplikovaného na volby 2010.


Petr Fiala, Markéta Pitrová

Evropská unie

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož, 808 s., 508 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Nejprodávanější a nejkomplexnější publikace o Evropské unii v České republice, její první vydání nechybí v žádné z odborných knihoven. Autoři - renomovaní badatelé v oblasti evropské politiky - seznamují čtenáře s historií evropského integračního procesu, s vývojem, současnou podobou a funkcemi jednotlivých evropských institucí a s tím, ve kterých oblastech (politikách) a jakým způsobem Evropská unie působí. Kniha je zdařilou kombinací politologické analýzy a velkého množství informací. Formou srozumitelně napsaného a přehledně členěného textu nabízí kvalitního průvodce problematikou Evropské unie. Publikace nyní vychází ve druhém, aktualizovaném, výrazně doplněném a přepracovaném vydání. Zahrnuje události až do roku 2008 a čtenáři v něm rovněž naleznou řadu nových dat, grafů a tabulek, a navíc praktický jmenný a předmětový rejstřík. Kniha je určena nejen odborníkům, vysokoškolským studentům a profesionálům zabývajícím se z různých hledisek evropskou integrací, ale také širší veřejnosti, která má zájem získat co nejvíce kvalifikovaných informací o Evropské unii.


Hynek Fajmon

Margaret Thatcherová a její politika

Centrum pro studium demokracie a kultury, váz., 392 s., 338 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Margaret Thatcherová je fascinující a inspirativní osobností moderní světové politiky. „Konzervativní revoluce", kterou zahájila v osmdesátých letech, změnila tvář Velké Británie a později i východní Evropy. Kniha poslance Evropského parlamentu Hynka Fajmona Margaret Thatcherová a její politika vychází při příležitosti osmdesátých pátých narozenin bývalé premiérky. V úspěšné „politické biografii" se autorovi (jenž původně vystudoval historii) podařilo skvěle skloubit důkladnou práci historika s rozhledem a zkušenostmi aktivního politika hájícího pravicové hodnoty. Druhé vydání knihy, jež poprvé vyšla v roce 1999, autor podstatně rozšířil a doplnil o kapitolu věnovanou působení a rozsáhlé spisovatelské činnosti Margaret Thatcherové po roce 1990, kdy odešla z aktivní politiky. Podstatně jsou rozšířeny i závěrečná chronologická příloha a slovníček nejvýznamnějších představitelů „thatcherismu". K českému čtenáři se tak dostává první kompletní biografie političky, jejíž odkaz je stále živý a inspirativní. S bohatou obrazovou přílohou.


Ondřej Beránek

Ignác Goldziher - vězeň z Budapešti

Život a dílo zakladatele islamologie

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož, 228 s., 212 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Souhrn dnešních znalostí o vývoji islámu nestojí ani zdaleka na takové úrovni, abychom mohli s klidem v duši přehlížet klíčové práce dřívějších generací. Tím méně, jedná-li se o práce zakladatele vědecké islamologie, maďarského žida Ignáce Goldzihera (1850-1921). Vědecká Evropa mu už za jeho života ležela u nohou - mohl se stát profesorem v Cambridgi, Oxfordu či Paříži. Muslimští učenci z celého Blízkého východu se k němu obraceli o radu. Goldziher se přesto rozhodl zůstat a vědecky „živořit" v Budapešti, a to i navzdory vzmáhající se vlně antisemitismu. Kniha arabisty a islamologa Ondřeje Beránka přináší informace z Goldziherova nevšedního života zpracované na základě jeho deníků, korespondence a vzpomínek jeho studentů a kolegů a obsahuje také pojednání o jeho vědecké tvorbě. V příloze jsou vůbec poprvé v češtině představeny překlady některých Goldziherových nejzásadnějších děl o formování a aspektech islámu. Kniha je tak cenným zdrojem informací nejen pro zájemce o dějiny islámu a islamologie, ale také pro čtenáře se zájmem o religionistiku a politické a duchovní dějiny Maďarska přelomu 19. a 20. století.

Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D., vystudoval arabistiku a dějiny a kulturu islámských zemí na Univerzitě Karlově. Stejným oborům se v letech 2005-2009 věnoval nejprve na Harvard University a poté na Brandeis University ve Spojených státech. K jeho dalším pracím patří například Saúdská Arábie: mezi tradicemi a moderností (2007) a Dvojí tvář islámské charity (2008, spolu s Pavlem Ťupkem). V současnosti působí jako vedoucí blízkovýchodního centra na Metropolitní univerzitě Praha.


Søren Kierkegaard

Z deníků a Papírů

Centrum pro studium demokracie a kultury, váz., 420 s., 338 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Výběr z bohaté sbírky Kierkegaardových deníků a tzv. Papírů sestavený překladatelkou Marií Mikulovou Thulstrupovou přibližuje českému čtenáři autorův privátní myšlenkový svět, a nabízí tak velice zajímavý kontext pro četbu a interpretaci jeho spisů. Kniha zahrnuje Kierkegaardovy filozofické a teologické názory, poznámky o antice a Sókratovi, komentáře k Schopenhauerovi, zápisky věnované otci, svědectví o bojích s žurnalisty, dále pak reflexe o biskupu Mynsterovi a úvahy o sobě samém. Velká část výběru patří Kierkegaardovým poznámkám o jeho vztahu ke snoubence Regině, s níž se rozešel kvůli své „těžkomyslnosti". Kniha jistě zaujme všechny čtenáře Kierkegaardova díla, ať už jej vnímají v prvé řadě jako filozofa, nebo jako křesťanského myslitele, neboť je vůbec prvním výborem z Kierkegaardových deníků a Papírů, který v českém jazyce vychází.


Petr Fiala

Politika, jaká nemá být

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož, 164 s., 149 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

„Možná máte také pocit, že s politikou není něco v pořádku. Nemluvím ovšem k těm z vás, kteří jste takový dojem měli vždy a politiku považujete za špatnou, nezajímavou a nepotřebnou. Hluboce se mýlíte, samozřejmě, vždyť politika je nezbytná součást života společnosti, je důležitá a může a má být dobrá. Kdybych si myslel něco jiného, jistě bych o ní nenapsal tolik textů. Pokud jste ale přesvědčeni o důležitosti politiky, zajímá vás její kvalita, jen máte pocit, že se v poslední době nějak „pokazila", že je jiná a že se v ní a jejím prostřednictvím neřeší ty problémy, které jsou podstatné, že je stále obtížnější věřit nějaké straně, že opravdu udělá to, co slibuje, že jsou politici jaksi horší než dříve, že jde mnohem více o konkrétní ekonomické zájmy než o hledání řešení, jež je dobré pro společnost, že je v politice najednou nějak moc nevůle, byrokracie, korupce a nenávisti - pak vás zvu k četbě této knihy."

autor v úvodu knihy

Petr Fiala (1964), politolog a historik, od roku 2004 rektor Masarykovy univerzity. Zakládal a vedl několik politologických pracovišť, v současnosti je profesorem na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií a řídí Institut pro srovnávací politologický výzkum na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Působil také v různých veřejných funkcích, je mj. členem rad jmenovaných vládou nebo volených parlamentem. Ve své vědecké práci se věnuje především srovnávací a evropské politice, jeho knihy a texty se setkávají s velkým ohlasem nejen v rámci politologie.


Dan Diner

Porozumět dvacátému století

Centrum pro studium demokracie a kultury, váz., 220 s., 253 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Kniha podává univerzální výklad dějinných událostí, které se odehrály v „krátkém", ale na změny bohatém dvacátém století (1914-1989). Dan Diner nevrší jen nová fakta, ale předkládá originální interpretace důležitých událostí a odhaluje doposud skryté souvislosti, které spoluvytvářely dramatické dějinné příběhy. Kniha pojednává o základních tendencích minulého století, k nimž patří zejména ideologizace politiky, převratné účinky nového způsobu vedení boje v obou světových válkách a rostoucí vliv USA. Vysvětluje též rozhodující děje dvacátého století a jejich následky: intervenční války, pokusy o revoluční uchopení moci, úpadek demokratické politiky, masové vraždění, pogromy a genocidy, národní socialismus a stalinismus, studenou válku jako období neutralizace konfliktu velmocí a v neposlední řadě též proces dekolonizace a evropské integrace. Předností publikace je zasazení interpretace do širšího rámce moderních dějin od sklonku 18. století, důraz na nově chápané politicko-kulturní dějiny a především schopnost autora přemýšlet o vztazích mezi pamětí, stereotypy historického výkladu a naší možností porozumět dějinám.

Dan Diner (1946) je německý historik a politický komentátor, pracuje na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě jako profesor soudobých evropských dějin. Je současně vedoucím Institutu Simona Dubnowa pro židovské dějiny a kulturu v Lipsku. Ve svých knihách a článcích se profiluje jako znalec světových dějin 20. století a dějin Německa, jako obhájce izrael ské politiky a jako kritik antiamerikanismu.


Maciej Ruczaj, Maciej Szymanowski (eds.)

Pravým okem

Antologie současného polského politického myšlení

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož, 204 s., 212 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Po roce 1989 „jsme chtěli vstoupit do postmoderního ráje, jehož brány byly před námi tak dlouho uzavřeny. Chtěli jsme se přitulit k matce Evropě..., být bezstarostnými, šťastnými obyvateli Venuše, planety, kde budeme osvobozeni od tíhy zodpovědnosti za vlastní budoucnost." Antologie Pravým okem je záznamem procesu dekonstrukce této iluze a zpochybnění dogmat prvních let éry transformace v Polsku, ale i v celé střední Evropě.

Musíme se vzdát vlastních politických a kulturních tradic, abychom se stali pravými Evropany? I když se chceme dívat vpřed, proč musíme nutně zapomenout na minulost? Znamená evropská integrace, že mizí zodpovědnost za vlastní státnost? Tyto otázky si kladou nejvýznamnější polští konzervativní a konzervativně-liberální komentátoři a publicisté. Jejich hlas je v Polsku posledních let stále více slyšet: „sémantická revoluce" ve veřejné debatě, jejímiž strůjci byli autoři textů této antologie, je jedním ze zdrojů pádu post komunistické levice a zdrcující převahy pravicové a středo-pravicové orientace na polské politické scéně od roku 2005. Platnost jejich úvah však není omezena pouze na polské prostředí: tyto texty mají za úkol provokovat a vybízet k zamyšlení i nad dilematy české a světové politiky.

V zahraničí je současné Polsko často vnímáno jednostranně - očima levicově-liberálních elit. Podívejte se na ně nyní „pravým okem".


Maciej Ruczaj (ed.)

Návrat člověka bez vlastností

Krize kultury v současné polské esejistice

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož, 212 s., 212 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Kniha zprostředkovává českému čtenáři nejvýraznější esejistické texty poslední dekády věnované kulturním a filozofickým dilematům současné postmoderní společnosti. Jednotlivé texty předních polských filozofů, teologů a spisovatelů se zaměřují na témata jako krize hodnotového systému západní společnosti, role náboženství či hlavní myšlenkové proudy postmoderního světa. Texty na jedné straně umožňují vhled do v Česku nepříliš známého prostředí polské kulturně-filozofické debaty, na straně druhé se vyjadřují k problémům, které stejnou měrou postihují českou i polskou společnost.


Marek Babic

Od antiky k stredoveku

Dejiny neskorého rímskeho cisárstva medzi rokmi 284-476

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 322 s., 338 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Publikácia si kladie za cieľ voviesť čitateľa do vzdialeného historického obdobia neskorej antiky. Je koncipovaná tak, aby poskytla orientáciu v komplikovanom čase a na rozľahlom priestore, kde na seba narazili veľké civilizačné okruhy klasickej a kresťanskej kultúry, rímskeho a barbarského sveta. Témy christianizácie a barbarizácie spoločnosti sú preto dvoma nosnými piliermi knihy. Autor sa opiera hlavne o antické literárne svedectvo a interpretuje ho v kontexte moderného výskumu. V knihe sú naznačené hlavné otázky doby, ktorá bola ešte v polovici 20. storočia vnímaná len ako úpadková forma antiky a začiatok „temného" stredoveku. Dnes sa táto historická epocha teší veľkému záujmu nielen historikov, ale aj teológov, filozofov, jazykovedcov a vôbec všetkých vedcov, ktorí sa obracajú ku koreňom dnešného krízou zmietaného západného sveta.

Mgr. Marek Babic, PhD. (1974), vyštudoval históriu a klasickú filológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti je vedeckým a pedagogickým pracovníkom na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde sa špecializuje na neskorú antiku a klasické jazyky. Je autorom viacerých štúdií, ktoré sa venujú historickému obdobiu neskorého rímskeho cisárstva a dielu sv. Augustína. Popri Márii Novotnej, Janovi Burianovi, Radislavovi Hoškovi a iných autoroch sa spolupodieľal na tvorbe vysokoškolskej učebnice s názvom Dejiny a kultúra antického Grécka a Ríma (2006). V r. 2007 bol hosťujúcim vedcom na prestížnej Faculty of Classics, University of Cambridge, kde zhromažďoval primárne aj sekundárne pramene k tejto knihe.


Petr Kratochvíl

Původ a smysl národního zájmu

Analýza legitimity jednoho politického konceptu

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 212 s., 187 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Autor přináší čtivou analýzu jednoho z nejaktuálnějších konceptů politické teorie - národního zájmu. Jeho cílem je především kriticky se vyrovnat se současným pojetím národního zájmu a poukázat na vztah národního zájmu a politické legitimizace. Tento vztah byl histo ricky pro konceptualizaci národního zájmu zcela klíčový. Ovšem v průběhu dvacátého století se vazba mezi zájmem politického společenství a jeho legitimitou přerušila, což s sebou neslo řadu negativních důsledků. Studie se snaží tuto vazbu obnovit a dokládá potřebnost nového pojetí národního zájmu jak v (mezinárodní) politické teorii, tak i v politické praxi.

Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D. pracuje jako zástupce ředitele Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Přednáší na řadě univerzit, např. na Vysoké škole ekonomické a Metropolitní univerzitě Praha. Je šéfredaktorem odborného časopisu Perspectives, The Review of International Affairs a předním českým expertem na poli teorie mezinárodních vztahů a teorie evropské integrace. Je autorem zhruba šesti desítek monografií, editovaných knih, kapitol a odborných statí.


Martin T. Zikmund

Petr Pithart - ptám se, tedy jsem

Portál, váz., 280 s., 359 Kč

Knižní rozhovor mapuje v osobě svého protagonisty životní příběh a myšlení jedné z významných postav generace, která přišla na svět během druhé světové války a osobnostně dozrávala v letech šedesátých. Levicové ladění, které si Petr Pithart odnesl z domova, přispělo jen částečně k jeho komunistické epizodě (1960-1968), za níž následovalo vystřízlivění. Své zkušenosti ze dvou historických mezníků, které se odrazily na politické realitě této země a morálním profilu národa (1968 a 1989), popsal už v knihách Osmašedesátý (1978) a Devětaosmdesátý (2009). V tomto knižním rozhovoru je však tón ještě osobnější a důvěrnější.

www.portal.cz


Marek Orko Vácha

Kéž bych pod hvězdami dobře odtančil svůj tanec

Cesta, váz., barevné fotografie, 200 s., 268 Kč

„Neuvidíte-li zázraky a divy, říká Kristus, neuvěříte. Přál bych si, abych se uměl dívat kolem sebe, abych viděl. Kéž bych svůj život zde, nebe a hvězdy, květiny a motýly vnímal jako zázrak, jako něco nesamozřejmého, jako něco, co by nemuselo být. Kéž bych příběh Země včlenil do svého osobního příběhu. Kéž bych pod hvězdami dobře odtančil svůj tanec."

„Smysl utrpení nám zůstane navždy skrytý. Když se neumíme dorozumět mezi sebou, člověk s člověkem, jak bychom si mohli namlouvat, že porozumíme nevyzpytatelným soudům a nevystopovatelným cestám Božím?"

„Když svatý František kázal ptákům a svatý Antonín rybám, byl to skutečně jen symbol, nebo tito světci prostě kázali evangelium všemu stvoření a nerozlišovali příliš mezi posluchači?"

www.cestabrno.cz


Denis Hay

Evropa pozdního středověku 1300-1500

Vyšehrad, váz., 416 s., 448 Kč

Předposlední svazek edice Dějiny Evropy přibližuje bouřlivé období evropských dějin poznamenané válkami, náboženskými nepokoji, ale i významnými objevy a cestami, které zásadním způsobem rozšířily obzory Evropanů. Autor zde zvláštní pozornost věnuje mimo jiné počínající renesanci a renesanční kultuře v jejím vztahu ke kultuře „středověku", zabývá se vznikem a rozvojem literatury v národních jazycích či formováním mohutnící laické spirituality. Řadu detailních vhledů přináší také v oblasti dějin hospodářských, zaobírá se rozvojem měst, vývojem mezinárodního obchodu a bankovnictví, či dějinami církevními, zejména velkým schizmatem a vztahem mezi papežstvím a konciliárním hnutím. Sleduje přitom nejen dějiny „centra", ale v širší míře i „okrajových částí" Evropy, zemí střední a východní Evropy, včetně zemí českých (vláda Karla IV., husitské hnutí, Jiří z Poděbrad atd.). Právě ty ostatně v tomto období výraznou měrou ovlivnily chod celoevropské historie.

www.ivysehrad.cz


Harold S. Kushner

Překonat strach

Jak se radovat ze života ve světě plném hrozeb

Vyšehrad, váz., 192 s., 248 Kč

Mnoha lidem se dnešní svět jeví jako děsivý a plný hrozeb a nechávají se ovládat četnými obavami a strachy. Harold S. Kush­ner se svou novou knihou snaží na tuto skutečnost reagovat a nabízí způsob, jak se se strachem vypořádat. Kushner strach nezlehčuje ani nepopírá, upozorňuje však na to, že pokud nechceme ztratit příležitost žít svůj život naplno a radostně, je třeba se snažit strach zvládnout. Rozebírá konkrétní a nám všem známé obavy a na konkrétních příkladech nabízí strategie, jak se s nimi vypořádat. Vyjadřuje se ke strachu z terorismu, přírodních katastrof a strachu, že lidstvo zničí samo sebe. Radí, jak si počínat s běžnými lidskými obavami, které během života pravděpodobně potkají každého z nás: strachu z náhlých změn, ze ztráty práce a vztahu, strachu ze stárnutí a smrti. Příklady lidí, kteří se více či méně dobře vypořádali se svým strachem, čerpá z Bible, moderní literatury i z vlastní praxe.

www.ivysehrad.cz


Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner

Superfreakonomics

Skrytá ekonomie všeho. O globálním ochlazování, vlasteneckých prostitutkách a o tom, proč by si sebevražední atentátníci měli kupovat životní pojistku

Dokořán, překlad Petr Holčák, váz. s přebalem, 256 s., 350 Kč

Po čtyřech letech od vydání veleúspěšného titulu Freakonomics - Potrhlá ekonomie (česky vyšlo pod zavádějícím názvem Špekonomie) se ekonom Steven D. Levitt a žurnalista Stephen J. Dubner vrátili navazující knihou Superfreakonomics - Skrytá ekonomie všeho. Autoři se v této knize nespokojují s originální aplikací mikroekonomicko-psychologické analýzy na řadu dalších aktuálních nebo nedávných jevů a událostí, ale míří dál. Ukazují, jak lze některé zásadní problémy světa včetně například globálního oteplování eliminovat bez vynaložení obrovských nákladů jednoduše tím, že se spolehneme na tvůrčí myšlení a inovační schopnosti lidí. V Superfreakonomics se dozvíme odpovědi na zdánlivě výstřední až neslušné otázky typu „proč by si měli sebevražední atentátníci kupovat životní pojistky", „co mají společného hurikány s infarkty a úmrtími na dálnicích", „jaký vliv na kriminalitu má televize" nebo „proč odjet autem z pátečního večírku bývá méně nebezpečné než jít domů pěšky".

www.dokoran.cz


Niklas Frank

Moje německá matka

Práh, váz., 400 s., více než 50 dokumentárních fotografií, 399 Kč

Autor je synem válečného zločince Hanse Franka - generálního guvernéra Polska - popraveného v Norimberském procesu. V historii bychom našli jen málo příkladů, kdy syn zúčtovává tak nesmlouvavě se svými zločinnými rodiči. Otcem Niklase Franka nebyl nikdo menší, než nacista Hans Frank - generální guvernér Polska a jeden z nejtěžších válečných zločinců, odsouzený k smrti v Norimberském procesu. Jeho matka Brigita, zvaná též „polská královna", byla ztělesněním chladné krutosti. A právě takovou ji vykresluje v této své slavné knize.

Niklas Frank, narozen v roce 1939, pracoval přes dvacet let jako reportér časopisu STERN. Jeho první kniha Der Vater byla provokativním a rozruch vzbuzujícím zúčtováním s jeho otcem. Nositel Nobelovy ceny míru Elie Wiesel: „Tato kniha nám umožňuje posoudit odkaz viny a zármutku, který generace otců předala generaci dětí."

www.prah.cz


Nelson Mandela

Dlouhá cesta za svobodou

Autobiografie

Práh, váz. s přebalem, 600 s. + 32 s. obrazové přílohy, 690 Kč

Toto vrcholné dílo memoárové literatury, jehož se po celém světě prodalo 6 milionů výtisků, tuto strhující autobiografii prvního černošského prezidenta Jihoafrické republiky, bojovníka proti rasové segregaci a držitele Nobelovy ceny míru Nelsona Mandely, zachycující období od jeho narození v roce 1918 až po první všerasové volby roku 1994, lze současně číst jako poutavé dějiny jihoafrického osvobozeneckého hnutí i celé moderní Jižní Afriky. Přestože kvůli svým názorům strávil celkem dvacet sedm let ve vězení a boji za svobodu byl nucen obětovat veškerý osobní život, Mandela vůči svým bílým utiskovatelům nezahořkl, nikdy neopustil myšlenku mezirasového smíru a zasadil se o pokojný přechod k vládě černošské většiny. Jeho vyprávění se čte jako detektivní román, vyznačuje se velkou otevřeností, nepostrádá smysl pro humor, paradox a ironii.

www.prah.cz


Vít Hloušek, Lubomír Kopeček

Politické strany

Původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě

Grada, brož., 320 s., 399 Kč

Už více jak dvě desetiletí uplynula od pádu železné opony a proměny komunistických diktatur v demokracie. Dnes státy západní a střední Evropy sdílejí společný politický prostor Evropské unie. Vytváří to fascinující příležitost pro analýzu podobností a rozdílů mezi nimi. Tato kniha se zaměřuje se zaměřuje na problematiku politických stran, které jsou pro fungování demokracie mimořádně důležité. Společně nastiňuje západoevropské strany a jejich středoevropské protějšky, což zahrnuje detailní analýzu stranických aktérů v České republice, Maďarsku, Polsku, na Slovensku a ve Slovinsku. Jednotlivé kapitoly komplexně mapují sociální demokraty, zelené, krajní levici, konzervativce, liberály nebo krajní pravici. Čtenář tak může sledovat původ, ideologii, proměny a mezinárodní vazby jednotlivých stran v evropské perspektivě. O významu knihy svědčí i skutečnost, že původně vyšla v prestižním britském nakladatelství Ashgate.

www.grada.cz


Karel Müller, Šárka Laboutková, Petr Vymětal

Lobbing v moderních demokraciích

Grada, brož., 256 s., 349 Kč

Ačkoli je lobbing veřejností nazírán jako něco podezřelého, jedná se o běžnou součást fungování liberálních demokracií, která přináší celé společnosti jak řadu výhod, tak i potenciálních problémů. Velmi úzce je spojen s problematikou reprezentace zájmů, se zájmovými skupinami a fungováním občanské společnosti. Kniha Lobbing v moderních demokraciích osvětluje roli lobbingu jako jedné z možných legitimních a legálních technik prosazování vlivu v moderních demokraciích. Zabývá se popisem lobbistické praxe ve vybraných kontextech. Publikace je určena zejména studentům humanitních a sociálně vědních oborů, odborným pracovníkům, pracovníkům veřejné správy, lidem zaměstnaným ve veřejném, firemním i neziskovém sektoru.

www.grada.cz


Josef Kandert

Náboženské systémy

Člověk náboženský a jak mu porozumět

Grada, brož., 200 s., 289 Kč

Náboženství je sociálním a kulturním jevem, provázejícím vznik a vývoj všech lidských společenství, systémem představ, s jehož pomocí člověk vstupuje do kontaktu s bytostmi, jevy a silami lidskými smysly nepoznatelnými, nacházejícími se mimo reálný čas a prostor. Kniha se pokouší najít společného jmenovatele, s jehož pomocí by mohla srovnávat náboženské systémy. Vychází ze čtyř základních typů náboženského chování, jak je definovala sociální antropologie - je to soubor představ: 1. o světech duší a duchů, 2. o světech kouzlení a čarování, 3. o světech mnoha božstev a 4. o světech jediného boha. Jejich popis má čtenáři umožnit, aby se orientoval v představách jiných věřících a aby porozuměl jejich náboženskému chování. Pokud budeme nahlížet na náboženské chování z pohledu příslušníků euroamerické postmoderní civilizace, pak je možné dodat, že náboženský systém a náboženské chování zajišťují člověku psychické bezpečí a jistotu v neustálém boji o přežití v okolním přírodním, kulturním a společenském prostředí.

www.grada.cz


Johann P. Arnason

Historicko-sociologické eseje

SLON, 204 s., 330 Kč

Kniha obsahuje texty o sociální teorii a historické sociologii, napsané od konce 80. let do roku 2005. Týkají se hlavně tří tematických okruhů. Ve dvou textech se autor zabývá otázkami sociologické teorie a ukazuje, že zanedbané nebo málo známé přístupy ke stěžejním problémům - v daných případech koncepce jednání v neomarxistické filosofii praxe a úvahy o moci v díle Eliase Canettiho - mohou mít velký význam pro reorientaci teoretických diskusí. Nejobšírněji, ve čtyřech statích, se rozebírá problematika modernity a modernizačních procesů. Celkový rámec pro tuto diskusi tvoří koncepce „různorodých modernit" (multiple modernities). Zvlášť poučné se zdá srovnání evropských forem modernity s východoasijskými. Komunistickou alternativu, která tak rozhodujícím způsobem poznamenala dějiny dvacátého století, je třeba pochopit v této souvislosti, ne jako revoltu proti modernitě. Třetí tematický blok tvoří dva texty věnované otázkám srovnávací civilizační analýzy.

www.slon-knihy.cz


Jan Keller

Sociologie organizace a byrokracie

SLON, dotisk 2. vydání, 182 s., 199 Kč

Sociologie organizace a byrokracie vychází opět po jedenácti letech. Kniha byla přepracována a rozšířena především ve dvou ohledech. Zatímco původní vydání z roku 1996 vycházelo primárně z francouzské literatury, toto nové vydání je postaveno především na literatuře anglosaské. Díky tomu bylo možno dát větší prostor směrům, jako je institucionalismus nebo kontingenční přístup. S tím souvisí i druhá změna. Kniha je obohacena o nejnovější literaturu, která reflektuje ústup organizační společnosti a organizačního člověka ve prospěch takzvané společnosti sítí. Odtud nejnaléhavější otázky dnešního výzkumu organizací: Jsou velké byrokratické organizace skutečně na ústupu? Ovlivní probíhající přechod firem na volnější síťové uspořádání také organizace v oblasti správní a sociální? A jak bude vůbec vypadat soužití masivních organizaci s měnlivými sítěmi?

www.slon-knihy.cz


Jan Keller

Nejistota a důvěra aneb k čemu je modernitě dobrá tradice

SLON, dotisk, 174 s., 220 Kč

Kniha se zabývá trojicí pojmů, s nimiž pracuje soudobá sociologie. Jde o koncepty sociálních sítí, sociálního kapitálu a důvěry. Autor ukazuje, proč právě tyto kategorie budí dnes tak velkou pozornost. Moderní společnost, pokud chce vůbec fungovat, potřebuje neustále oživovat klíčové prvky téměř již zapomenuté tradice. Sociální sítě, sociální kapitál i důvěra, to vše má sloužit jako náhražka pojištění proti sociálním rizikům. Dochází k tomu v době, kdy selhávají standardní pojistné mechanismy, na kterých spočíval sociální stát. Autor dokládá iluzornost těchto nadějí pomocí materiálů, které jsou výsledkem jeho historických, etnografických a sociálně kriminologických studií. Jsou sociální sítě ohroženy návratem ke klientelismu? Udržujeme přátelství hlavně kvůli byznysu? V čem je sociální kapitál asociální? Jsou bezdomovci sociálními kapitalisty? Jak zní vzorec bezmezné důvěry? V čem jsou naše rituá­ly bez užitku? Proč potřebuje modernita parazitovat na tradici?

www.slon-knihy.cz

Revue Politika 12/2010
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Diskuse


nahoru