Úvodní stránka  »  Články

Herman Van Rompuy: Euroskepticismus vede k válce

12. 11. 2010
Poslat do Kindlu

V tom případě by muselo 55 % Britů, kteří chtějí opustit EU, také chtít tajně začít další válku, že Hermane?

Myslel jsem si, že lidé z argumentace euroskepticismus = nacionalismus = válka dospívají, když jim je tak devatenáct. Zdá se, že prezident EU Herman Van Rompuy ne.

„V každém členském státě existují lidé, kteří se domnívají, že jejich země může v dnešním globalizovaném světě sama přežít," řekl německým posluchačům. „To je více než iluze: je to lež." Jistě, jen se podívejte na ty dlouhatánské fronty na podporu v nezaměstnanosti ve Švýcarsku nebo nepokoje způsobené nedostatkem jídla v Norsku.

„Dnes je největším nepřítelem Evropy strach. Strach vede k egoismu, egoismus vede k nacionalismu a nacionalismus vede k válce." Rakousko je ze strachu před švýcarskou anexí v permanentním stavu mobilizace, Švédsko zdvojnásobilo ochranu svých hranic před nájezdy norských komand.

Tyto výroky by byly hloupé a naivní i při studentské debatě. Když ale zaznívají od někoho, kdo je v pozici jako Van Rompuy, jsou především trapné.

„Dnešní nacionalismus není často kladným pocitem hrdosti na svoji vlastní identitu, ale negativním pocitem vnímání ostatních."

Opravdu? Během mých posledních tří návštěv, kdy jsem hovořil k americkému publiku, se mě v průběhu vždy někdo zeptal: „Kdy se sem přestěhujete a budete kandidovat?" Pokaždé jsem odpověděl stejně: „Miluji svoji zemi." A pokaždé to vyvolalo stejnou odezvu: nadšený aplaus. Američtí konzervativci, stejně jako konzervativci kdekoli jinde, chápou patriotismus jako něco, co vede lidi k tomu, že se nechovají sobecky. Je to základ našeho smyslu pro odpovědnost vůči lidem okolo nás. Patriot neznevažuje jiné země: povzbuzuje jejich pocit národní hrdosti a váží si jejich svobody.

Eurokraté, kteří s tímto konceptem bojují, by se měli podívat na to, jak si spojenci během dvou světových válek definovali své cíle. Ustavičně se opakovalo, že bojujeme za podstatu národů. Náš patriotismus nám dal schopnost přirozeného soucitu s těmi, jejichž vlast byla obsazena. Byl to právě patriotismus Británie - a anglosaské sféry -, jenž porazil dva pokusy spojit Evropu pod nadvládou tyranie a obnovil demokracii v jejích národech. Bez toho by EU nebyla možná. Dnes, více než kdy předtím, by se měl Herman Van Rompuy zastavit a o tomto faktu popřemýšlet.

Text Daniela Hannana z The Telegraph, 11. listopadu 2010, přeložila a redakčně upravila Iveta Frízlová.

Revue Politika 11/2010
Poslat do Kindlu

Diskuse


nahoru