Úvodní stránka  »  Články

Skončila Sarajevem éra nevinnosti?

Odpověď hledejte v nové knize Lubomíra Kopečka o české politice v letech 1989-1997

16. 11. 2010
Poslat do Kindlu

Kniha Éra nevinnosti. Česká politika 1989-1997 nabízí ucelené zachycení zajímavé doby, jejíž někteří aktéři mnohdy utvářejí i dnešek. Nahlédněte do nitra Občanského fóra, sledujte zrod české pravice a levice, výbušné spory kolem lustrací, ekonomické transformace či česko-slovenských vztahů, ale i zákulisí sestavování vlád nebo skandálů, které otřásly politickou scénou. Knihu vydalo nakladatelství Barrister & Principal.

Ukázku z knihy, věnovanou okolnostem a významu tzv. sarajevského atentátu, si můžete přečíst v Revue Politika 10/2010, rozhovor s autorem z pera Ondřeje Šlechty v Revue Politika 11/2010.

O knize

„Autorovi se podařilo napsat vynikající práci, která spojuje tři momenty: přitažlivě vedenou dějovou linku, věcně správné interpretace politických událostí a snahu jít pod povrch běžně tradovaných tvrzení a nakonec, nebo možná především, osobitost autorova pohledu."

Bohumil Pečinka, komentátor časopisu Reflex

„Lubomír Kopeček napsal skvělou knihu, jaká na českém knižním trhu dosud chyběla. Jeho Éra nevinnosti je prací vyváženou, výborně koncipovanou a především originální, jak napovídá již její titul. Vyhýbá se běžným výkladovým klišé a poutavě líčí éru, kdy česká politika teprve hledala svoji podobu, se všemi jejími tehdejšími nedostatky i přednostmi...

V čem byla tato éra nevinná? Jak může autor něco takového tvrdit o době, kdy privatizace obrovského objemu státního majetku nutně vedla k řadě korupčních excesů (jako např. causa Lizner), kdy ve sněmovně řádili Sládkovi republikáni a Miloš Zeman výhružně mluvil o ,spálené zemi'? Přesto však autor, jenž sleduje hlubší souvislosti, zvolil název velmi dobře. Byla to totiž rovněž éra, kdy ekonomická sféra byla ještě v plenkách a nemohla infiltrovat a ovládat politiku do takové míry, v jaké jsme toho svědky dnes. Neexistovaly propracované metody lobbingu a nebyly tak dokonale zorganizovány nejrůznější zájmové skupiny. Zdálo se, že mnohé lze změnit, nešířil se všeprostupující politický cynismus. V politice se pohybovala řada idealistů, kteří dělali politiku skutečně pro politiku, nikoli pro peníze...  Ano, byla to éra v mnohém naivní a nezkušená, a tedy svým způsobem i ,nevinná'.  Bylo to éra jedinečná, a stejně tak jedinečná je i kniha Lubomíra Kopečka."

František Mikš, šéfredaktor časopisu Kontexty

O autorovi

Lubomír Kopeček (1975) je docentem politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Věnuje se hlavně české politice a teorii a praxi moderních demokracií a diktatur. Je autorem nebo spoluautorem několika knih, mimo jiné Konfliktní demokracie (Brno 2004), Politické strany moderní Evropy (Praha 2005), Demokracie, diktatury a politické stranictví na SlovenskuOrigin, Ideology and Transformation of Political Parties (Brno 2006) nebo (Aldershot 2010), a desítek článků v domácích a zahraničních politologických časopisech včetně prestižních Communist and Post-Communist Studies a East European Politics and Societies.


Sarajevský atentát, nebo sarajevský syndrom?

Pohled na jeden ze zlomových momentů české polistopadové politiky bez nánosu emocí

Lubomír Kopeček | 18. 10. 2010 | Články a komentáře

Není mnoho událostí z dvou polistopadových dekád, které by vyvolávaly takové kontroverze jako ty, které se odehrály na konci roku 1997. Pád Klausovy vlády a rozštěpení ODS tehdy vedly k velkým diskusím se zcela protikladnými interpretacemi příčin. Dopad narušených vztahů uvnitř pravice se pak výrazně podepsal na dalším vývoji české politiky. Je proto opodstatněné zkusit hlouběji rozebrat a analyzovat klíčový moment - co se vlastně v „den Sarajeva" v pátek 28. listopadu 1997 skutečně odehrálo. celý článek »

Témata Nečasovy vlády se na pravici diskutovala už v roce 1996…

Ondřej Šlechta | 16. 11. 2010 | Rozhovory

...říká v rozhovoru Lubomír Kopeček, docent politologie z brněnské Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a autor nedávno vydané knihy Éra nevinnosti. Česká politika 1989-1997. celý článek »


nahoru