Úvodní stránka  »  Články

Knižní novinky 7-8/2010

Komerční prezentace

22. 7. 2010
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Petr Fiala

Politika, jaká nemá být

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož, 164 s., 149 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

„Možná máte také pocit, že s politikou není něco v pořádku. Nemluvím ovšem k těm z vás, kteří jste takový dojem měli vždy a politiku považujete za špatnou, nezajímavou a nepotřebnou. Hluboce se mýlíte, samozřejmě, vždyť politika je nezbytná součást života společnosti, je důležitá a může a má být dobrá. Kdybych si myslel něco jiného, jistě bych o ní nenapsal tolik textů. Pokud jste ale přesvědčeni o důležitosti politiky, zajímá vás její kvalita, jen máte pocit, že se v poslední době nějak „pokazila", že je jiná a že se v ní a jejím prostřednictvím neřeší ty problémy, které jsou podstatné, že je stále obtížnější věřit nějaké straně, že opravdu udělá to, co slibuje, že jsou politici jaksi horší než dříve, že jde mnohem více o konkrétní ekonomické zájmy než o hledání řešení, jež je dobré pro společnost, že je v politice najednou nějak moc nevůle, byrokracie, korupce a nenávisti - pak vás zvu k četbě této knihy."

autor v úvodu knihy

Petr Fiala (1964), politolog a historik, od roku 2004 rektor Masarykovy univerzity. Zakládal a vedl několik politologických pracovišť, v současnosti je profesorem na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií a řídí Institut pro srovnávací politologický výzkum na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Působil také v různých veřejných funkcích, je mj. členem rad jmenovaných vládou nebo volených parlamentem. Ve své vědecké práci se věnuje především srovnávací a evropské politice, jeho knihy a texty se setkávají s velkým ohlasem nejen v rámci politologie.


Dan Diner

Porozumět dvacátému století

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož, 220 s., 253 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Kniha podává univerzální výklad dějinných událostí, které se odehrály v „krátkém", ale na změny bohatém dvacátém století (1914-1989). Dan Diner nevrší jen nová fakta, ale předkládá originální interpretace důležitých událostí a odhaluje doposud skryté souvislosti, které spoluvytvářely dramatické dějinné příběhy. Kniha pojednává o základních tendencích minulého století, k nimž patří zejména ideologizace politiky, převratné účinky nového způsobu vedení boje v obou světových válkách a rostoucí vliv USA. Vysvětluje též rozhodující děje dvacátého století a jejich následky: intervenční války, pokusy o revoluční uchopení moci, úpadek demokratické politiky, masové vraždění, pogromy a genocidy, národní socialismus a stalinismus, studenou válku jako období neutralizace konfliktu velmocí a v neposlední řadě též proces dekolonizace a evropské integrace. Předností publikace je zasazení interpretace do širšího rámce moderních dějin od sklonku 18. století, důraz na nově chápané politicko-kulturní dějiny a především schopnost autora přemýšlet o vztazích mezi pamětí, stereotypy historického výkladu a naší možností porozumět dějinám.

Dan Diner (1946) je německý historik a politický komentátor, pracuje na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě jako profesor soudobých evropských dějin. Je současně vedoucím Institutu Simona Dubnowa pro židovské dějiny a kulturu v Lipsku. Ve svých knihách a článcích se profiluje jako znalec světových dějin 20. století a dějin Německa, jako obhájce izrael­ské politiky a jako kritik antiamerikanismu.


Maciej Ruczaj, Maciej Szymanowski (eds.)

Pravým okem

Antologie současného polského politického myšlení

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož, 204 s., 212 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Po roce 1989 „jsme chtěli vstoupit do postmoderního ráje, jehož brány byly před námi tak dlouho uzavřeny. Chtěli jsme se přitulit k matce Evropě..., být bezstarostnými, šťastnými obyvateli Venuše, planety, kde budeme osvobozeni od tíhy zodpovědnosti za vlastní budoucnost." Antologie Pravým okem je záznamem procesu dekonstrukce této iluze a zpochybnění dogmat prvních let éry transformace v Polsku, ale i v celé střední Evropě.

Musíme se vzdát vlastních politických a kulturních tradic, abychom se stali pravými Evropany? I když se chceme dívat vpřed, proč musíme nutně zapomenout na minulost? Znamená evropská integrace, že mizí zodpovědnost za vlastní státnost? Tyto otázky si kladou nejvýznamnější polští konzervativní a konzervativně-liberální komentátoři a publicisté. Jejich hlas je v Polsku posledních let stále více slyšet: „sémantická revoluce" ve veřejné debatě, jejímiž strůjci byli autoři textů této antologie, je jedním ze zdrojů pádu post­komunistické levice a zdrcující převahy pravicové a středo-pravicové orientace na polské politické scéně od roku 2005. Platnost jejich úvah však není omezena pouze na polské prostředí: tyto texty mají za úkol provokovat a vybízet k zamyšlení i nad dilematy české a světové politiky.

V zahraničí je současné Polsko často vnímáno jednostranně - očima levicově-liberálních elit. Podívejte se na ně nyní „pravým okem".


Maciej Ruczaj (ed.)

Návrat člověka bez vlastností

Krize kultury v současné polské esejistice

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož, 212 s., 212 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Kniha zprostředkovává českému čtenáři nejvýraznější esejistické texty poslední dekády věnované kulturním a filozofickým dilematům současné postmoderní společnosti. Jednotlivé texty předních polských filozofů, teologů a spisovatelů se zaměřují na témata jako krize hodnotového systému západní společnosti, role náboženství či hlavní myšlenkové proudy postmoderního světa. Texty na jedné straně umožňují vhled do v Česku nepříliš známého prostředí polské kulturně-filozofické debaty, na straně druhé se vyjadřují k problémům, které stejnou měrou postihují českou i polskou společnost.


Marek Babic

Od antiky k stredoveku

Dejiny neskorého rímskeho cisárstva medzi rokmi 284-476

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 322 s., 338 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Publikácia si kladie za cieľ voviesť čitateľa do vzdialeného historického obdobia neskorej antiky. Je koncipovaná tak, aby poskytla orientáciu v komplikovanom čase a na rozľahlom priestore, kde na seba narazili veľké civilizačné okruhy klasickej a kresťanskej kultúry, rímskeho a barbarského sveta. Témy christianizácie a barbarizácie spoločnosti sú preto dvoma nosnými piliermi knihy. Autor sa opiera hlavne o antické literárne svedectvo a interpretuje ho v kontexte moderného výskumu. V knihe sú naznačené hlavné otázky doby, ktorá bola ešte v polovici 20. storočia vnímaná len ako úpadková forma antiky a začiatok „temného" stredoveku. Dnes sa táto historická epocha teší veľkému záujmu nielen historikov, ale aj teológov, filozofov, jazykovedcov a vôbec všetkých vedcov, ktorí sa obracajú ku koreňom dnešného krízou zmietaného západného sveta.

Mgr. Marek Babic, PhD. (1974), vyštudoval históriu a klasickú filológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti je vedeckým a pedagogickým pracovníkom na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde sa špecializuje na neskorú antiku a klasické jazyky. Je autorom viacerých štúdií, ktoré sa venujú historickému obdobiu neskorého rímskeho cisárstva a dielu sv. Augustína. Popri Márii Novotnej, Janovi Burianovi, Radislavovi Hoškovi a iných autoroch sa spolupodieľal na tvorbe vysokoškolskej učebnice s názvom Dejiny a kultúra antického Grécka a Ríma (2006). V r. 2007 bol hosťujúcim vedcom na prestížnej Faculty of Classics, University of Cambridge, kde zhromažďoval primárne aj sekundárne pramene k tejto knihe.


Petr Kratochvíl

Původ a smysl národního zájmu

Analýza legitimity jednoho politického konceptu

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 212 s., 187 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Autor přináší čtivou analýzu jednoho z nejaktuálnějších konceptů politické teorie - národního zájmu. Jeho cílem je především kriticky se vyrovnat se současným pojetím národního zájmu a poukázat na vztah národního zájmu a politické legitimizace. Tento vztah byl histo­ricky pro konceptualizaci národního zájmu zcela klíčový. Ovšem v průběhu dvacátého století se vazba mezi zájmem politického společenství a jeho legitimitou přerušila, což s sebou neslo řadu negativních důsledků. Studie se snaží tuto vazbu obnovit a dokládá potřebnost nového pojetí národního zájmu jak v (mezinárodní) politické teorii, tak i v politické praxi.

Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D. pracuje jako zástupce ředitele Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Přednáší na řadě univerzit, např. na Vysoké škole ekonomické a Metropolitní univerzitě Praha. Je šéfredaktorem odborného časopisu Perspectives, The Review of International Affairs a předním českým expertem na poli teorie mezinárodních vztahů a teorie evropské integrace. Je autorem zhruba šesti desítek monografií, editovaných knih, kapitol a odborných statí.


Věra Stojarová, Martin Hrabálek, Pavlína Springerová

Security in the Andean Community of Nations: The Member States in the 21st-Century

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 188 s., 187 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

This book aims to offer an analysis of the Andean Community of Nations which reflects military, political, societal, economic and environmental security issues. Although Venezuela opted out of the Community in 2006, it has been included in the analysis due to its inevitable interlinking with other countries in the region and its enormous geostrategic importance for the area. The first chapter, written by Pavlína Springerová, details security threats posed by Bolivia. The second chapter and final chapter, respectively dealing with Colombia and Venezuela, were authored by Martin Hrabálek, the third and fourth chapters, dealing with Ecuador and Peru, were written by Věra Stojarová.

Věra Stojarová works as an Academic Researcher at the Institute for Comparative Political Research and is Assistant Professor in the Department of Political Science of the Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno. Her professional focus is on research in the field of security and party systems in the Balkan and Andean regions. She has undertaken a large number of academic stays abroad, among them stays at The Hague in 1997, the J. F. Kennedy Institute in Berlin in 2004, the University of Heidelberg in 2005-2006 and the IWM in Vienna in 2009. E-mail: stojarova@fss.muni.cz.

Martin Hrabálek is a PhD student in the Department of International Relations and European Studies of the Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno. His research focuses primarily on integration processes in Latin America and security issues in Latin America. Email: martin.hrabalek@gmail.com.

Pavlína Springerová is a Senior Lecturer in the Department of Politics, Faculty of Arts at the University of Hradec Králové and Head of the Center for Ibero-American Studies. Her research interests center on Latin American political systems (especially those of Andean countries), the Spanish political system, the Western Sahara dispute and Czech regionalist political parties. Email:  pavlina.springerova@uhk.cz.


Marek Čejka, Jiří Hanuš (eds.)

Křesťané a socialismus

Čítanka textů: 1945-1989 / Díl 2.

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 212 s., 168 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Soubor známých i méně známých, publikovaných i nepublikovaných článků, rozborů, esejů a prohlášení z let 1945-1989, které vzešly z křesťanského prostředí a jsou věnovány vztahu křesťanů k marxismu, socialismu a komunistickému režimu. Čítanka má ekumenický a reprezentativní charakter - zachycuje postoje katolíků, evangelíků, československých husitů, pravoslavných a dalších církevních společenství - a přitom vystihuje celé spektrum názorů od kritických přes analyticky vstřícné až po jednoznačně pozitivní. V českém prostředí chce soubor přispět k poznání reakcí a rezistence křesťanství vzhledem k moderním ideologiím a režimům a k poznání jeho možností přinášet alternativní a současně životodárné koncepty. Jeho ambicí je též prozkoumat významné aspekty soudobých dějin po roce 1945.


Maxmilián Strmiska, Roman Chytilek, Jakub Šedo, Otto Eibl

Volební komplexy zemí V4

Studie k pojetí víceúrovňového volebního prostoru

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 224 s., 187 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Utváření nové politologické perspektivy výzkumu prostorově-institucionálních aspektů volebního chování a stranické soutěže ve víceúrovňových uspořádáních, tj. v soustavách s více než jednou úrovní vládnutí a reprezentace, představuje v soudobé politologii výzvu mimořádného významu. Tato kniha představuje originální příspěvek české provenience ke studiu více­úrovňového volebního chování a stranicko-volební soutěže v České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku, a to k takovému druhu studia, jež respektuje prostorovou členitost politických systémů a snaží se brát patřičně v úvahu jak horizontální (vnitroúrovňové), tak vertikální (meziúrovňové) vazby a rysy volebních a stranických fenoménů a procesů. Na rozdíl od tradičního rigidního úhlu pohledu, v jehož rámci nebylo možné představit si víceúrovňové systémy jinak než jako přísně hierarchická, stupňovitá uspořádání, vycházejí autoři z otevřeného pojetí komplexů volebních úrovní, umožňujícího nový pohled na vazby a interakce volebních i stranických procesů a jevů.

Klíčovými znaky publikace jsou snaha o inovaci pojmového aparátu a důraz kladený na nepředpojatost a otevřenost uplatňované badatelské perspektivy. Knihu lze chápat jako základní příspěvek k rozsáhlému a dynamicky se rozvíjejícímu tématu.

Autorský kolektiv tvoří členové Institutu pro srovnávací politologický výzkum a katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.


Martin Malia

Lokomotivy dějin

Revoluce a utváření moderního světa

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 428 s., 338 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Poslední kniha amerického historika Martina Malii přináší originální a přitažlivý pohled na fenomén revoluce a sílu, s níž je schopna přetvářet dějiny. S obdivuhodnou šíří záběru zkoumá revoluční tradici Západu - od husitského hnutí přes francouzskou revoluci až po socialistické revoluce dvacátého století. Nabízí rovněž novou interpretaci vzniku a rozvoje socialismu v detailním pohledu na události ruského Velkého října. Dokládá, že tento převrat má hluboké kořeny v evropské historii. Kniha je vyvrcholením autorova dlouholetého zájmu o novodobé, zejména ruské dějiny.

Martin E. Malia (1924-2004), americký kulturní historik a sociolog. Během své životní a akademické dráhy, z níž většinu strávil jako profesor na univerzitě v Berkeley, vypracoval originální teorii o povaze a směřování moderní ruské a evropské historie, jak ji podal mj. v knihách Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism, 1812-1855 (1961), The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, 1917-1991 (1994) a Russia under Western Eyes: From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. Shrnující kniha o revolucích jako hybné síle evropské historie, kterou právě držíte v ruce, je autorovým posledním dílem.


Udo Di Fabio

Kultura svobody

Centrum pro studium demokracie a kultury, brož., 312 s., 253 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Kniha soudce německého Spolkového ústavního soudu a profesora veřejného práva na Univerzitě v Bonnu Uda Di Fabio hovoří o základních konstantách západního civilizačního okruhu - především o historicky nejúspěšnější kultuře, která však začíná projevovat známky únavy a ztráty vitality. V současném „klimatu pluralizované libovůle" jsou dle Di Fabia omezovány svobody a státy se stále více musejí spoléhat na sociálněinženýrská opatření.

Publikace se podrobně zabývá také postavením a vztahem dvou klíčových prvků identity moderní doby - svobody a rovnosti. Zvláštní pozornost pak autor věnuje postavení náboženských organizací a národu jako politickému společenství. Di Fabio hájí postoje vyplývající z přesvědčení, že Evropská unie není samoúčelnou institucí, ale útvarem, který musí být důkladně promýšlen a podroben účinné právní kontrole. Jeho postoj je proevropský, ale nikoli nekritický. Autor se podrobně věnuje také pojmu státní suverenita, a to i ve vztahu k mezinárodněprávním závazkům ochrany lidských práv.


Grace Davieová

Výjimečný případ Evropa

Podoby víry v dnešním světě

Centrum pro studium demokracie a kultury, váz., 212 s., 212 Kč (cena platná při objednání přes web CDK)

Tato publikace významné anglické socioložky zkoumá evropské náboženství v celosvětových souvislostech a ukazuje, že Evropa představuje v záležitostech víry „speciální případ". Evropané totiž často shledávají víru velmi obtížnou a zdá se jim, že jejich sekularizované společnosti jsou příkladem pro ostatní části světa. Tomu ovšem nenasvědčují empirická fakta, když se podíváme na Spojené státy, Latinskou Ameriku nebo subsaharskou Afriku. Evropa zatím zůstává spíše zvláštní oblastí se specifickou modernizační historií i problematickou současností, nikoli modelem pro export.

Grace Davie je profesorkou sociologie na Katedře sociologie a filosofie na Univerzitě v anglickém Exeteru. Zabývá se sociologií náboženství, a to ve srovnávací perspektivě a s ohledem na teorii „mnohočetných modernit". Spolupracuje s Katedrou teologie a Katedrou arabských a islámských studií. Je členkou rady Centra evropských studií.


Kryštof Kozák

Měkký podbřišek navěky?

Důsledky asymetrie mezi Spojenými státy a Mexikem

Dokořán, váz., 224 s., 225 Kč

Proč se zvětšuje propast mezi Mexikem a USA? Kde se berou miliony nelegálních pracovníků z Mexika? Proč mají překupníci drog vlastního svatého? I na tyto otázky hledá autor ve své publikaci odpověď. Zaměřuje se na aktuální problémy, které vznikají na hranicích mezi Spojenými státy a Mexikem v důsledku přetrvávající asymetrie mezi oběma zeměmi. V první kapitole je tento vztah zasazen do širšího historického kontextu, který dodnes výrazně ovlivňuje postoje v obou zemích. Druhá kapitola se zabývá otázkou míry závislosti Mexika na Spojených státech, což je důležité zejména s ohledem na míru odpovědnosti mexické vlády za situaci v zemi. Následující kapitoly se věnují ekonomické integraci v rámci NAFTA, migraci z Mexika do USA a otázce boje proti drogám.

www.dokoran.cz


Jan Vymětal

Úvod do psychoterapie

Grada, 3., aktualizované a doplněné vydání, brož., 288 s., 399 Kč

Poznejte spolu s námi obor psychoterapie. Obor, jehož smyslem a cílem je prostřednictvím psychologických postupů a metod pomáhat lidem vnitřně destabilizovaným a často nemocným a nešťastným. Jinak vyjádřeno - psychoterapie zahrnuje prevenci, léčbu a rehabilitaci poruch zdraví specifickou komunikací a vztahem mezi psychoterapeutem a klientem či pacientem. Kniha je základní prezentací oboru psychoterapie, který se rozvíjí především díky psychologickým vědám a nalézá své uplatnění například ve zdravotnické praxi a poradenství. Mapuje vznik, vývoj a současný stav oboru, postihuje teoretické a praktické stránky léčby psychologickými prostředky, aplikační oblasti apod.

www.grada.cz


Eliška Novotná

Sociologie sociálních skupin

Grada, brož., 120 s., 169 Kč

Naše každodennost se odehrává v sociál­ních skupinách. V nich prožíváme svá přátelství a spory, v nich si druhých vážíme či je zatracujeme. V nich se máme rádi, milujeme a nenávidíme, hádáme se a pomlouváme. Ve skupinách spolupracujeme a soutěžíme, pomáháme si, ale i ubližujeme. Ve skupinách nejsme sami - a nejsme-li sami, nebo ve dvojici, jsme... v sociální skupině. Dovolte, abychom vám představili sociální skupinu, jako jednu z forem sociální integrace. Seznamte se s jejími aktéry, jejich skupinovými pozicemi a rolemi. Uvažujte o procesech skupinové strukturace, skupinovém napětí a o tom, jak spolu se skupinovým zájmem skupina vzniká, mění se a zaniká. Věnujte spolu s námi pozornost vztahům ve skupinách a mezi skupinami s důrazem na „každodennost" skupinových sociálních praktik. Zasaďte poznávání sociálních skupin do kontextu mikrosociologie a sociologického vědění.

www.grada.cz


P. František Lízna

Vstávám a pokračuji v cestě

Z Fatimy do Compostely

Cesta, brož., 80 s., 78 Kč

V roce 2006 P. Lízna vychází na další pouť. Jde bez mobilního telefonu a s vědomím, že toto putování může být jeho poslední pozemské, neboť lékaři mu diagnostikovali nebezpečnou rakovinu. Nemoc však natolik ustoupila, že lékaři otce Líznu zařadili mezi vzácné případy. Sám jezuitský poutník dodává: „Jak říkám, pouť uzdravuje."

www.cestabrno.cz


M. T. Cicero

O věcech veřejných - De re publica

Oikoymenh, váz., 436 s., 498 Kč

První český překlad významného díla politické filosofie v zrcadlovém česko-latinském vydání. Cicero se v tomto dialogu inspirovaném Platónovou Politeiou zabývá vztahem politické teorie a praxe. V prvních dvou knihách podává výklad smíšeného zřízení, ve druhých dvou se zabývá významem spravedlnosti pro stát a v poslední, šesté knize vypráví ve Scipionově snu o posmrtném životě. Přeložil a úvodní studii napsal J. Janoušek, komentářem a poznámkami opatřili A. Havlíček a H. Fořtová.

www.oikoymenh.cz


Tomáš Vilímek

Solidarita napříč hranicemi

Opozice v ČSSR a NDR po roce 1968

Vyšehrad, brož., 384 s., 378 Kč

Kniha na základě rozsáhlého pramenného výzkumu a množství rozhovorů s protagonisty opoziční činnosti v ČSSR a NDR představuje hluboký a poutavý ponor do skutečnosti a zkušenosti disentu v obou zemích. Důsledný komparativní přístup umožňuje srovnávat jednak formy a způsoby opoziční práce, jednak metody represivní činnosti bezpečnostních aparátů obou zemí - Stasi a StB. Pro čtenáře je bezesporu zajímavé také poznání, jak klíčové události našich dějin daného období - pražské jaro a sovětská invaze v roce 1968, Charta 77 - ovlivnily a inspirovaly úsilí o proměnu společnosti v sousední zemi.

www.ivysehrad.cz


Vladimír Nálevka

Horké krize studené války

Vyšehrad, váz., 200 s., 248 Kč

Publikace Horké krize studené války je věnována oněm časovým úsekům mezinárodních vztahů, kdy svět stanul na prahu globálního ozbrojeného konfliktu. První berlínská krize v letech 1948-1949 souvisela se sovětskou blokádou přístupových cest do Západního Berlína, na Dálném východě vyvolala snaha severokorejského režimu o násilné sjednocení rozděleného poloostrova horkou korejskou válku a suezská krize v roce 1956 souvisela s krizí koloniální politiky Velké Británie a Francie. Zřejmě nejnebezpečnější byla karibská krize v roce 1962, kdy Sověti bezprostředně ohrozili Spojené státy svojí raketo-jadernou přítomností na Kubě. Nálevkova publikace je z velké části založena na odtajněných pramenech ze sovětských a severoamerických archivů.

www.ivysehrad.cz


Günter Stemberger

Úvod do judaistiky

Vyšehrad, váz., 232 s., 248 Kč

S touto knihou se na český trh dostává první ucelená propedeutická příručka zaměřená na studium židovského náboženství, jeho dějin a literatury. G. Stemberger, profesor judaistického ústavu vídeňské univerzity, popisuje historické předstupně judaistiky jako vědního oboru, hlavně od počátku 19. století a tzv. „vědy o židovství", a představuje stěžejní otázky, texty a metody soudobého studia judaistiky. Hlavní části knihy věnuje čtyřem epochám židovských dějin a kultury: době druhého Chrámu (400 př. n. l. - 70 n. l.), období klasického rabínství s centry v Palestině a Babylonii (do 10. století), středověku s těžištěm v Evropě a novověku. Autor přitom nejprve vymezuje rozsah a charakter epochy a pak referuje o jednotlivých náboženských proudech a jejich literatuře.

www.ivysehrad.cz

Revue Politika 7-8/2010
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Diskuse


nahoru