Úvodní stránka  »  Články

Češi euro nechtějí

Hynek Fajmon | 3. 5. 2010
Poslat do Kindlu

Rubrika: Poznámky k událostem  |  Témata: Česká republika, euro

Tak je to tady. Dokonce i média si již všimla, že česká veřejnost většinově odmítá přijetí eura. Páteční Lidové noviny o tom dokonce přinášejí článek na první straně a odvolávají se na průzkum veřejného mínění, podle kterého u nás poprvé počet odpůrců eura přesáhl magickou hranici 50 %. Vypadá to, že Češi si už opravdu euro zavádět nepřejí a současné události kolem sanace Řecka jim dávají další pádný důvod k takovému postoji. Většinový český postoj lze nyní charakterizovat takto: „Česká koruna funguje dobře, proč ji tedy měnit za euro, které má takové problémy." Musím říci, že tento názor absolutně sdílím.

Podle průzkumu společnosti CVVM nyní odmítá přijetí eura 55 % českých občanů, 38 % je pro přijetí eura a 7 % neví. Oproti předchozímu průzkumu z roku 2009 se jedná o poměrně velký posun. Připomeňme si, že minulý rok euro odmítalo 47 % lidí, pro bylo 44 %. Zhruba 7-8 % veřejnosti se tedy změnilo z příznivců v odpůrce eura. To je jev, který by neměl zůstat bez povšimnutí.

Můj vztah k průzkumům veřejného mínění je vlažný. Nejvíce jsem se dosud cítil být osloven známým Churchillovým rčením „věřím pouze těm průzkumům, které si sám zfalšuji". Přestože si většina lidí myslí, že jde o vtip, je toto rčení ve skutečnosti velmi blízké realitě. Průzkumy jsou u nás i jinde ve světě vyráběny dle potřeb zadavatele. Vhodným kladením otázek a vhodným výběrem možností odpovědi a následnou interpretací lze docílit značného posunu v téměř každém průzkumu.

Přeceňovat roli průzkumů v politice není dobré a řídit se jimi je čiré bláznovství. Přesto ale můžeme k jejich datům přihlížet a zkoumat, co vlastně znamenají. Postoj české veřejnosti k euru a ke koruně mne velmi zajímá již nejméně šest let. Na toto téma jsem v roce 2007 vydal knihu předních českých expertů Euro versus koruna a pravidelně o euru diskutuji se studenty středních a vysokých škol na besedách.

V období let 2004-2010 jsem absolvoval nejméně sto besed se studenty a na každé z nich jsem nechal orientačně hlasovat o tom, zda si účastníci přejí euro, nebo nikoliv. Podotýkám, že jsem je nijak nepřesvědčoval ani pro, ani proti euru. Výsledky těchto hlasování, kterých se dosud zúčastnilo zhruba 6000 studentů, mne samotného překvapují dodnes.

Názor je jednoznačný. Nejméně 80 % studentů si přijetí eura nepřeje. Míra podpory pro euro se pohybuje v rozmezí od 0 % do maximálně 35 %. Za celou dobu, co tato „referenda" pořádám, se stalo pouze dvakrát, že euro mělo většinu.

Na základě setkání s konkrétními lidmi jsem již řadu let přesvědčen o tom, že česká veřejnost si přijetí eura nepřeje a naopak velmi důvěřuje české koruně. Ostatně výsledky podobných minireferend, které pořádám při besedách v domovech důchodců, jsou úplně stejné. V tomto směru mezi mladou a starou generací není žádný rozdíl.

Autor je poslancem Evropského parlamentu za ODS.

Revue Politika 5/2010
Poslat do Kindlu

Rubrika: Poznámky k událostem  |  Témata: Česká republika, euro

Diskuse


nahoru