Úvodní stránka  »  Články

Lisabonská smlouva nefunguje!

Hynek Fajmon | 15. 3. 2010
Poslat do Kindlu

Přívrženci evropské ústavy a poté Lisabonské smlouvy nás několik let přesvědčovali, že přijetí těchto dokumentů je pro Evropskou unii naprosto nezbytné. Říkali, že Evropská unie díky Lisabonské smlouvě „posílí své postavení ve světě" a „odpoví na hospodářské a sociální výzvy 21. století". Smlouva vstoupila v platnost na konci minulého roku a nyní máme po zhruba třech měsících příležitost podívat se na to, zda se tyto sliby skutečně naplnily - nebo se alespoň začínají naplňovat. Zatím vše nasvědčuje tomu, že Lisabonská smlouva nefunguje.

Nejprve se podívejme na argument, že Lisabonská smlouva „posílí postavení EU ve světě". Došlo k něčemu takovému? Vůbec ne. Naopak. Postavení EU ve světě se ve skutečnosti zhoršuje. Ano, máme evropského prezidenta a evropskou ministryni zahraničí, ale jejich vliv na dění ve světě i uvnitř EU samotné je minimální. Evropského prezidenta naprostá většina lidí vůbec nezná a ministryni zahraničí také ne.

To by ještě nebylo to nejhorší. Varující je skutečnost, že EU její partneři vůbec neberou vážně. Viděli jsme to především na klimatickém summitu OSN v Kodani. Evropská unie tam přijela s absurdními návrhy na celoplanetární klimatické závazky, které ostatní svět naštěstí nepřijal. Závěrečnou, relativně rozumnou dohodu sepsal americký prezident společně s čínskou delegací. Evropská pozice se navíc během jednání úplně rozpadla; Francie, Británie a Německo si nakonec hrály svou vlastní hru. Kam se v Kodani podělo ono „posílené postavení EU"?

Unii rovněž postihla nepříjemnost ve vztazích s USA. Americký prezident Obama před několika týdny oznámil, že na tradiční letní summit EU-USA letos vůbec nepřijede. Do Evropy se vydá až na podzim - na summit NATO do Lisabonu. Tato zpráva ukazuje, že evropskounijní tlachy prezidenta Obamu nezajímají. Jediné, oč mu ze strany Evropy jde, je to, kolik vojáků její státy pošlou do Afghánistánu. Kde je slibované „posílení postavení EU ve světě"?

Výstižně to nedávno vyjádřil americký týdeník Time, který na titulní stránce zveřejnil mapu světa, kde úplně chybí Evropa, a ptá se: „Jakou roli vlastně Evropa dnes hraje?" Bohužel je nutné říci, že tragikomickou. EU přichází s nesmyslnými iniciativami typu boje s klimatickými změnami, které žádný normální člověk nemůže podporovat. A naopak soustavně neplní své povinnosti v Afghánistánu a jinde, kde se bojuje se skutečným nebezpečím terorismu.

Kromě „posílení postavení EU ve světě" se slibovalo rovněž „čelení výzvám 21. století". Zde opět máme aktuální příklad toho, jak to funguje v praxi. Německá kancléřka před několika dny oznámila, že Lisabonská smlouva neposkytuje právní základ k tomu, aby eurozóna mohla společně čelit hospodářské krizi. Dokonce oznámila, že začne připravovat novou smlouvu, která by dala vzniknout Evropskému měnovému fondu. Tento příklad hezky ukazuje, že Lisabonská smlouva je zcela nefunkční dokument, který ani jejím autorům neumožňuje dělat to, co by si přáli - a to pouhé tři měsíce poté, co byl schválen.

Je zřejmé, že Lisabonská smlouva byla zcela chybným projektem od samého počátku. Evropské státy mohou posílit své postavení ve světě pouze tím, že budou dělat rozumnou politiku, a to jak na evropské, tak především na národní úrovni. Stejně tak mohou „čelit výzvám" pouze tím, že budou rozumně hospodařit s veřejnými rozpočty a přestanou prostřednictvím gigantických veřejných dluhů udržovat při životě tzv. evropský sociální model.

Autor je poslancem Evropského parlamentu za ODS.

Revue Politika 3/2010
Poslat do Kindlu

Diskuse


nahoru