Úvodní stránka  »  Články

Udo Di Fabio v Praze

Můžeme žít ve svobodné společnosti?

18. 11. 2009
Poslat do Kindlu

Centrum pro studium demokracie a kultury ve spolupráci s Výborem pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR a s podporou Konrad Adenauer Stiftung pořádá v úterý 1. prosince 2009 ve 14:00 v prostorách Senátu PČR (Valdštejnské nám 17/4, Praha) veřejnou prezentaci nově vydané knihy Kultura svobody. Spolu s autorem knihy, profesorem Udo Di Fabiem, v diskuzi vystoupí Karel Šimka, soudce Nejvyššího správního soudu, Harald Christian Scheu z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Maciej Szymanowski z Polského institutu v Praze, Jan Fingerland z Českého rozhlasu 6 a Tomáš Němeček z Lidových novin. Tlumočení zajištěno. V případě zájmu se registrujte na frizlova@cdk.cz.

Udo Di Fabio je profesorem veřejného práva na Univerzitě v Bonnu, od roku 1999 působí také jako soudce německého Spolkového ústavního soudu v Karlsruhe. Patří k nejznámějším reprezentantům právnické obce v Německu. V roce 2009 byl soudcem zpravodajem v ústavní stížnosti týkající se slučitelnosti Lisabonské smlouvy s německou ústavou.

Český překlad Di Fabiovy knihy Kultura svobody vyšel s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti a je k zakoupení zde. K dispozici bude také na prezentaci.

Na následujících řádcích vám nabízíme ukázku, jež vyšla v Revue Politika 10/2009, a recenzi německého vydání z pera Lukáše Kollerta uveřejněnou v Revue Politika 4/2008. Jedna z kapitol Di Fabiovy knihy vyšla také v časopise Kontexty 5/2009.


Evropa a kultura svobody

Za jakých podmínek má EU budoucnost?

Udo Di Fabio | 1. 10. 2009 | Články a komentáře

Neopustil vlak času vedlejší kolej národních států a neuhání plnou parou vpřed vstříc novému politickému a kulturnímu společenství sjednocené Evropy? Nerýsuje se na horizontu celosvětová republika s námi jako jejími kosmopolitními obyvateli? celý článek »

Die Kultur der Freiheit

Udo Di Fabio účtuje s generací roku 1968

Lukáš Kollert | 20. 4. 2008 | Články a komentáře

Pojem „generace roku 1968" má v německém kontextu specifický význam, nicméně v lecčems korespondující s jeho vymezením v domácí realitě. Rozumíme jím generaci osob dospívajících v podmínkách poválečného Německa, generaci již neřešící základní existenciální otázku fyzického přežití, studentskou generaci, která po první zkoušce sil v souvislosti s aférou týdeníku Der Spiegel v šedesátých letech zpochybňuje tradiční pruské hodnoty otců, přičemž neváhá kritizovat jejich morální selhání v letech nacistického režimu. celý článek »


nahoru