Úvodní stránka  »  Články

Knižní novinky 11/2009

Komerční prezentace

3. 11. 2009
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Václav Klaus

Modrá planeta v ohrožení

Sborník nových textů o globálním oteplování

Dokořán, váz. s přeb., 228 s., 250 Kč

Kniha Modrá planeta v ohrožení není souvislým textem, ale jednotu jí dodává to, že vychází z jednoho konzistentního názoru, z jednoho uceleného pohledu na svět, z důsledné aplikace standardní, tedy mainstreamové ekonomie, z jednoho společensko-vědního paradigmatu, který je důsledně liberální (v evropském slova smyslu) a který zejména nesouhlasí s tím, aby byla sporná myšlenka globálního oteplování a ještě daleko spornější myšlenka dominantního vlivu člověka na globální klima a na globální teplotu zneužívána k dalšímu radikálnímu vstupu státu a politiky do lidské společnosti, čehož jsme právě teď svědky.

www.dokoran.cz


Bonaventura Bouše

Odkaz a vzpomínky

Vyšehrad, brož., 176 s., 198 Kč

Útlá knížka vzpomínek současníků na člena řádu svatého Františka z Assisi Bonaventuru Boušeho, teologa, liturgisty, znalce umění a mistra slova, dosvědčuje, že ani řadu let po své smrti nepřestává být osobností burcující naše křesťanství, nemilosrdným nastavovatelem zrcadla našim povrchnostem, selháváním a zradám, svědkem Kristovým, jenž jako málokdo dovedl kázat Kristův kříž. Mladí teologové, které Bonaventura oslovil svou opravdovostí vlastně v posledních letech života, se chopili záslužného díla podat svědectví o tomto Kristově svědku a představit ho těm, kteří neměli možnost se s ním osobně setkat. Činí to v řadě odborných studií teologických, v souboru osobních vzpomínek a v několika Boušových kázáních, homiliích.

www.ivysehrad.cz


Jaroslav Vokoun

Postkritický proud v současné angloamerické teologii

Vyšehrad, brož., 304 s., 288 Kč

Nejprve autor probírá hlavní inspirace postkritické teologie a způsoby, jak byly v teologii přijaty - filosofii poznání Michaela Polányiho, Austinovu filosofii jazyka a nové pojetí vztahu racionality a tradice u MacIntyrea. Dále jsou uvedeni teologové, navazující na G. A. Lindbecka, jak jeho pokračovatelé, tak i jeho kritici. Jako jistý solitér je představen Th. Oden. Postkritická teologie je příkladem ekumenické teologie, spektrum jejích představitelů sahá od římskokatolických teologů přes luterány a reformované až k baptistům a menonitům. Zvláštní ohlas našla mezi evangelikálními autory. Všechny tyto teology spojuje respekt k Písmu svatému a nové ocenění významu tradice a společenství pří výkladu Písma.

www.ivysehrad.cz


Karel Kaplan

Kronika komunistického Československa

Klement Gottwald a Rudolf Slánský

Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, váz., 380 s., 495 Kč

Karel Kaplan je bezesporu mimořádnou osobností české historiografie moderních dějin. Jeho výjimečnost nespočívá pouze v obsáhlosti jeho díla, počtu vydaných prací a faktu, že je v cizině nejznámějším současným českým historikem, ale především v tom, že je bezkonkurenčním znalcem československých dějin v období, na které se specializuje, tedy mezi koncem druhé světové války a Pražským jarem. Každý, kdo chce provádět výzkum na libovolné téma spadající do tohoto období, musí začít studiem jeho prací. Přesto ale u nás dosud chybí ucelené vydání Kaplanova rozsáhlého díla. Cílem nové edice je znovu vydat nejdůležitější autorovy práce o dějinách komunistického Československa, a to již od roku 1945, kdy komunisté připravovali svoji cestu k moci, až do Pražského jara a událostí po něm bezprostředně následujících. Edice zahrnuje jak díla nová, dosud nevydaná, tak re­edice prací starších, znovu pečlivě zredigovaných a utříděných. Všechny knihy jsou aktualizovány o nové výsledky bádání, vybaveny podrobným rejstříkem a krátkými životopisnými medailony všech zmiňovaných osobností.

www.barrister.cz


Max Kašparů

Ve zpětném zrcátku Jindřicha Štreita

Cesta, váz., 72 s., 248 Kč

Publikace s dosud neuveřejněnými fotografiemi Jindřicha Štreita. Želivský premonstrátský diakon a psychiatr Max Kašparů se věnuje tentokráte pohledu zpět. Nikoli proto, aby vzpomínal na staré a zašlé, ale aby ze zpětného zrcátka svých lékařských a duchovních zkušeností nabídl čtenářům krátký pohled do obou jmenovaných světů.

www.cestabrno.cz


Knižní novinky CDK naleznete zde. Při realizaci objednávky přes e-obchod obdržíte slevu ve výši minimálně 15 % z běžné ceny.

Revue Politika 11/2009
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Diskuse


nahoru