Úvodní stránka  »  Články

SPECIÁL: Ratifikace Lisabonské smlouvy

Má Česká republika stát proti všem?

12. 10. 2009
Poslat do Kindlu

Poslední kroky prezidenta Václava Klause ve věci dokončení ratifikace Lisabonské smlouvy vzbuzují kontroverze, jejichž určující charakteristikou je důraz na formální stránku věci. Obsah a důsledky přijetí Lisabonské smlouvy stojí v pozadí. Revue Politika proto přichází se speciálem, jehož ambicí je danou "mezeru" zaplnit. Sestává z aktuálního příspěvku Tomáše Břicháčka („Prezident na lisabonském rozcestí") a textů, jež jsme na téma evropské ústavy a/nebo Lisabonské smlouvy publikovali v posledních čtyřech letech.


Prezident na lisabonském rozcestí

Tomáš Břicháček | 12. 10. 2009 | Bruselky

V příběhu přípravy a prosazování Smlouvy o Ústavě pro Evropu a pozdější Lisabonské smlouvy, který se před očima zainteresované veřejnosti rozvíjel po většinu první dekády nového století, nastává vrcholné dějství. Po ratifikaci smlouvy polským prezidentem stojí na cestě k jejímu nastolení jediná překážka: podpis prezidenta České republiky. celý článek »

Vzdušné záruky pro Irsko

Tomáš Břicháček | 26. 6. 2009 | Bruselky

Evropská rada schválila na svém červnovém zasedání tzv. právní záruky pro Irsko týkající se Lisabonské smlouvy. Ty mají dopomoci tomu, aby Irové, kteří smlouvu již jednou odmítli, při opakovaném referendu očekávaném letos na podzim na druhý pokus rozhodli „správně". I pro pozornějšího pozorovatele politického dění asi nebylo snadné pochopit, k čemu na schůzce nejvyšších představitelů členských států Unie došlo. celý článek »

Neostré hranice pravomocí ES/EU

K „lisabonskému“ nálezu Ústavního soudu

Tomáš Břicháček | 17. 5. 2009 | Analýzy a studie

O nálezu Ústavního soudu k Lisabonské smlouvě bylo již řečeno i napsáno mnoho. Chvála či kritika byla přitom vzhledem k politickému rozměru věci rozdělována téměř výhradně podle politického přesvědčení komentátorů, zatímco kvalita a přesvědčivost právní argumentace zůstala stranou. Následující příspěvek se snaží tuto „mezeru" zaplnit. celý článek »

Lisabonská smlouva zakládá federální unii

Rozhovor s Anthonym Coughlanem

Lukáš Petřík | 9. 4. 2009 | Rozhovory

V březnu se na půdě Senátu uskutečnila konference na téma důsledků zakotvení Listiny základních práv v Lisabonské smlouvě. Se svým příspěvkem vystoupil i ředitel The National Platform EU Research and Information Centre Anthony Coughlan, v Česku známý jako autor knihy Řekněme své ano nebo ne evropské ústavě, již před čtyřmi lety vydalo Centrum pro ekonomiku a politiku. Coughlan v rozhovoru pro Revue Politika objasňuje, proč se řadí mezi odpůrce Lisabonské smlouvy a jaké může mít přijetí tohoto dokumentu důsledky. celý článek »

Co nám říká dnešek o budoucnosti Evropy?

Václav Klaus | 20. 2. 2009 | Články a komentáře

Budoucnost Evropy je nepochybně tématem, které přesahuje naši současnost. Je však otázka, zda je i výzvou, respektive v jakém smyslu. celý článek »

Pád Lisabonské smlouvy jako redefinování Evropy?

Ondřej Šlechta | 20. 7. 2008 | Články a komentáře

Návrh Lisabonské smlouvy, neboli euroústavy číslo dvě, byl irskými voliči potopen. Třetí „ne" v řadě (těch zemí, které hlasovaly o zastřešujícím evropském dokumentu v referendu, vyjma Španělska) již nelze považovat za náhodu, ale za jasně varovný ukazatel toho, nakolik se projekt evropské integrace vzdálil zdroji jakékoli legitimní moci - tedy lidu. celý článek »

Ústava bez státu pro demokracii bez lidu

Rozhovor s profesorem Trinity College v Dublinu Anthony Coughlanem

Petra Kuchyňková | 20. 5. 2005 | Evropské stránky

Irský profesor Anthony Coughlan je autorem analýzy evropské ústavy, která vyšla v knize Řekneme své ano nebo ne evropské ústavě pražského Centra pro ekonomiku a politiku. Stejná instituce jej pozvala k vystoupení na semináři, který se uskutečnil 19. května v Praze za účasti prezidenta republiky Václava Klause. Profesor Coughlan je znám radikálními výroky, jimiž v textu euroústavy odhaluje konstitucionalizační a federalizační kroky, které podle jeho názoru směřují k vytvoření evropského (super)státu, přičemž se nijak neodstraňuje deficit demokracie a flexibility na úrovni EU. celý článek »

Na okraj francouzského a holandského „ne“ euroústavě

Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková | 20. 5. 2005 | Články a komentáře

Prohlášení, která se v médiích objevila poté, co nejprve francouzští a o tři dny později také nizozemští voliči v referendu odmítli evropskou ústavu, hraničila ponejvíce s hysterií. Plně to však odpovídá tomu, co předcházelo. Zastánci schválení euroústavy více než co jiného připomínali zfanatizované chiliastické zástupy a očekávali katarzi navzdory všemu, co hovořilo proti. Očista se sice nakonec dostavila, ale z jiného směru a v jiné podobě, než tito lidé původně očekávali. Na povrch přitom vyplulo všechno to, co bylo v dosavadním integračním procesu latentně přítomno. Většina pozorovatelů si ale zcela zjevných signálů nevšímala, nebo je nechtěla vidět. Podívejme se, co se skutečně stalo a jaké to bude mít důsledky. celý článek »

Demokracie v Evropě

Petra Kuchyňková | 20. 4. 2005 | Články a komentáře

Politice jsou málokdy přisuzovány ctnosti. Nelze jí však upřít smysl pro kouzlo paradoxu. O tzv. evropské ústavní smlouvě bylo mnohokrát napsáno, že se jedná o projekt vzešlý z díly francouzských stoupenců federální Evropy v čele s předsedou konventu Giscardem d'Estaignem. Paradoxně však právě francouzská politická scéna a veřejnost jsou ve věci euroústavy zřejmě nejvíce rozpolceny. Názorový rozštěp je veden nejen dle stranických linií, ale též napříč nimi. Rozpolceni jsou socialisté i pravicový neogaullisté z UMP. Především díky tomu, že kauza euroústavy dělí na dvě části vládnoucí socialistickou stranu i její vedení (předseda socialistů Hollande je pro ústavu, zatímco místopředseda Fabius vede tábor tzv. "non-socialiste"), je právě ve francouzském kontextu debata o ústavě barvitá. Legitimně zaznívají argumenty pro i proti, i když jejich obsah je mnohdy zarážející. Promítají se do nich všechny rozpory tohoto dokumentu i politického ovzduší, jež okolo sebe dlouhodobě vytváří. celý článek »

Na okraj debaty o evropské ústavě

Michal Tošovský | 20. 3. 2005 | Články a komentáře

Debata o evropské ústavě se u nás zúžila do dvou poloh. Jedna část debatérů tvrdí, že vlastně o nic podstatného nejde, že se jedná jen o kosmetické úpravy současného stavu, a proto by nic nemělo bránit schválení dokumentu. Druhá část naopak tvrdí, že se jedná o změnu fundamentální, přinášející podstatné zhoršení pozice České republiky a možnosti formulování jejích vlastních východisek z obtížné situace, v níž se dnes Evropa nachází. Ve skutečnosti mají svůj kus pravdy obě strany. A jak si ukážeme, nic dobrého to nevěstí. celý článek »


nahoru