Úvodní stránka  »  Články

Knižní novinky 5/2009

Komerční prezentace

15. 5. 2009
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Petr Kratochvíl, Petr Drulák (eds.)

Encyklopedie mezinárodních vztahů

Portál, váz., 368 s., 495 Kč

Zhruba dvě stovky detailně a spolehlivě zpracovaných hesel pokrývají základní problematiku mezinárodních vztahů a vysvětlují klíčové termíny používané v teorii i praxi mezinárodní politiky. Hesla na sebe vzájemně odkazují a vytvářejí tak ucelený obraz o současném stavu mezinárodních vztahů i o jejich akademickém výzkumu. Kniha je základní příručkou pro studenty politologických věd, žurnalistiky a publicistiky a zájemce o problematiku mezinárodních vztahů. Ocení ji i širší odborná veřejnost a všichni ti, komu není lhostejné mezinárodní dění.

www.portal.cz


Jan Eichler

Mezinárodní bezpečnost v době globalizace

Portál, brož., 328 s., 399 Kč

Učební text seznamuje čtenáře s hlavními termíny teorie mezinárodní bezpečnosti. Představuje základní charakteristiky studené války, hodnotí proces globalizace po roce 1990 a jeho dopad na bezpečnost v mezinárodním kontextu, podrobně se zastavuje u válek, které vypukly v posledních dvaceti letech v Africe, v Latinské Americe a v Asii. Zvláštní pozornost autor věnuje tzv. velkým válkám pod vedením USA a otázkám mezinárodního terorismu. V závěru knihy se čtenář seznámí s bezpečnostní strategií hlavních politických aktérů a mezinárodních organizací dnešního světa.

www.portal.cz


Karel Hvížďala

Jacques Rupnik

Příliš brzy unavená demokracie

Portal, váz., 280 s., 339 Kč

Časosběrný rozhovor začal vznikat po 11. září 2001 a kromě mnoha jiných mapuje velká geopolitická témata, jako je americká válka s terorismem, ale i česká politika a české dějiny nebo role České republiky v rámci Evropské unie. Střídání a vývoj témat v jednotlivých letech dává knize bezděčný přesah, který přidává hovorům nový, nečekaný rozměr. Kniha vrcholí světovou hospodářskou krizí na začátku roku 2009. Jasný postoj prof. Rupnika k roli České republiky v rámci Evropské unie je důležitým příspěvkem do aktuální debaty české politiky. Pohled francouzského Čecha, který většinu života prožil v Paříži, ale často pobývá také v Praze, na malichernosti v české politice i ve veřejném životě je v mnohém inspirující a nadčasový.

www.portal.cz


Říchová Blanka

Úvod do současné politologie

Portál, dotisk, brož., 208 str., 255 Kč

Publikace přehledně shrnuje základní aspekty charakterizující současné demokratické politické systémy zemí západní Evropy. Publikace je koncipována jako obecně komparativní přehled základních témat a problematiky, který současně prostřednictvím ilustrativních příkladů nabízí informace o konkrétních problémech, s nimiž se v současné době v těchto systémech setkáváme. Souhrnný charakter přehledu je vhodným opakovacím textem pro studenty specializovaných oborů, a to i politologie. Strukturovanost textu současně umožňuje, aby se v něm orientovali i zájemci o danou problematiku z řad veřejnosti.

www.portal.cz


Roman Chytilek, Jakub Šedo (eds.)

Volební systémy

Portál, váz., 376 s., 555 Kč

Kniha podává široký přehled o problematice volebních systémů. Věnuje se jak teoretickým otázkám (klasifikace volebních systémů, historie jejich zkoumání, kvantitativní techniky výzkumu, problematika volebního inženýrství a volebních reforem), tak rovněž analyzuje jednotlivé podtypy volebních systémů (většinové, semiproporční, proporční, smíšené). Na konkrétních příkladech text demonstruje mechaniku fungování jednotlivých volebních systémů i jejich účinky vzhledem k demokratickému prostředí daných zemí. Zvláštní pozornost je věnována vývoji volebního zákonodárství v českých zemích od roku 1848. Součástí knihy je i podrobný encyklopedický přehled volebních systémů do dolních komor různých zemí světa.

www.portal.cz

Knižní novinky CDK naleznete zde. Při realizaci objednávky přes e-obchod obdržíte slevu ve výši minimálně 15 % z běžné ceny.

Revue Politika 5/2009
Poslat do Kindlu

Rubrika: Knižní novinky  |  

Diskuse


nahoru